Czerwiec u Kosmonautów


PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ

W tym miesiącu:

* Poznamy sposobu dochodzenia sprawiedliwości
* Porozmawiamy o bezpieczeństwie na wakacjach
* Zaplanujemy wakacyjne przygody


Już potrafię:

* Dokonać oceny postępowania drugiego człowieka
* Zadbać o ład i porządek w najbliższym otoczeniu
* Bezpiecznie korzystać z wody i słońca


Już rozumiem:

* Że każdy ma zdolności i zalety
* Jak być bezpiecznym na wakacjach
* Dlaczego nie zawsze się wygrywa


Już pamiętam

* Że każdy odpowiada za swoje czyny
* Że w grupie mam przyjaciół
* Co zabrać na wakacje


Zabawy ruchowe

* "Znajdź swój kręgiel" - zabawa orientacyjno - porządkowa.
* "Stań na kamieniu" - zabawa z elem. równowagi.
* "Lodowa tarcza" - zabawa z elem. celowania.

* Zestaw ćwiczeń porannych nr 27, 28, 29
* Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 21, 22


Język angielski:

* Childhood - childhood, a child, to have fun, to learn, to play
* Holiday - holiday, summer, sea, mountain, sun
* Let`s go to the beach - let`s go to the beach, a lobster, a starfish, a clam, a puffer fish


Współpraca z rodzicami i środowiskiem:

* Kontakty indywidualne z rodzicami
* Udział rodziców w akcji "Cała Polska czyta dzieciom"
* Wyjazd do Plenerowego Centrum Rozrywki
* Spacery w pobliżu przedszkola
* Wyjście do Szkoły Podstawowej nr 28


Praca indywidualna:

* Globalne czytanie wyrazów związanych z tematyką zajęć
* Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
* Z Nikodemem i Bogusiem praca indywidualna wg planu


Działania podejmowane na rzecz rozwoju czytelnictwa:

* Uczestnictwo w akcji "Cała Polska czyta dzieciom"
* Słuchanie wierszy, bajek, opowiadań, baśni
* Tworzenie własnych opowiadań
* Zainteresowanie książką jako źródła wiedzy o świecie


Ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania:

* Oglądanie napisów podczas spacerów
* Czytanie zdań wyrazowo - obrazkowych
* Czytanie krótkich tekstów ze zrozumieniem
* Oglądanie książeczek i albumów w kąciku książki


Ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania:

* Rysowanie szlaczków
* Uzupełnianie kart pracy
* Pisanie po śladzie poznanych liter


Ćwiczenia matematyczne:

* Układanie gier matematycznych
* Wyszukiwanie poznanych znaków cyfr
* Budowanie zadań matematycznych
* Przeliczanie w znanym dzieciom zakresiev
* Układanie przez dzieci zakończeń do różnych opowiadań, historii
* Oglądanie ilustracji ulubionych książek oraz czasopism dziecięcych


Z kalendarza 6 - latka

* 04.06.2017 - 08.06.2017 - "W poszukiwaniu sprawiedliwości"
* 11.06.2017 - 15.06.2017 - "Wakacyjne plany"
* 18.06.2017 - 22.06.2017 - "Wakacje tuż-tuż"