Kwiecień u Marsjan


PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ

W tym miesiącu chcemy:

* Poznać różnice pomiędzy wsią a miastem
* Poznać znaczenie zabiegów higienicznych dla zdrowia człowieka
* Dowiedzieć się jakie niebezpieczeństwa zagrażają środowisku przyrodniczemu
* Zdobyć wiadomości i poszerzyć słownictwo związane z księgarnią i książkami


Już potrafię:

* Wymieniać zwierzęta domowe, hodowlane, dzikie
* Opisać poszczególne piętra piramidy żywieniowej
* Ocenić czy wokół mnie panuje porządek czy bałagan
* Wymienić i opisać etapy powstawania książki


Już rozumiem:

* W jakim celu ludzie hodują zwierzęta na wsi
* Jak należy się odżywiać, aby być zdrowym?
* Co należy zrobić ze śmieciami w miejscach publicznych
* Cytat: "Książki to są twoi najlepsi przyjaciele, nie wyśmieją, nie zdradzą , a nauczą wiele..."


Już pamiętam

* Jak wyglądają dorosłe zwierzęta wiejskie a jak ich młode
* Co oznacza pojęcie: zdrowe odżywianie?
* Kiedy obchodzimy "Światowy Dzień Ziemi"
* Różne rodzaje książek, które można kupić w księgarni


Język angielski - realizacja w ramach podstawy programowej:

* village, horse, pig, sheep, ruster, duck, "Old McDonald had a farm"
* health, doctor medicines, "Five little monkeys"
* Earth, trash, clean up
* books, notebook, pencil, pen, computer


Współpraca z rodzicami i środowiskiem:

* Obserwacja przyrody podczas spacerów i wycieczek
* Konsultacje indywidualne z rodzicami
* Udział w Przeglądzie Piosenki "Dzieci - dzieciom"
* Zajęcia otwarte dla rodziców
* Wycieczka do księgarni
* "Dzień Ekologii" - udział w grach i zabawach przedszkolnych
* Udział w uroczystości przedszkolnej z okazji "Dnia Ziemi"


Działania podejmowane na rzecz rozwoju czytelnictwa:

* Słuchanie opowiadań wierszy o tematyce przyrodniczej
* Słuchanie krótkich utworów literackich i legend polskich
* Zabawy parateatralne do usłyszanych utworów literackich
* Oglądanie książek obrazkowych, wypowiadanie się na temat ilustracji
* Słuchanie bajek i opowiadań czytanych przez rodziców w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom"


Praca indywidualna:

* Praca indywidualna z wybranymi dziećmi w zakresie utrwalania wiadomości i umiejętności


Z kalendarza 5 - latka

* 02.04.2017 - 06.04.2017 - "Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło."
* 09.04.2017 - 13.04.2017 - "Zdrowie to ważna sprawa!"
* 16.04.2017 - 20.04.2017 - "Nasza planeta - Ziemia"
* 24.04.2017 - 28.04.2017 - "Kolorowa książka"