Godziny otwarcia


Przedszkole czynne jest
w godzinach6.30 - 16.30
Podziękowanie

Serdecznie dziękuję
Pani Katarzynie Rebain
z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Toruniu
za przeprowadzenie
ciekawych i inspirujących zajęć dla Rodziców przedszkola
w ramach Szkoły dla Rodziców.

dyrektor przedszkola:
Anna Matczak

* * *

Społeczność Przedszkola składa serdeczne podziękowania
Pani Agnieszce Ważny
za przeprowadzenie bloku zajęć dla dzieci, rodziców, nauczycieli
"Matematyka na wesoło"
czyli neurodydaktyka w praktyce.

* * *

Grupa Kosmonautów i Marsjan serdecznie dziękuje
p. Annie Włodarczyk
za zorganizowanie spotkania
z marynarzem - p. Kazimierzem Musiałowskim.