Kwiecień u Kosmonautów


PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ

W tym miesiącu:

* Będziemy szukać oznak wiosny.
* Wzmocnimy więzi z rodzinną miejscowością i własnym regionem.
* Poznamy zasad działania recyklingu prowadzącego do ponownego przetworzenia odpadów.
* Udoskonalimy umiejętności odczytywania, nazywania i wyrażania stanów emocjonalnych.


Już potrafię:

* Stworzyć przykładową prognozę pogody.
* Dostrzec piękno i różnorodności architektury oraz znam charakterystyczne miejsca i zabytki wybranych miast.
* Planować zakupy oraz wybierać produkty, opakowania i torby ekologiczne.
* Dokonać pozytywnej samooceny.


Już rozumiem:

* Czego potrzebują rośliny do wzrostu
* Dlaczego należy wzbogacać wiedzę o własnym kraju.
* Konieczność segregowania odpadów do odpowiednich pojemników i zmniejszania ich objętości.
* Że każdy ma prawo do popełniania błędów, szczególnie podczas nabywania nowych umiejętności.


Już pamiętam

* Nazwy i kolejność następujących po sobie pór roku.
* Że mój kraj ma ciekawą historię.
* O współodpowiedzialności i trosce za stan środowiska naturalnego.
* Jakie cechy charakteru, postawy i zachowania decydują o bohaterstwie człowieka.


Zabawy ruchowe

* Zabawa orientacyjno - porządkowa "Segregujemy śmieci"
* Zabawa bieżna "Wyścig jeźdźców"
* Zabawa z elem. równowagi "Bociany chodzą po łące"
* Zabawa z elem. skoku "Omiń lub przeskocz kałużę"

* Zestaw ćwiczeń porannych nr 24, 25, 26, 27
* Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 19,20


Język angielski:

* Spring is here - spring is here, a bluebird, a ladybug, a frog, a bee
* Poland is beautiful - a legend, a big, green dragon, a king, a princess, a mermaid, Warsaw, Cracow
* Reduce, reuse, recycle - to reduce, to reuse, to recycle, glass, paper, plastic
* Four seasons - a season, spring, summer, autumn, winter


Współpraca z rodzicami i środowiskiem:

* Kontakty indywidualne z rodzicami
* Spacery w pobliżu przedszkola
* Audycja muzyczna Fundacji Wszyscy Tworzymy Sztukę


Praca indywidualna:

* Obserwacja dzieci, badanie umiejętności
* Globalne czytanie wyrazów związanych z tematyką zajęć
* Uzupełnianie kart pracy
* Wykonywanie prac plastycznych na konkursy


Działania podejmowane na rzecz rozwoju czytelnictwa:

* Uczestnictwo w akcji "Cała Polska czyta dzieciom"
* Słuchanie wierszy, bajek, opowiadań, baśni
* Oglądanie ilustracji ulubionych książek oraz czasopism dziecięcych


Ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania:

* Czytanie globalne napisów
* Oglądanie książeczek i albumów w kąciku książki
* Poznanie głosek: ł, f


Ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania:

* Rysowanie szlaczków
* Uzupełnianie kart pracy
* Pisanie po śladzie poznawanych liter
* Poznanie liter: ł, f


Z kalendarza 6 - latka

* 02.04.2017 - 06.04.2017 - "Oznaki wiosny"
* 09.04.2017 - 13.04.2017 - "Historia ukryta w legendach"
* 16.04.2017 - 20.04.2017 - "Ekologiczny świat"
* 23.04.2017 - 27.04.2017 - "Świat dla odważnych"