(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Przedszkole Miejskie Nr 13

im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
czynne w godzinach: 6.30 - 16.30

Szanowni Rodzice

O kolejnym planowanym terminie zebrania z rodzicami dzieci nowo przyjętych poinformujemy Państwa
po 15 sierpnia 2020 r.

Oświadczenie woli podpisane przez oboje rodziców można dostarczyć do przedszkola w godzinach:

8.30- 14.00 do 5 lipca 2020 r.

Komunikat Dyrektora Przedszkola
w sprawie przerwy wakacyjnej

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
Informuję, że ze względu na obecną sytuację w kraju związaną z epidemią Prezydent Miasta Torunia podjął decyzje o skróceniu przerwy wakacyjnej z 4 tygodni do 2 tygodni.
Wobec powyższego przerwa wakacyjna w Przedszkolu Miejskim Nr 13 im. Mikołaja Kopernika zaplanowana jest
w terminie 27.07.2020 r. – 9.08. 2020 r.

Szanowni Rodzice

Informuję, że od dnia 01.06.2020 r. wznawiamy pracę przedszkola zgodnie z procedurami zamieszczonymi poniżej. Zawiadamiam, że sytuacja wyjaśniła się i wszyscy nauczyciele oraz pracownicy są zdrowi.
Przedszkole będzie pełniło funkcję opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci których Rodzice/Opiekunowie złożyli wniosek do Dyrektora Przedszkola.

  • Prosimy o dostarczenie oryginałów wniosku i oświadczenia w pierwszym dniu przyjścia dziecka do przedszkola.
  • Prosimy o ścisłe przestrzeganie obowiązujących w przedszkolu procedur.

Anna Matczak
Dyrektor
Przedszkola Miejskiego Nr 13
im. Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Szanowni Rodzice

Poniżej procedury obowiązujące w Przedszkolu Miejskim Nr 13 w czasie trwania stanu epidemicznego, spowodowanego chorobą COVID- 19. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami.

Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu Miejskim Nr 13

Aneks Nr 1 do Procedury bezpieczeństwa w Przedszkolu Miejskim Nr 13

Aneks Nr 2 do Procedury bezpieczeństwa w Przedszkolu Miejskim Nr 13

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem

Procedura szybkiego obiegu informacji z rodzicami/opiekunami

Szanowni Rodzice

Przedstawiamy „ulotki” z najważniejszymi informacjami dotyczącymi profilaktyki i ochrony przed koronawirusem.