Wrzesień u Meteorków


PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ

We wrześniu chcemy:

* Przestrzegać zasad kulturalnego zachowania się w grupie i zgodnego współdziałania z kolegami
* Opisać charakterystyczne dla Polski regiony
* Przypomnieć o zasadach bezpieczeństwa
* Wyjaśnić, dlaczego przyjaciel jest ważny w życiu człowieka


Już potrafię:

* Zadbać o ład i porządek w najbliższym otoczeniu zarówno w przedszkolu, jak i poza nim
* Wymienić zwierzęta i rośliny charakterystyczne dla polskich gór, jezior, rzek, lasów oraz Morza Bałtyckiego
* Nazwać znaki zakazu, nakazu, informacyjne i ostrzegawcze
* Rozróżnić uczucia i emocje pozytywne i negatywne


Już rozumiem:

* Że nieprzestrzeganie zasad wiąże się z ponoszeniem konsekwencji
* Pojęcia: zwierzęta i rośliny chronione
* Dlaczego przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest tak ważne?
* Że dobrze mieć przyjaciół


Już pamiętam

* Ustalone wspólnie zasady "Kodeksu przedszkolaka"
* Położenie Polski na mapie Europy
* Wszystkie numery alarmowe
* Teksty nowych wierszy i piosenek


Język angielski - realizacja podstawy programowej:

* clap, stomp, swing, dance, sing, jump, touch, shake, Action
* Songs for kids
* Poland, sea, mountains, capital city
* Jumping, running, shouting, Jump, Run and Shout!
* Feeling, happy, sad, angry, hungry, sleepy


Działania podejmowane na rzecz czytelnictwa:

* Poznawanie poezji i prozy z klasyki literatury dziecięcej przedstawianych przez nauczycielkę
* Zachęcanie dzieci do umiejętnego korzystania z "Kącika Książki"
* Słuchanie różnych utworów czytanych przez rodziców w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom"


Ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania:

* Wyodrębnianie i nazywanie elementów obrazów
* Nazywanie symbol i znaków znajdujących się w otoczeniu, wyjaśnianie ich znaczenia
* Czytanie globalne napisów znajdujących się w sali grupy
* Poznanie głosek o, a


Ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania:

* Rysowanie kredkami, pastelami oraz malowanie farbami na dużych i małych arkuszach papieru
* Ćwiczenia grafomotoryczne: rysowanie po śladzie, rysowanie szlaczków
* Praca indywidualna w kartach pracy
* Poznanie liter o, a
* Pisanie po śladzie poznanych liter


Praca indywidualna:

* Obserwacja dzieci, badanie umiejętności


Współpraca z rodzicami i środowiskiem:

* Rozmowy indywidualne z rodzicami
* Zebranie ogólne i grupowe dla rodziców - przedstawienie głównego kierunku pracy wychowawczo - dydaktycznej w roku szkolnym 2017/2018


Z kalendarza 5-6 - latka

* 03.09.2018 - 07.09.2018 - "Razem jest wesoło!"
* 10.09.2018 - 14.09.2018 - "Wspomnienia z wakacji"
* 17.09.2018 - 21.09.2018 - "Jestem bezpieczny!"
* 24.09.2018 - 28.09.2018 - "Przyjaciel - kto to taki?"