Ramowy rozkład dnia

Kosmonauci

Godziny Przebieg
6:30 - 7:00 Schodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki.
7:00 - 8:00 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci. Indywidualna praca z dziećmi.
8:00 - 8:15 Krąg zmysłów - zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych
8:15 - 8:30 Ćwiczenia poranne.
8:30 - 9:00 Czynności higieniczno _ porządkowe. I śniadanie.
9:00 - 10:00 Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.
10:00 - 11:00 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci. Pobyt w ogrodzie przedszkolnym.
11:00 - 11:30 Język angielski. Bajko lub muzyko terapia.
11:30 - 12:00 Czynności higieniczno _ porządkowe. II śniadanie
12:00 - 13:00 Aktywność ruchowa w ogrodzie przedszkolnym lub spacer, obserwacje przyrodnicze.
13:00 - 13:30 Czynności higieniczno _ porządkowe. Obiad.
13:30 - 14:30 Zajęcia dodatkowe. Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające treści.
14:30 - 16:00 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci. Indywidualna praca z dziećmi. Pobyt w ogrodzie przedszkolnym.
16:00 - 16:30 Rozchodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.