Ramowy rozkład dnia

Ufoludki

Godziny Przebieg
6:30 - 8:20 Schodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy dowolne lub kierowane przez nauczyciela, rozmowy indywidualne.
8:20 - 8:30 Czynności porządkowe przed śniadaniem, zabawa ruchowa, czynności samoobsługowe i higieniczne.
8:30 - 9:00 Śniadanie, czynności higieniczne.
9:00 - 10:00 Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wynikające z realizacji zadań określonych w podstawie programowej.
10:00 - 11:00 Pobyt na powietrzu, gry i zabawy zespołowe inspirowane głównie przez dzieci, spacery.
11:00 - 11:15 Przygotowanie do II śniadania, czynności samoobsługowe i higieniczne.
11:15 - 11:30 II śniadanie.
11:30 - 12:00 Relaks, słuchanie bajek, muzyki - wyciszenie.
12:00 - 13:00 Zabawy dowolne organizowane w sali lub w ogrodzie przedszkolnym, indywidualna praca stymulująca lub korekcyjna, działania rozwijające zdolności dzieci w różnych sferach rozwojowych, prace gospodarcze.
13:00 - 13:30 Zajęcia dodatkowe realizowane poza podstawą programową.
13:30 - 14:00 Czynności porządkowo - higieniczne - obiad.
14:00 - 16:30 Zabawy w kącikach tematycznych, zabawy wspomagające rozwój dziecka.