Grudzień u Marsjan


PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ

W tym miesiącu chcemy:

* Rozpoznawać i nazywać domowe urządzenia elektryczne
* Dowiedzieć się, w jaki sposób można pomóc zwierzętom w czasie zimy
* Porozmawiać o tradycji Świąt Bożego Narodzenia


Już potrafię:

* Pogrupować urządzenia elektryczne według przeznaczenia
* Wymienić produkty, którymi można karmić ptaki
* Opowiedzieć o swoich przygotowaniach do Świąt Bożego Narodzenia


Już rozumiem:

* Że prąd jest niebezpieczny dla dziecka
* Dlaczego należy pomagać ptakom w czasie zimy?
* Jak ważne jest kultywowanie tradycji świątecznych


Już pamiętam

* Że dzieci nie mogą same korzystać z urządzeń elektrycznych!
* O dokarmianiu zwierząt zimą
* Jak sprawić przyjemność innym ludziom


Język angielski - realizacja w ramach podstawy programowej:

* dangerous, be careful, Don_t touch !
* animals, forest, tree, snow, "Little snowman"
* Christmas, Christmas tree, Santa, "Now its_ Christmas"


Współpraca z rodzicami i środowiskiem:

* Konsultacje indywidualne z rodzicami
* Świąteczne spotkanie z rodzicami
* Audycja muzyczna WTS
* Spotkanie z Mikołajem i wigilia przedszkolna
* Teatr Vaśka
* Obserwacja zmian w krajobrazie i szacie roślinnej związanych z aktualną porą roku podczas spacerów po okolicy


Działania podejmowane na rzecz rozwoju czytelnictwa:

* Oglądanie ilustracji w książkach różnego rodzaju - porównywanie ich
* Inscenizowanie własnymi słowami znanych wierszy i krótkich bajek
* Wypowiadanie się na temat treści poznanych utworów literackich
* Słuchanie krótkich opowiadań czytanych przez rodziców w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom"


Praca indywidualna:

* Praca indywidualna z wybranymi dziećmi w zakresie utrwalania wiadomości i umiejętności


Z kalendarza 5 - latka

* 04.12.2017 - 08.12.2017 - "Urządzenia elektryczne ułatwiają nam pracę w domu"
* 11.12.2017 - 15.12.2017 - "Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł"
* 18.12.2017 - 29.12.2017 - "W całym domu pachnie lasem, bo już święta są za pasem"