Wrzesień u Gwiazdeczek


PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ

W tym miesiącu:

* Poznamy zasady zgodnej zabawy
* Zapamiętamy przedszkolne znaczki
* Poznamy zasady bezpieczeństwa na ulicy
* Dowiemy się, dlaczego należy segregować odpady
* Poznamy zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią


Już potrafię:

* Wymienić imiona koleżanek i kolegów
* Rozpoznać swój znaczek
* Sprzątać zabawki po skończonej zabawie
* Przechodzić przez ulicę
* Rozpoznać i nazwać niektóre owoce


Już rozumiem:

* Dlaczego należy dbać o wspólne sprzęty i zabawki
* Po co są znaczki w przedszkolu
* Po co jest sygnalizator świetlny
* Co to jest recykling
* Dlaczego warto jeść owoce


Już pamiętam

* Jak bezpiecznie bawić się na terenie przedszkolnym
* Jaki mam znaczek i rozpoznaję go w łazience
* O przestrzeganiu zawartych umów
* Jak smakuje jabłko, gruszka i śliwka


Zabawy ruchowe:

* "Jadą pociągi" - zabawa orientacyjno - porządkowa
* "Przeskocz przez przeszkodę" - zabawa z elementem podskoku
* "Złap piłkę" - zabawa z elementem rzutu
* "Jedziemy do sadu" - zabawa bieżna


Język angielski:

* Hello, Bye-bye, What`s your name? My name is..., make a circle, how are you today?
I`m happy / sad / angry
* Red, green, traffic lights, zebra crossing, fast, slow, stop, go
* Brush your teeth, wash your hands, comb your hair, tidy up
* Autumn, apple, pear, plum. Do you like...? Yes, I do / No,


Z kalendarza 4 - latka

* 03.09.2018 - 07.09.2018 - "W PRZEDSZKOLU"
* 10.09.2018 - 14.09.2018 - "NA ULICY"
* 17.09.2018 - 21.09.2018 - "JA I ŚRODOWISKO"
* 24.09.2018 - 28.09.2018 - "JESIEŃ DAJE NAM OWOCE"