(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Przedszkole Miejskie Nr 13

im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
czynne w godzinach: 6.30 - 16.30

Szanowni Rodzice!

Poniżej lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Szanowni Rodzice!

Nasze przedszkole weźmie udział w akcji pn „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń”, którą Stowarzyszenie „Tilia”
z siedzibą w Szkole Leśnej na Barbarce organizuje od 2004 r.

Tegoroczna akcja jest realizowana w ramach projektu pn „Toruń dba o środowisko dla przyszłych pokoleń 2021”, dofinansowanego ze środków Gminy Miasta Toruń.

W ten sposób chcemy zwrócić uwagę dzieci na rolę drzew w przyrodzie i zachęcić młode pokolenie do sadzenia drzew.

W ramach akcji będziemy sadzić drzewka dostarczone przez Szkółkę Leśną na Barbarce.

O szczegółach akcji poinformujemy w wkrótce.

Szanowni Rodzice!

Przypominamy o trwającej w naszym przedszkolu zbiórce makulatury.

Konkurs Prezydenta Miasta Torunia trwa tylko do 30 kwietnia!

Liczymy na Państwa udział w tych ostatnich tygodniach!

Makulaturę należy dostarczyć do przedszkola z opisem: imię i nazwisko dziecka oraz wagą makulatury.

Szanowni Rodzice!

W związku ze zbliżającym się terminem składania rozliczeń podatkowych przypominamy o możliwości przekazywania
1% podatku na rzecz naszego przedszkola.

Jednocześnie dziękujemy za okazane nam dotychczas wsparcie!

Przekaż 1% podatku

Szanowni Rodzice

Poniżej listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na rok szkolny 2021/2022

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Sposoby potwierdzenia woli w naborze

Poniżej udostępniamy opisaną metodę potwierdzania woli polegającą na dołączaniu przez rodzica w systemie naboru Vulcan (po zalogowaniu na konto kandydata) skanu podpisanego dokumentu.  Proszę o zapoznanie się z załączonymi instrukcjami.

Składanie potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 13 w Toruniu

od 6 kwietnia 2021 r. od godz. 12.00 do 14 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00

Instrukcja 1

Instrukcja 2

Szanowni Rodzice

 Zamknięcie przedszkoli zostało przedłużone do 18 kwietnia.
Wyjątek stanowią dzieci medyków oraz służb porządkowych, które wciąż będą mogły korzystać z opieki w przedszkolu.

Na podanej poniżej stronie zostały ogłoszone nowe zmiany w zasadach bezpieczeństwa.
https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-27-marca-zmiany-w-zasadach-bezpieczenstwa

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000056101.pdf

Dziennik elektroniczny

Szanowni Państwo

otrzymujemy informacje o trudnościach z logowaniem się do systemu Vulcan. Podajemy poprawny link dla rodziców: https://uonetplus.vulcan.net.pl/torun/

W razie dalszych kłopotów zalecane jest  wyczyszczenie historii przeglądarki bądź jej zmianę.

Dodatkowo, prosimy o zweryfikowanie podanych przez Państwa adresów e-mail. Konta Rodziców zostały uzupełnione o dane podane przez Państwa we wrześniu.
Podany wtedy adres e – mail stanowi podstawę do utworzenia konta.

Szanowni Państwo

Informuję, iż w aktualnościach na stronie miasta został zamieszczony komunikat dotyczący rekrutacji na nowy rok szkolny 2021/2022  pt. „Czas do przedszkola”.

Link do komunikatu:

https://www.torun.pl/pl/czas-do-przedszkola

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Strona internetowa elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkoli: http://www.torun.przedszkola.vnabor.pl/

