Maj u Słoneczek


PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ

W tym miesiącu chcemy:

* Poznać mieszkańców łąki
* Dowiedzieć się jak rozpoznać emocje swoje i innych
* Świętować Dzień Mamy i Taty
* Cieszyć się, że jesteśmy dziećmi


Już potrafię:

* Wymienić mieszkańców łąki
* Rozpoznać emocje: złości, smutku, radości
* Nazwać miesiąc, w którym jest święto Mamy i Taty


Już rozumiem:

* Że zwierzęta mają swoje potrzeby
* Że emocje towarzyszą nam cały czas
* Jak bardzo kocham Rodziców


Już pamiętam

* Podstawowe nazwy kolorów
* Że trzeba mówić o swoich uczuciach
* Kiedy jest Dzień Mamy


Język angielski:

* butterfly, ladybird, bee, spiker
* happy, sad, angry, scared
* family, mother, father, brother, sister
* one, two, three, four, five


Z kalendarza 3 - latka

* 30.04.2017 - 11.05.2017 - "CO SŁYCHAĆ NA ŁĄCE?"
* 14.05.2017 - 18.05.2017 - "MOJE RADOŚCI I SMUTKI"
* 21.05.2017 - 25.05.2017 - "MAMA I TATA SĄ WAŻNI"
* 28.05.2017 - 01.06.2017 - "JESTEŚMY SZCZĘŚLIWYMI DZIEĆMI"