(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Przedszkole Miejskie Nr 13

im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
czynne w godzinach: 6.30 - 16.30

Szanowni Rodzice

Poniżej Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Toruniu w sprawie czasowego zawieszenia zajęć.
Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Zarządzenie Nr 324 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Toruniu z dnia 27 maja 2020r.

Uwaga!!!

W związku z „wątpliwym” wynikiem badań u pracownika przedszkola zawieszam zajęcia w przedszkolu

do piątku 29 maja włącznie.

Anna Matczak
Dyrektor

Szanowni Rodzice

Informuję, że od dnia 25.05.2020 r. wznawiamy pracę przedszkola zgodnie z procedurami zamieszczonymi poniżej.
Przedszkole będzie pełniło funkcję opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci których Rodzice/Opiekunowie złożyli wniosek do Dyrektora Przedszkola.

Anna Matczak
Dyrektor
Przedszkola Miejskiego Nr 13
im. Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Szanowni Rodzice

Poniżej procedury obowiązujące w Przedszkolu Miejskim Nr 13 w czasie trwania stanu epidemicznego, spowodowanego chorobą COVID- 19. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami.

Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu Miejskim Nr 13

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem

Procedura szybkiego obiegu informacji z rodzicami/opiekunami

Przerwa wakacyjna

Informujemy, że przerwa wakacyjna w Przedszkolu Miejskim Nr 13 będzie w terminie  od 27.07.2020 do 23.08.2020

Szanowni Rodzice

W menu po prawej stronie w zakładce Dla Rodziców (Zostań w domu – gimnastyka korekcyjna) znajdują się propozycje zestawów ćwiczeń dla dzieci. Jeden dla grup młodszych – krótszy, drugi dla starszych – dłuższy.

Szanowni Rodzice

W menu po prawej stronie w zakładce Dla Rodziców (Zostań w domu – propozycje zajęć z religii) znajduje się wiadomość od Pani Ilony- naszej katechetki oraz propozycja zadań dla dzieci.

Szanowni Rodzice

W związku z zaistniałą sytuacją proszę Rodziców dzieci uczęszczających na terapię logopedyczną o kontakt: sandrap.neurologopeda@vp.pl w celu zindywidualizowania terapii. Materiały ćwiczeniowe będą rozsyłane pocztą elektroniczną.
W zakładce Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej (Zostań w domu – propozycje logopedy) dwa razy w tygodniu (wtorek, czwartek) będą umieszczane nowe propozycje zabaw i ćwiczeń logopedycznych dla wszystkich dzieci w ramach profilaktyki logopedycznej.

Drodzy Rodzice

Darzymy Was ogromnym zaufaniem i wiemy, że doskonale potraficie bawić się z dziećmi. Chcemy jednak inspirować oraz wskazywać sposoby spędzania wolnego czasu, by w jakiś sposób pomóc Wam w tej nowej sytuacji. Tęsknimy za dziećmi i chociaż wirtualnie chcemy mieć z Wami kontakt. W związku z tym od poniedziałku  23.03.2020 w specjalnie utworzonej w każdej grupie zakładce „Zostań w domu – nasze propozycje” będziemy umieszczać dla chętnych zadania na każdy dzień. Możecie również dzielić się z nami swoimi pomysłami na spędzanie wolnego czasu poprzez zdjęcia udostępniane na facebooku. Tam też pojawiać będą się nasze różne pomysły.
Pozdrawiamy serdecznie – Dyrektor Przedszkola oraz Nauczycielki

Szanowni Rodzice

Przedstawiamy „ulotki” z najważniejszymi informacjami dotyczącymi profilaktyki i ochrony przed koronawirusem.


Szanowni Rodzice

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
w przedszkolach zostały zawieszone.
Obecnie prowadzimy nauczanie na odległość.

1 %

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wspomóc nasze przedszkole do przekazania 1% podatku dla przedszkolaków. Jeśli chcemy przekazać 1% podatku na nasze Przedszkole Miejskie Nr 13, należy wpisać: Nr KRS 0000121592 oraz nazwę i adres placówki oświatowej, do której ofiarodawca chce skierować odpis 1% (poz.132, 133, 134, 135 zeznania podatkowego PIT).
Z góry serdecznie dziękujemy.
Dzięki kwocie darowizny w wys. 819,99 zł, która została przez Państwa przekazana w zeszłym roku zostały zakupione nowe mikrofony i pomoce dydaktyczne do kodowania.
Dziękujemy bardzo naszym ofiarodawcom, ponieważ dzięki takiemu wsparciu możemy pozwolić sobie na zakup lub dofinansowanie pomocy dydaktycznych lub innych pomocy.

Informacja

PIT-37