Czerwiec u Meteorków


PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ





W czerwcu chcemy:

* Poznać sposoby dochodzenia sprawiedliwości
* Dowiedzieć się, jakie regiony Polski odwiedzamy najczęściej podczas wakacji?
* Poznać charakterystyczne cechy nadchodzącej pory roku - lata


Już potrafię:

* Z opanowaniem reagować na porażkę
* Rozróżnić i nazwać florę i faunę, zamieszkującą Morze Bałtyckie, jeziora mazurskie i polskie góry
* Rozpoznać i nazwać owoce dojrzewające latem


Już rozumiem:

* Że każdy odpowiada za swoje czyny i ponosi ich konsekwencje
* Jakie znaczenie ma siła nośna wiatru w żeglarstwie?
* Jak ważne latem jest nakrycie głowy?


Już pamiętam

* Jak ważna dla człowieka jest pozytywna samoocena oraz korzystanie z właściwych wzorców zachowań
* Rodzaje i nazwy wodnych środków transportu
* O stosowaniu kremów z odpowiednio dobranym filtrem UV przed wyjściem na słońce


Język angielski - realizacja podstawy programowej:

* fun, funny, children, world, "Shake your tail"
* holiday, summer, sea, mountain, lake, "Walking in the jungle"
* beach, ice-cream, boat, "In the summer"


Ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania:

* Sylabowe memory - układanie wyrazów z podanych sylab
* Rozsypanka wyrazowa - układanie zdań z podanych wyrazów
* Rozwiązywanie i odczytywanie rebusów
* Domino wyrazowe - tworzenie par rymujących się wyrazów
* Czytanie wyrazów i krótkich zdań i przyporządkowywanie ich do obrazków


Ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania:

* Wyklejanie plasteliną linii konturowych poznanych liter
* Odrysowywanie szablonów wyciętych z tektury (kwiatek, serduszko, koło itp.), przedmiotów codziennego użytku (np. kubeczek, talerz) albo części swojego ciała (np. dłoni)
* Rysowanie wg instrukcji lub pod dyktando
* Pisanie po śladzie poznanych liter


Aktywność matematyczna:

* Prawidłowe przeliczanie elementów na obrazku i przyporządkowywanie im odpowiedniej cyfry;
* Porównywanie liczebności zbiorów z wykorzystaniem liczmanów - zapisywanie działań z wykorzystaniem znaków matematycznych
* Dostrzeganie sekwencji rytmicznych i kontynuowanie rozpoczętego rytmu
* Utrwalanie znajomości figur geometrycznych - rozpoznawanie i nazywanie figur
* Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania - rozwijanie matematycznego myślenia


Współpraca z rodzicami i środowiskiem:

* Konsultacje indywidualne z rodzicami
* Wyjazd na Dzień Dziecka do Papowa Toruńskiego
* Audycja muzyczna Fundacji WTS
* Wycieczka do Szkoły Podstawowej nr 28 na lekcję w klasie I
* Zebranie z rodzicami podsumowujące pracę wychowawczo - dydaktyczną w II półroczu
* Uroczystość przedszkolna z okazji zakończenia roku szkolnego


Z kalendarza 5-6 - latka

* 04.06.2017 - 08.06.2017 - "W poszukiwaniu sprawiedliwości"
* 11.06.2017 - 15.06.2017 - "Wakacyjne wędrówki"
* 18.06.2017 - 22.06.2017 - "Lato tuż, tuż..."