Grudzień u Meteorków


PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ

W tym miesiącu chcemy:

* Dowiedzieć się, jak żyć w zgodzie z kolegami?
* Poznać sposoby pomagania zwierzętom w czasie zimy
* Ustalić, jak ludzie przygotowują się do świąt?
* Dowiedzieć się, jak można mierzyć czas?


Już potrafię:

* Wymienić najczęstsze przyczyny i sytuacje sprzyjające powstawaniu konfliktów
* Opisać rodzaje pokarmu dla wybranych zwierząt
* Opowiedzieć o tradycjach i zwyczajach bożonarodzeniowych
* Posługiwać się zegarem


Już rozumiem:

* Sens przysłowia: Zgoda buduje - niezgoda rujnuje!
* Dlaczego trzeba dokarmiać zwierzęta w czasie zimy?
* Jak ważne jest kultywowanie tradycji świątecznych?
* Systematyczny upływ czasu oraz cykliczność pór roku


Już pamiętam

* Jak ważne jest tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania?
* Kiedy obchodzimy Święta Bożego Narodzenia?
* Nazwy potraw, które przyrządza się na święta
* Zasady odczytywania godzin na zegarze


Język angielski - realizacja podstawy programowej:

* nice, good, Nice to meet you, "I want jump"
* animals, tree, forest, afraid, "Walking in the jungle"
* Christmas, Christmas tree, Santa, "Now it_s Christmas"
* time, clock, What time is it?


Ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania:

* Rozróżnianie głosek na początku i na końcu w prostych fonetycznie wyrazach
* Nazywanie symboli i piktogramów znajdujących się w otoczeniu, wyjaśnienie ich znaczenia
* Czytanie globalne krótkich wyrazów utworzonych z poznanych dotychczas liter w formie napisów drukowanych
* Poznanie głosek: y, b, c


Ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania:

* Rysowanie, malowanie i wyklejanie na zróżnicowanych pod względem wielkości powierzchniach
* Odwzorowywanie kształtów lub układów przedmiotów
* Tworzenie prostych i złożonych znaków graficznych
* Ćwiczenia grafomotoryczne: rysowanie po wykropkowanych liniach, po śladzie; rysowanie szlaczków, wzorów literopodobnych
* Poznanie liter: y, b, c
* Pisanie po śladzie poznanych liter


Aktywność matematyczna:

* Przeliczanie na konkretach
* Stosowanie liczebników głównych i porządkowych
* Poznanie cyfr: 8, 9, 0
* Identyfikowanie cyfry z odpowiednią liczbą elementów
* Porównywanie wielkości przedmiotów - stosowanie określeń: duży - większy - największy; mały - mniejszy - najmniejszy;
* Rozumienie aspektu porządkowego liczby


Z kalendarza 5-6 - latka

* 04.12.2017 - 08.12.2017 - "Zgoda buduje!"
* 11.12.2017 - 15.12.2017 - "Jak pomóc zwierzętom?"
* 18.12.2017 - 22.12.2017 - "Świąteczne przygotowania"
* 25.12.2017 - 29.12.2017 - "Jak mierzymy czas?"