Elektroniczna rekrutacja dzieci do przedszkoli trwa od 22 lutego 2021 r. do 10 marca 2021 r. do godz. 15.00.
Obejmuje ona wprowadzanie danych dzieci do systemu elektronicznego naboru i składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Dwa sposoby składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola
Pierwszy sposób
Rodzic wypełnia wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową http://www.torun.przedszkola.vnabor.pl/, drukuje go i podpisuje (podpis obojga rodziców). Następnie udaje się do przedszkola pierwszego wyboru w celu złożenia wniosku. Wydrukowany z systemu wniosek wraz z załącznikami rodzic jest zobowiązany dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru najpóźniej do 10 marca 2021 r. do godz. 15.00 (Przedszkole potwierdza drogą mailową przyjęcie wniosku).
Drugi sposób
Jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do Internetu, wypełnia wniosek w wersji papierowej i udaje się do przedszkola pierwszego wyboru, gdzie zostanie on wprowadzony do systemu. Formularz wniosku można otrzymać w przedszkolu. Wniosek oraz załączniki potwierdzające spełnianie kryteriów należy dostarczyć najpóźniej do 10 marca 2021 r. do godz. 15.00 (Przedszkole potwierdza drogą mailową przyjęcie wniosku).

W holu przedszkola dostępna będzie skrzynka podawcza, do której należy w zaklejonych kopertach wrzucać wydrukowane z systemu elektronicznej rekrutacji lub wypełnione odręcznie i podpisane wnioski wraz z załącznikami. Wyżej wymienione dokumenty prosimy składać w godzinach pracy przedszkola tj. od 6:30 do 16:30 z wyjątkiem 10.03.2021 r. (do godziny 15:00).

Szanowni Rodzice

Zgodnie z zarządzeniem nr 340 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 13 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu od dnia 01.02.2021 wprowadzony zostaje dziennik elektroniczny równoległy z dziennikiem w wersji papierowej.
W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z „Regulaminem korzystania
z dziennika elektronicznego dla Rodziców w Przedszkolu Miejskim Nr 13 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu” oraz zalogowanie do elektronicznego dziennika.

link dla rodziców  https://cufs.vulcan.net.pl/torun/Account/LogOn?ReturnUrl=%2Ftorun

link -instrukcja logowania -film https://www.vulcan.edu.pl/programy/e-dziennik-uonet-87#gotosekcja1631

link- instrukcja logowania plik pdf http://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/AABW/AABW-PDF/uonetplus/uonetplus_Logowanie-ucz-rodz.pdf

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego dla rodziców

Szanowni Rodzice

Na stronie miasta został ogłoszony komunikat pn. „Nabór do przedszkoli i klas pierwszych”
(link do komunikatu: https://www.torun.pl/pl/nabor-do-przedszkoli-i-klas-pierwszych-0)
Bardzo proszę o zapoznanie się jego treścią.

Plakat promujący szczepienia

Szanowni Rodzice!

Informuję, o terminie przerwy wakacyjnej
w Przedszkolu Miejskim Nr 13

02.08.2021 r. – 15.08.2021 r.

Z uwagi na zagrożenie COVID – 19 nie planuje się organizowania tzw. „przedszkoli zastępczych”.

Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci i pracowników przedszkola, przez okres 2  wakacyjnych tygodni rodzice będą musieli zapewnić opiekę dzieciom we własnym zakresie.

Zapisy dzieci na okres dyżuru wakacyjnego odbędą się

 w późniejszym terminie, o którym zostaną Państwo poinformowani.

Anna Matczak
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 13
im. Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Szanowni Rodzice!

Informuję, że 01.09 2020r. rozpoczynamy nowy rok szkolny.

Przedszkole będzie czynne w godz. 6.30-16.30. Rekomenduję, w celu uniknięcia mieszania grup, w miarę możliwości przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola w godzinach pracy poszczególnych oddziałów:

– Słoneczka 8.00 – 15.30

– Gwiazdeczki 6.30 – 16.30

– Marsjanie 7.30 – 15.30

– Kosmonauci 7.00 – 16.00

– Ufoludki 8.00 – 15.30

– Meteorki 7.30 – 15.30.

Proszę o zapoznanie  się z Procedurami obowiązującymi  na czas pandemii, które znajdują się poniżej. Wypełnione oświadczenia i zgodę proszę dostarczyć pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu.

Anna Matczak
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 13
im. Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 obowiązująca od 01.09.2020r.

Załącznik nr 1 – aktualne numery kontaktowe

Załącznik nr 2 – zgoda na pomiar temperatury

Załącznik nr 3 – oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem

Procedura szybkiego obiegu informacji z rodzicami/opiekunami

Szanowni Rodzice

Przedstawiamy „ulotki” z najważniejszymi informacjami dotyczącymi profilaktyki i ochrony przed koronawirusem.