Ramowy rozkład dnia

Marsjanie

Godziny Przebieg
6:30 - 8:00 Schodzenie się dzieci w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci. Indywidualna praca z dziećmi.
8:00 - 8:15 Ćwiczenia poranne.
8:15 - 8:30 Czynności higieniczno - porządkowe.
8:30 - 9:00 I śniadanie.
9:00 - 10:00 Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.
10:00 - 10:45 Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna.
10:45 - 11:00 Czynności higieniczno - porządkowe.
11:00 - 11:30 II śniadanie.
11:30 - 12:45 Pobyt na powietrzu, gry i zabawy zespołowe, spacery.
12:45 - 13:00 Czynności higieniczno - porządkowe.
13:00 - 13:30 Obiad.
13:30 - 14:00 Czynności higieniczne w łazience - mycie zębów.
14:00 - 15:00 Zajęcia dodatkowe realizowane poza podstawą programową.
15:00 - 16:30 Grupy łączone - zabawy w kącikach tematycznych, rozmowy indywidualne - rozchodzenie się dzieci.