Maj u Meteorków


PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ

W maju chcemy:

* Zapoznać się z różnymi gatunkami muzyki
* Dowiedzieć się, jakie zwierzęta mieszkają na łące?
* Poznać wybrane polskie legendy
* Opisać zawody, jakie wykonują rodzice
* Dowiedzieć na temat afrykańskiej przyrody


Już potrafię:

* Wymienić podstawowe rodzaje instrumentów muzycznych
* Rozróżnić i nazwać mieszkańców ekosystemu - łąki
* Dostrzec historię zawartą w legendach
* Opowiedzieć o pracy zawodowej rodziców
* Wyjaśnić, w jaki sposób należy chronić afrykańskie zwierzęta?


Już rozumiem:

* Dlaczego warto słuchać różnych gatunków muzyki?
* Jaką rolę pełnią pszczoły na łące?
* Że legendy mogą być źródłem wiedzy na temat regionu
* Jak ważne jest okazywanie szacunku swoim rodzicom!
* Że wszystkie dzieci mają takie same prawa


Już pamiętam

* Nazwy wybranych gatunków muzyki
* Cykl rozwojowy owadów
* Skąd się wzięła nazwa naszej stolicy - Warszawa
* Kiedy obchodzimy "Dzień Mamy i Taty"
* Jakie są moje prawa?


Język angielski - realizacja podstawy programowej:

* music, loud, quiet, "Open, shut"
* ladybug, butterfly, ant, bee
* history, dragon, legend, "Once upon a time in Poland..."
* parents, mommy, daddy, gift, "Happy mothers`s day"
* children, child, fun, game, "Hide and seek"


Działania podejmowane na rzecz czytelnictwa:

* Słuchanie utworów literackich czytanych przez rodziców w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom"
* Zachęcanie dzieci do przynoszenia własnych pozycji książkowych
* Inscenizowanie znanych utworów z literatury dziecięcej
* Ilustrowanie wybranych wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima


Ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania:

* Sylabowe memory - układanie wyrazów z podanych sylab
* Rozsypanka wyrazowa - układanie zdań z podanych wyrazów
* Rozwiązywanie i odczytywanie rebusów
* Domino wyrazowe - tworzenie par rymujących się wyrazów
* Czytanie wyrazów i krótkich zdań i przyporządkowywanie ich do obrazków


Ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania:

* Wyklejanie plasteliną linii konturowych poznanych liter
* Odrysowywanie szablonów wyciętych z tektury (kwiatek, serduszko, koło itp.), przedmiotów codziennego użytku (np. kubeczek, talerz) albo części swojego ciała (np. dłoni)
* Rysowanie wg instrukcji lub pod dyktando
* Pisanie po śladzie poznanych liter


Aktywność matematyczna:

* Prawidłowe przeliczanie elementów na obrazku i przyporządkowywanie im odpowiedniej cyfry;
* Porównywanie liczebności zbiorów z wykorzystaniem liczmanów - zapisywanie działań z wykorzystaniem znaków matematycznych
* Dostrzeganie sekwencji rytmicznych i kontynuowanie rozpoczętego rytmu
* Utrwalanie znajomości figur geometrycznych - rozpoznawanie i nazywanie figur
* Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania - rozwijanie matematycznego myślenia


Z kalendarza 5-6 - latka

* 30.04.2017 - 04.05.2017 - "Muzyka, która nas otacza"
* 07.05.2017 - 11.05.2017 - "Łąka pełna życia"
* 14.05.2017 - 18.05.2017 - "Historia ukryta w legendach"
* 21.05.2017 - 25.05.2017 - "Najlepiej jest u Mamy..."
* 28.05.2017 - 01.06.2017 - "Świętujemy Dzień Dziecka!"