Listopad u Kosmonautów


PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ

W tym miesiącu:

* Zdobędziemy świadomość narodową oraz wzbudzimy uczucia patriotyczne
* Zdobędziemy wiedzę na temat zjawisk atmosferycznych i pogodowych charakterystycznych dla jesieni
* Wzbogacimy wiadomości na temat wybranych gatunków zwierząt oraz ich sposobu przygotowywania się do zimy
* Zdobędziemy wzajemne zaufanie, poczucie bezpieczeństwa i wsparcia w grupie rówieśniczej


Już potrafię:

* Rozpoznawać symbole narodowe
* Proces obiegu wody w przyrodzie
* Wymienić sposób przygotowania się do zimy wybranych zwierząt leśnych
* Panować nad różnego rodzaju emocjami


Już rozumiem:

* Znaczenie nowych pojęć związanych z poznawaniem swojego kraju i Europy
* Rolę wiatru w przyrodzie i sposoby jego wykorzystania przez człowieka
* Istoty zmian zachodzących w świecie przyrody związanych z aktualną porą roku
* Jak budować pozytywny obraz własnej osoby


Już pamiętam

* Historię i tradycję naszego kraju
* Jakich rzeczy nie należy robić bez zgody i kontroli osoby dorosłej
* O zasadach zachowania i bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać podczas pobytu w lesie
* Że piękno jest również w nas


Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

* nr 5, 6, 7


Zestaw ćwiczeń porannych

* nr 9, 10, 11, 12, 13


Zabawy ruchowe

* "Znajdź sobie parę" - zabawa orentacyjno - porządkowa
* "Omiń kałuże" - zabawa z elementem równowagi
* "Gdzie jest miś?" - zabawa tropiąca
* "Jesteś moim cieniem" - zabawa naśladowcza


Język angielski:

* Poland - my country, a map, Poland, Warsaw
* Clothes - clothes, to put on, to take off, shoes, a jacket, a jumper, a coat
* Animals - a bird, a forest, a leaf, to fall down, to change color, a beautiful autumn
* Emotions - happy, sad, angry, sleepy, tired, scared, are you...?


Współpraca z rodzicami i środowiskiem:

* Kontakty indywidualne z rodzicami
* Udział rodziców w akcji "Cała Polska czyta dzieciom"
* Pomoc rodziców w zagospodarowaniu kącika przyrody
* Wycieczka do lasu
* Spacery w pobliżu przedszkola
* Wyjście do Biblioteki Osiedlowej


Praca indywidualna:

* Globalne czytanie wyrazów związanych z tematyką zajęć
* Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne


Działania podejmowane na rzecz rozwoju czytelnictwa:

* Układanie przez dzieci zakończeń do różnych opowiadań, historii
* Przedstawianie sylwetek głównych bohaterów z wykorzystaniem teatrzyku kukiełkowego
* Oglądanie ilustracji ulubionych książek oraz czasopism dziecięcych
* Uczestnictwo w akcji "Cała Polska czyta dzieciom"
* Słuchanie wierszy, bajek, opowiadań, baśni
* Tworzenie własnych opowiadań
* Zainteresowanie książką, jako źródło wiedzy o świecie


Ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania:

* Oglądanie napisów podczas spacerów
* Czytanie zdań wyrazowo - obrazkowych
* Oglądanie książeczek i albumów w kąciku książki


Ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania:

* Rysowanie szlaczków
* Uzupełnianie kart pracy
* Pisanie po śladzie poznawanych liter


Aktywność matematyczna:

* Układanie gier matematycznych
* Wyszukiwanie poznanych znaków cyfr
* Przeliczanie w znanym dzieciom zakresie


Z kalendarza 6 - latka

* 31.10.2017 - 11.11.2017 - "Jestem Polakiem i Europejczykiem"
* 13.11.2017 - 18.11.2017 - "Jesienne eksperymenty"
* 21.11.2017 - 25.11.2017 - "Zwierzęta jesienią"
* 28.11.2017 - 02.12.2017 - "Szanujemy się wzajemnie"