(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Przedszkole Miejskie Nr 13

im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
czynne w godzinach: 6.30 - 16.30

Szanowni Państwo

informuję, iż w aktualnościach na stronie miasta został zamieszczony komunikat dotyczący rekrutacji na nowy rok szkolny 2021/2022  pt. „Czas do przedszkola”.

Link do komunikatu:

https://www.torun.pl/pl/czas-do-przedszkola

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Strona internetowa elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkoli: http://www.torun.przedszkola.vnabor.pl/

Elektroniczna rekrutacja dzieci do przedszkoli trwa od 22 lutego 2021 r. do 10 marca 2021 r. do godz. 15.00.
Obejmuje ona wprowadzanie danych dzieci do systemu elektronicznego naboru i składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Dwa sposoby składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola
Pierwszy sposób
Rodzic wypełnia wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową http://www.torun.przedszkola.vnabor.pl/, drukuje go i podpisuje (podpis obojga rodziców). Następnie udaje się do przedszkola pierwszego wyboru w celu złożenia wniosku. Wydrukowany z systemu wniosek wraz z załącznikami rodzic jest zobowiązany dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru najpóźniej do 10 marca 2021 r. do godz. 15.00 (Przedszkole potwierdza drogą mailową przyjęcie wniosku).
Drugi sposób
Jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do Internetu, wypełnia wniosek w wersji papierowej i udaje się do przedszkola pierwszego wyboru, gdzie zostanie on wprowadzony do systemu. Formularz wniosku można otrzymać w przedszkolu. Wniosek oraz załączniki potwierdzające spełnianie kryteriów należy dostarczyć najpóźniej do 10 marca 2021 r. do godz. 15.00 (Przedszkole potwierdza drogą mailową przyjęcie wniosku).

W holu przedszkola dostępna będzie skrzynka podawcza, do której należy w zaklejonych kopertach wrzucać wydrukowane z systemu elektronicznej rekrutacji lub wypełnione odręcznie i podpisane wnioski wraz z załącznikami. Wyżej wymienione dokumenty prosimy składać w godzinach pracy przedszkola tj. od 6:30 do 16:30 z wyjątkiem 10.03.2021 r. (do godziny 15:00).

Podziękowanie

Dyrektor Przedszkola w imieniu Społeczności przedszkola bardzo dziękuje Mamie Filipa  z grupy Słoneczka  za przekazane na rzecz  przedszkola przyłbice ochronne.

Szanowni Rodzice

Zgodnie z zarządzeniem nr 340 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 13 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu od dnia 01.02.2021 wprowadzony zostaje dziennik elektroniczny równoległy z dziennikiem w wersji papierowej.
W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z „Regulaminem korzystania
z dziennika elektronicznego dla Rodziców w Przedszkolu Miejskim Nr 13 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu” oraz zalogowanie do elektronicznego dziennika.

link dla rodziców https://cufs.vulcan.net.pl/torun/Account/LogOn?ReturnUrl=%2Ftorun

link -instrukcja logowania -film https://www.vulcan.edu.pl/programy/e-dziennik-uonet-87#gotosekcja1631

link- instrukcja logowania plik pdf http://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/AABW/AABW-PDF/uonetplus/uonetplus_Logowanie-ucz-rodz.pdf

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego dla rodziców

Szanowni Rodzice

Na stronie miasta został ogłoszony komunikat pn. „Nabór do przedszkoli i klas pierwszych”
(link do komunikatu: https://www.torun.pl/pl/nabor-do-przedszkoli-i-klas-pierwszych-0)
Bardzo proszę o zapoznanie się jego treścią.

Plakat promujący szczepienia

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że w przedszkolu została przeprowadzona obserwacja i diagnoza pedagogiczna rozwoju dziecka.
Zainteresowanych wynikami Rodziców prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z nauczycielem celem umówienia ewentualnej konsultacji.
Jednocześnie w najbliższym czasie planowane jest zebranie on-line z Rodzicami. O szczegółach poinformujemy wkrótce.

Informacja dotycząca

Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej
dla dzieci i młodzieży

Od nowego roku 2021 zaczynamy działalność przy ulicy Moniuszki 39 w Toruniu.
W ośrodku przyjmują psychologowie i psychoterapeuci zajmujący się dziećmi, młodzieżą i rodzinami w zakresie szerokiego spektrum problemów emocjonalnych i psychicznych.
Pomoc jest bezpłatna, finansowana przez NFZ.
Oferta obejmuje systematyczny, stały kontakt – wizyty odbywające się co tydzień/co dwa tygodnie, w zależności od rodzaju proponowanego świadczenia.
Przyjmujemy zgłoszenia bez skierowania, wystarczy zadzwonić i umówić się do
specjalisty.
Dziecko będzie przyjęte na terapię wyłącznie w towarzystwie i za zgodą rodzica/ opiekuna prawnego. Rodzic / opiekun uczestniczy przynajmniej w fazie wstępnej diagnozy, a często również w całym cyklu leczenia.
W ofercie jest: diagnoza, terapia indywidualna, rodzinna, a w przyszłości (po pandemii) również grupowa, wsparcie środowiskowe (możliwe wizyty w domu, placówce oświatowej)
Dysponujemy personelem pracującym z dziećmi w różnym wieku: poniżej 7 r.ż., w wieku szkolnym, aż do 21 r.ż., pod warunkiem uczenia się na poziomie szkoły średniej (nie studentów).
Jesteśmy otwarci na współpracę z pedagogami, lekarzami, pracownikami socjalnymi, nauczycielami, innymi osobami mającymi kontakt z dzieckiem i rodziną.
W ośrodku nie ma i nie będzie lekarza psychiatry dzieci i młodzieży.
Prosimy o propagowanie tej informacji, a szczególnie kierowanie jej do osób, które potencjalnie mogą być zainteresowane skorzystaniem z takiej formy pomocy.

KONTAKT

Nr telefonu do działający końca grudnia 2020 56 477 90 11 i komórkowy 668 476 791
Nr telefonu działający od stycznia 2021: 56 66 00 114
Mail: odim@remedis.pl

Szanowni Rodzice!

Rozliczając podatek dochodowy za rok 2020 możecie Państwo przekazać 1% podatku na rzecz naszego przedszkola.

Przekaż 1% podatku

Ulotka informacyjna

Szanowni Rodzice!

Informuję, o terminie przerwy wakacyjnej
w Przedszkolu Miejskim Nr 13

02.08.2021 r. – 15.08.2021 r.

Z uwagi na zagrożenie COVID – 19 nie planuje się organizowania tzw. „przedszkoli zastępczych”.

Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci i pracowników przedszkola, przez okres 2  wakacyjnych tygodni rodzice będą musieli zapewnić opiekę dzieciom we własnym zakresie.

Zapisy dzieci na okres dyżuru wakacyjnego odbędą się

 w późniejszym terminie, o którym zostaną Państwo poinformowani.

 

Anna Matczak
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 13
im. Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Szanowni Rodzice

Od 1 grudnia 2020 r. rusza IV edycja konkursu organizowanego przez Prezydenta Miasta Torunia

„Zbieramy makulaturę”

Celem konkursu jest promowanie zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wśród dzieci i młodzieży na terenie placówek oświatowych.

Konkurs trwać będzie do 30.04.2021 r., a nagrodzonych zostanie 20 placówek oświatowych w kategorii ilości zebranej makulatury w przeliczeniu na ucznia placówki i 5 przedszkoli bądź szkół w kategorii ogólnej masy zebranego surowca.

Liczymy na Państwa udział! 🙂

Makulaturę należy dostarczyć do przedszkola z opisem: imię i nazwisko dziecka, grupa oraz waga makulatury.

Szanowni Rodzice

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, w aktualnościach znajdziecie Państwo informacje

o możliwości skorzystania z różnych form wsparcia. Są to m.in.:

  Audycje edukacyjne w Polskim Radiu Dzieciom – więcej informacji tutaj.

Klub Młodego Programisty – dołącz do warsztatów programowania online! – więcej informacji tutaj.

Rządowy program Dobry Start – ponad 4 miliony przyznanych świadczeń – więcej informacji tutaj.

Szanowni Rodzice

W związku z COVID 19 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nie świadczy grupowych form pomocy bezpośredniej na terenie poradni, szkół i  przedszkoli, w zamian proponowane są formy pomocy realizowane on-line z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

Oferta zajęć dostępna jest na stronie poradni https://ppp.torun.pl/oferta-zajec-on-line/

Szanowni Rodzice!

Informuję, że 01.09 2020r. rozpoczynamy nowy rok szkolny.

Przedszkole będzie czynne w godz. 6.30-16.30. Rekomenduję, w celu uniknięcia mieszania grup, w miarę możliwości przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola w godzinach pracy poszczególnych oddziałów:

– Słoneczka 8.00 – 15.30

– Gwiazdeczki 6.30 – 16.30

– Marsjanie 7.30 – 15.30

– Kosmonauci 7.00 – 16.00

– Ufoludki 8.00 – 15.30

– Meteorki 7.30 – 15.30.

Proszę o zapoznanie  się z Procedurami obowiązującymi  na czas pandemii, które znajdują się poniżej. Wypełnione oświadczenia i zgodę proszę dostarczyć pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu.

Anna Matczak
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 13
im. Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 obowiązująca od 01.09.2020r.

Załącznik nr 1 – aktualne numery kontaktowe

Załącznik nr 2 – zgoda na pomiar temperatury

Załącznik nr 3 – oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem

Procedura szybkiego obiegu informacji z rodzicami/opiekunami

Szanowni Rodzice

w aktualnościach na stronach MEN jest zamieszczony komunikat pn. „Aplikacja ProteGO Safe – wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców”. Załącznikiem do komunikatu jest list wspólny Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego adresowany do rodziców i opiekunów uczniów zachęcający do zainstalowania na telefonach komórkowych aplikacji ProteGO Safe. To narzędzie, które informuje o możliwym kontakcie z osobą zakażoną.

Link do aplikacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/aplikacja-protego-safe 

Szanowni Rodzice

Przedstawiamy „ulotki” z najważniejszymi informacjami dotyczącymi profilaktyki i ochrony przed koronawirusem.