Wrzesień u Ufoludków


PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ

We wrześniu chcemy:

*


Już potrafię:

*


Już rozumiem:

*


Już pamiętam

*


Zabawy ruchowe

*


Współpraca z rodzicami i środowiskiem:

*


Działania podejmowane na rzecz rozwoju czytelnictwa:

*


Praca indywidualna:

*


Z kalendarza 4 - 5 - latka

* 00.09.2018 - 00.09.2018 - "?"
* 00.09.2018 - 00.09.2018 - "?"
* 00.09.2018 - 00.09.2018 - "?"