Ramowy rozkład dnia

Słoneczka

Godziny Przebieg
6:30 - 8:00 Schodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp.
8:00 - 8:15 Czynności porządkowe przed śniadaniem, zabawa ruchowa / zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence.
8:15 - 8:30 Czynności higieniczno - porządkowe
8:30 - 9:00 I śniadanie.
9:00 - 9:30 Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.
9:30 - 10:00 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna.
10:00 - 11:00 Zabawy ruchowe na placu zabaw, spacer, obserwacje przyrodnicze.
11:00 - 11:15 Czynności higieniczno - porządkowe, zabawa ruchowa.
11:15 - 11:45 II śniadanie.
11:45 - 13:30 Odpoczynek na leżakach / słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek.
13:30 - 13:45 Czynności higieniczno - porządkowe.
13:45 - 14:30 Obiad.
14:30 - 15:00 Ćwiczenia utrwalające treści /zabawy kierowane przez nauczyciela, zajęcia dodatkowe.
15:00 - 15:30 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna (pobyt w ogrodzie).
15:30 - 16:30 Rozchodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.