Czerwiec u Marsjan


PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ

W tym miesiącu chcemy:

* Rozmawiać o ulubionych zabawach dzieci.
* Poznawać egzotyczne zwierzęta.
* Opowiadać o wakacyjnych planach.
* Wesoło powitać lato.


Już potrafię:

* Dostrzec różnice i podobieństwa w wyglądzie dzieci różnej narodowości.
* Wskazać na mapie Afrykę, Azję.
* Wymienić różne regiony Polski.
* Dokonywać pomiaru długości za pomocą sznurka.


Już rozumiem:

* Że wszystkie dzieci mają swoje prawa.
* Potrzebę chronienia naturalnego środowiska życia dzikich zwierząt.
* Jak być bezpiecznym podczas wakacji.
* Potrzebę chronienia się przed nadmiernym słońcem.


Już pamiętam

* O tolerancji i życzliwości wobec innych dzieci bez względu na wygląd i pochodzenie.
* O współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego dzikich zwierząt.
* Zasady bezpiecznego korzystania z kąpieli słonecznych i wodnych.
* Kiedy jest pierwszy dzień lata.


Język angielski - realizacja w ramach podstawy programowej:

* fun, funny, children, world, "Shake your tail"
* jungle animals, tiger, monkey, "Walking in the Jungle"
* holiday, summer, sea, mountain, lake
* beach, ice-cream, boat "In the summer"


Współpraca z rodzicami i środowiskiem:

* Konsultacje indywidualne z rodzicami
* Udział rodziców w akcji "Cała Polska czyta dzieciom"
* Wyjazd do Parku Rozrywki w Papowie Toruńskim
* Koncert Fundacji "Wszyscy Tworzymy Sztukę"
* Udział w uroczystości przedszkolnej Pożegnania Kosmonautów i Meteorków.


Działania podejmowane na rzecz rozwoju czytelnictwa:

* Słuchanie wierszy oraz krótkich opowiadań czytanych przez rodziców w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom".
* Czytanie książek w ramach relaksacji.
* Układanie historyjek do podanego obrazka.
* Zachęcanie do przynoszenia ulubionych książek, czasopism.
* Układanie opowiadań do podanego tytułu.


Praca indywidualna:

* Praca indywidualna z wybranymi dziećmi w zakresie utrwalania wiadomości i umiejętności.


Z kalendarza 5 - latka

* 04.06.2017 - 08.06.2017 - "Dzieci z całego świata"
* 11.06.2017 - 15.06.2017 - "Kto mieszka w dżungli?"
* 18.06.2017 - 22.06.2017 - "Jedziemy na wakacje"
* 25.06.2017 - 29.06.2017 - "Kolorowe lato"