Luty u Kosmonautów


PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ

W tym miesiącu:

* Poznamy zasady dbania o zdrowie.
* Będziemy świętować urodziny naszego patrona.
* Weźmiemy udział w przedszkolnej olimpiadzie zimowej.
* Poznamy wartość pracowitości.


Już potrafię:

* Ubrać się odpowiednio do pogody.
* Przedstawić w formie plastycznej własne wyobrażenia na temat zimy.
* Zgodnie współpracować w zespole.


Już rozumiem:

* Jak ważne jest zdrowe odżywianie.
* Znaczenie bezpiecznej zabawy na śniegu.
* Jak ważna jest wiara we własne możliwości.


Już pamiętam

* Dokąd udać się podczas choroby.
* Nazwy sportów zimowych.
* Jak ważna jest wspólna praca.


Zabawy ruchowe

* Zabawa orientacyjno - porządkowa "Wrony i kot"
* Zabawa bieżna "Taniec planet"
* Zabawa z elem. równowagi "Idź za mną"
* Zestaw ćwiczeń porannych nr 18, 19
* Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 12, 13


Język angielski:

* Hungry monster - hungry, a monster, food, a cookie, a banana, an ice cream, a broccoli
* Playing in the snow - a snow, it`s snowy, a snowman, skates, a sledge
* Week days - Monday, Thursday, Wednesday, Tuesday, Friday, Saturday, Sunday


Współpraca z rodzicami i środowiskiem:

* Kontakty indywidualne z rodzicami
* Spacery w pobliżu przedszkola
* Audycja Muzyczna Fundacji "Wszyscy Tworzymy Sztukę"


Praca indywidualna:

* Obserwacja dzieci, badanie umiejętności
* Globalne czytanie wyrazów związanych z tematyką zajęć
* Uzupełnianie kart pracy


Działania podejmowane na rzecz rozwoju czytelnictwa:

* Uczestnictwo w akcji "Cała Polska czyta dzieciom"
* Słuchanie wierszy, bajek, opowiadań, baśni
* Oglądanie ilustracji ulubionych książek oraz czasopism dziecięcych


Ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania:

* Czytanie globalne napisów
* Oglądanie książeczek i albumów w kąciku książki
* Poznanie głoski: p, r


Ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania:

* Rysowanie szlaczków
* Uzupełnianie kart pracy
* Pisanie po śladzie poznawanych liter
* Poznanie liter: p, r


Z kalendarza 6 - latka

* 05.02.2017 - 09.02.2017 - "Zdrowie jest najważniejsze"
* 12.02.2017 - 23.02.2017 - "Zimo, baw się z nami"
* 26.02.2017 - 02.03.2017 - "Droga do sukcesu"