(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Styczeń u Ufoludków

Z KALENDARZA 5-LATKA

 

02.01.2023 – 13.01.2023
Człowiek- realizacja programu edukacyjnego TABLIT

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Budowanie wiedzy o budowie i funkcjach wybranych części ciała.
– Wzbogacanie dziecięcego słownika o pojęcia związane z ludzkim organizmem.
– Rozbudzanie zainteresowania funkcjami i działaniem układów w ciele człowieka.
– Rozwijanie umiejętności określania stron i kierunków.
– Rozwijanie umiejętności samoobsługowych.
– Kształtowanie postawy prozdrowotnej.

 

16.01.2023 – 20.01.2023
Kochani Dziadkowie

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Kształtowanie postawy szacunku do osób starszych oraz zachęcanie do niesienia im pomocy.
– Wzmacnianie więzi rodzinnych.
– Zachęcanie do robienia miłych niespodzianek bliskim.
– Budowanie postawy wdzięczności dla babć i dziadków.

 

23.01.2023 – 27.01.2023
Bale w karnawale

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Kultywowanie tradycji i zwyczajów karnawałowych.
– Poszerzanie wiedzy na temat karnawału w Wenecji oraz Rio de Janeiro.
– Rozwijanie umiejętności wspólnej, wesołej zabawy przy muzyce.
– Współdziałanie z innymi uczestnikami zabawy.