Ramowy rozkład dnia

Gwiazdeczki

Godziny Przebieg
6:30 - 7:00 Schodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp.,
7:00 - 8:00 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi.
8:00 - 8:15 Zabawy ruchowe / zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence.
8:15 - 9:00 Czynności higieniczno - porządkowe, I śniadanie.
9:00 - 9:30 Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.
9:30 - 10:45 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna / zabawy ruchowe na placu zabaw.
10:45 - 11:30 Czynności higieniczno - porządkowe, II śniadanie.
11:30 - 11:45 Odpoczynek / słuchanie muzyki, kwadrans dla bajki.
11:45 - 12:45 Spacer, obserwacje przyrodnicze / zabawy ruchowe na placu zabaw.
12:45 - 14:00 Czynności higieniczno - porządkowe, obiad, mycie zębów.
14:00 - 14:30 Zabawy kierowane przez nauczyciela / krąg zmysłów, ćwiczenia utrwalające treści, zabawy ruchowe.
14:30 - 16:00 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna.
16:00 - 16:30 Rozchodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.