Wrzesień u Kosmonautów


PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ

W tym miesiącu:

* Przypomnimy zasady kulturalnego zachowania się i współdziałania w grupie
* Poznamy regiony charakterystyczne dla Polski
* Porozmawiać o zasadach bezpieczeństwa dotyczące różnych aspektów życia
* Uświadomić sobie, jak ważny jest przyjaciel w życiu człowieka


Już potrafię:

* Dbać o ład porządek w najbliższym otoczeniu
* Nazwać i opisać poszczególne regiony naszego kraju
* Prawidłowo przejść przez ulicę, rozróżniając przy tym znaki zakazu, nakazu, informacyjne, ostrzegawcze
* Wypowiadać się o swoich potrzebach, uczuciach i emocjach


Już rozumiem:

* Jakie są konsekwencje nieprzestrzegania zasad
* Pojęcia: mapa, pamiątka
* Dlaczego należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa?
* Co oznacza słowo "przyjaciel"


Już pamiętam

* Wszystkie zasady z "Kodeksu przedszkolaka"
* Jak wygląda kontur Polski na mapie
* Numery alarmowe
* Jak być dobrym przyjacielem


Język angielski - realizacja w ramach podstawy programowej:

* clap, stomp, swing, dance, sing, jump, touch, shake, Action Songs for kids
* Poland, sea, mountains, capital city
* jumping, running, shouting, Jump, Run and Shout!
* Feeling, happy, sad, angry, hungry, sleepy


Współpraca z rodzicami i środowiskiem:

* Rozmowy indywidualne z rodzicami
* Uroczyste rozpoczęcie roku 2018/2019 - uroczystość przedszkolna
* Zebranie ogólne i grupowe dla rodziców - przedstawienie głównego kierunku pracy wychowawczo - dydaktycznej w roku szkolnym 2018/2019


Praca indywidualna:

* Obserwacja dzieci, badanie umiejętności


Działania podejmowane na rzecz rozwoju czytelnictwa:

* Słuchanie różnych utworów czytanych przez rodziców w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom"
* Zachęcanie dzieci do umiejętnego korzystania z "Kącika Książki"
* Poznawanie poezji i prozy z klasyki literatury dziecięcej przedstawianych przez nauczycielkę


Ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania:

* Wyodrębnia i nazywa elementy obrazów
* Nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie
* Czytanie globalne napisów znajdujących się w sali grupy
* Poznanie głosek o, a


Ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania:

* Rysowanie kredkami, pastelami oraz malowanie farbami na dużych i małych arkuszach papieru
* Ćwiczenia grafomotoryczne: rysowanie po śladzie, rysowanie szlaczków
* Praca indywidualna w kartach pracy
* Poznanie liter o, a
* Pisanie po śladzie poznanych liter


Z kalendarza 6 - latka

* 03.09.2018 - 07.09.2018 - "W przedszkolu fajnie jest!"
* 10.09.2018 - 14.09.2018 - "Wakacje we wspomnieniach"
* 17.09.2018 - 21.09.2018 - "Bezpieczny przedszkolak"
* 24.09.2018 - 28.09.2018 - "Przyjaciel - kto to taki?"