Wrzesień u Słoneczek


PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ

W tym miesiącu chcemy:

* Poznać nasze nowe przedszkole.
* Poznać zasady zgodnej zabawy.
* Spacerować alejkami naszego osiedla.


Już potrafię:

* Przedstawić się imieniem.
* Rozpoznać swój znaczek.
* Prawidłowo przejść przez ulicę.


Już rozumiem:

* Że zabawki należy odkładać na miejsce.
* Że należy szanować pracę kolegów.
* Po co są białe pasy na ulicy.


Już pamiętam

* Imiona pań oraz kolegów.
* Co oznaczają 3 magiczne słowa.
* Zasady bezpiecznego zachowania podczas spacerów.


Język angielski - realizacja w ramach podstawy programowej:

* ball, friend, Hello!
* sun, toys, Thank you.
* street, car, I_m sorry!.


Współpraca z rodzicami i środowiskiem:

* Konsultacje indywidualne z rodzicami
* Zebranie z rodzicami
* Uroczyste powitanie Nowego Roku Szkolnego.
* Spacer alejkami osiedla


Działania podejmowane na rzecz rozwoju czytelnictwa:

* Słuchanie wierszy oraz krótkich książeczek czytanych przez rodziców w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom".
* Czytanie książeczek w ramach relaksacji.
* Zachęcanie do przynoszenia ulubionych książeczek, wspólnego oglądania.


Praca indywidualna:

* Obserwacja dzieci podczas zabaw i zajęć dydaktyczno - wychowawczych.


Z kalendarza 3 - latka

* 03.09.2018 - 11.09.2018 - "W naszym przedszkolu"
* 12.09.2018 - 19.09.2018 - "Oto ja - przedszkolak mały"
* 20.09.2018 - 28.09.2018 - "Droga do przedszkola"