Październik u Kosmonautów


PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ

W tym miesiącu:

* Poznamy rośliny i zwierzęta występujące w parku i w lesie
* Poznamy drzewa owocowe oraz owoce i warzywa
* Poznamy zmian w przyrodzie charakterystyczne dla wczesnej i późnej jesieni
* Przygotujemy się do aktywnego uczestnictwa w kulturze


Już potrafię:

* Rozpoznawać zjawiska pogodowe
* Nazywać drzewa owocowe
* Konstruować i rozgrywać gry planszowe
* Dostrzegać piękno w przyrodzie i sztuce


Już rozumiem:

* Dlaczego należy chronić przyrodę
* Dlaczego owoce i warzywa są ważne dla zdrowia
* Zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią
* Dlaczego należy chronić dobra kultury


Już pamiętam

* Po czym poznajemy jesień
* Poznane litery i cyfry
* Pojęcia związane ze światem przyrody
* Że piękno jest również w nas


Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

* nr 3,4


Zestaw ćwiczeń porannych

* nr 5,6,7,8


Zabawy ruchowe

* "Taniec liści" - zabawa orientacyjno - porządkowa
* "Zanieś jabłko na krążku" - zabawa z elem. równowagi
* "Z liścia na liść" - zabawa z elem. skoku
* "Piłka goni piłkę" - zabawa zręcznościowa


Język angielski - realizacja podstawy programowej:

* Opowieści złotej jesieni: Autumn, tree, brown, weather
* Owoce, jarzynki - kolorowe witaminki: Apple, pear, vegetables, fruits Jesienne spacery: Rainy, windy, sunny, cloudy
* Piękno jest wszędzie: Beautiful, I like, I don_tlike, I_m sorry


Współpraca z rodzicami i środowiskiem:

* Konsultacje indywidualne z rodzicami
* Udział rodziców w akcji "Cała Polska czyta dzieciom"
* Pomoc w zagospodarowaniu kącika przyrody
* Przekazanie informacji o gotowości szkolnej
* Teatr "Vaśka"
* Wycieczka do leśniczówki
* Wycieczka do muzeum


Praca indywidualna:

* Badanie gotowości szkolnej - diagnoza 6latka


Działania podejmowane na rzecz rozwoju czytelnictwa:

* Uczestnictwo w akcji "Cała Polska czyta dzieciom"
* Słuchanie wierszy i bajek
* Tworzenie własnych opowiadań
* Zainteresowanie książką, jako źródłem wiedzy o świecie
* Oglądanie ilustracji ulubionych książek oraz czasopism dziecięcych


Ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania:

* Oglądanie napisów w sali
* Czytanie globalne napisów
* Oglądanie książeczek i albumów w kąciku książki


Ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania:

* Rysowanie szlaczków
* Uzupełnianie kart pracy
* Pisanie po śladzie poznawanych liter


Aktywność matematyczna:

* Układanie gier matematycznych
* Wyszukiwanie poznanych znaków cyfr
* Przeliczanie w znanym dzieciom zakresie


Z kalendarza 6 - latka

* 02.10.2017 - 06.10.2017 - "Opowieści złotej jesieni"
* 09.10.2017 - 13.10.2017 - "Owoce, jarzynki - kolorowe witaminki"
* 16.10.2017 - 20.10.2017 - "Jesienne spacery"
* 23.10.2017 - 31.10.2017 - "Piękno jest wszędzie"