Styczeń u Marsjan


PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ

W tym miesiącu chcemy:

* Poznać zwyczaje związane z powitaniem Nowego Roku
* Dowiedzieć się, jakie symptomy są charakterystyczne dla zimy
* Uroczyście uczcić "Dzień babci i dziadka"
* Zdobyć informacje na temat historii naszego kraju


Już potrafię:

* Wyjaśnić, do czego potrzebny jest nam kalendarz?
* Wymienić zjawiska atmosferyczne związane z zimą
* Opowiedzieć o swoich babciach i dziadkach
* Wyjaśnić, co oznacza sfomułowanie: zamek warowny


Już rozumiem:

* Że pory roku występują w określonej kolejności
* W jaki sposób można zimą rozpoznać zwierzęta?
* Dlaczego należy obdarzać szacunkiem osoby starsze?
* Że w dawnych czasach Polską rządził król


Już pamiętam

* Nazwy miesięcy
* Że podczas zimy należy ubierać się odpowiednio do temperatury!
* Jaką rolę pełnią dziadkowie w życiu mojej rodziny?
* Jak wyglądało dawniej życie na zamku?


Język angielski - realizacja w ramach podstawy programowej:

* day, night, midnihgt, "The Months Chant"; "Days of the week"
* winter time, funny, "Put on your shoes"
* grandmother, granny, grandfather, grandpa, grandparents
* smart, You're right !, "Goodnight song"


Współpraca z rodzicami i środowiskiem:

* Konsultacje indywidualne z rodzicami
* Bal Karnawałowy - zabawa przedszkolna
* Wykonanie kul śniegowych w ramach zajęć plastycznych z rodzicami
* "Święto Babci, Święto Dziadka" - uroczystość przedszkolna


Działania podejmowane na rzecz rozwoju czytelnictwa:

* Słuchanie wierszy oraz krótkich opowiadań czytanych przez rodziców w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom"
* Poznawanie wierszy i krótkich utworów literackich przedstawianych przez nauczycielkę
* Zachęcanie dzieci do korzystania z "Kącika Książki" - oglądanie książek z obrazkami
* Odkładanie książek po obejrzeniu na wyznaczone miejsce
* Wymyślanie tytułów do obrazków


Praca indywidualna:

* Praca indywidualna z wybranymi dziećmi w zakresie utrwalania wiadomości i umiejętności


Z kalendarza 5 - latka

* 02.01.2017 - 05.01.2017 - "Nowy Rok się właśnie zaczął"
* 08.01.2017 - 12.01.2017 - "Jak wygląda zima?"
* 15.01.2017 - 19.01.2017 - "Kocham Babcię, kocham Dziadka!"
* 22.01.2017 - 26.02.2017 - "Dawno, dawno temu w Polsce..."