Kwiecień u Ufoludków


PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ

W kwietniu chcemy:

* Poznać pracę aktora
* Poznać przyczyny zanieczyszczenia środowiska
* Poznać pracę lekarza
* Poznać zwierzęta hodowlane


Już potrafię:

* Nazwać różne miejsca w teatrze
* Segregować śmieci
* Zachować się w gabinecie lekarskim
* Nazwać zwierzęta hodowlane


Już rozumiem:

* Dlaczego sztuka jest ważna
* Dlaczego trzeba dbać o planetę
* Na czym polega praca lekarza
* Dlaczego hodujemy zwierzęta


Już pamiętam

* Jak zachować się w teatrze
* Jak dbać o przyrodę
* Jak dbać o zdrowie
* Czym się żywią zwierzęta


Zabawy ruchowe

* "Pajak i muchy" - zabawa ruchowa orientacyjno - porządkowa
* "Kto trafi?" - zawody w rzucaniu do celu
* "Sałatka owocowa" - zabawa ruchowa
* "Niesforne baranki" - zabawa ruchowa, toczenie piłki w parach


Z kalendarza 4 - 5 - latka

* 02.04.2017 - 06.04.2017 - "Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę"
* 09.04.2017 - 13.04.2017 - "Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje!"
* 16.04.2017 - 21.04.2017 - "Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza"
* 24.04.2017 - 28.04.2017 - "Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło"