Czerwiec u Ufoludków


PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ

W czerwcu chcemy:

* Zdobyć wiadomości i poszerzyć słownictwo związane z innymi krajami i kontynentami oraz ich mieszkańcami
* Poznać zwierzęta zamieszkujące dżunglę
* Uzyskać informacje na temat polskich regionów turystycznych


Już potrafię:

* Nazwać najbliższych sąsiadów Polski - zamieszkujących w Europie
* Opisać wygląd wybranych zwierząt egzotycznych
* Wyjaśnić, co oznacza pojęcie: agroturystyka


Już rozumiem:

* Co to jest tolerancja i dlaczego jest tak ważna w dzisiejszym świecie?
* Dlaczego niektóre zwierzęta nazywamy potocznie drapieżnikami?
* Określenie Park Narodowy oraz Park Krajobrazowy


Już pamiętam

* Wybrane rasy i narodowości
* Nazwy charakterystycznych roślin rosnących w dżungli
* O przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa podczas podróży wakacyjnych


Zabawy ruchowe

* "Słońce świeci - deszcz pada" orientacyjno - porządkowa
* "Małpki" - z elementem podskoku
* "Pakujemy plecak" - wieloznaczna


Współpraca z rodzicami i środowiskiem:

* Konsultacje indywidualne z rodzicami
* Wycieczka do JRG nr 3 na zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w sali "Ognik" w ramach programu "Bezpieczna+"
* Wycieczka do Komisariatu Policji Toruń - Śródmieście
* Audycja muzyczna Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej pn. "W świecie zwierząt"
* Drzwi otwarte dla rodziców połączone z zebraniem grupowym


Działania podejmowane na rzecz rozwoju czytelnictwa:

* Słuchanie różnych utworów czytanych przez rodziców w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom"
* Zachęcanie dzieci do umiejętnego korzystania z "Kącika Książki"
* Poznawanie poezji i prozy z klasyki literatury dziecięcej przedstawianych przez nauczycielkę
* Uczestnictwo w projekcie przedszkolnym "Wierszem rysowane"


Praca indywidualna:

* Praca korekcyjno - kompensacyjna z Wiktorem
* Praca indywidualna z wybranymi dziećmi w zakresie utrwalania wiadomości i umiejętności


Z kalendarza 4 - 5 - latka

* 05.06.2017 - 09.06.2017 - "Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany!"
* 12.06.2017 - 16.06.2017 - "Dżungla sto tajemnic mieści!"
* 19.06.2017 - 23.06.2017 - "Na wakacje przyszedł czas!"