Luty u Meteorków


PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ

W lutym chcemy:

* Poznać wybrane fakty z życia i działalności naukowej słynnego astronoma M. Kopernika
* Nazwać charakterystyczne cechy aktualnej pory roku - zimy
* Dowiedzieć się, co oznacza powiedzenie: Pracowity, jak mrówka


Już potrafię:

* Wymienić w kolejności planety Układu Słonecznego
* Opisać różne zabawy na śniegu i lodzie
* Wymienić swoje mocne strony


Już rozumiem:

* Znaczenie powiedzenia: "Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, polskie zrodziło go plemię!"
* Szczególną rolę zabaw ruchowych na świeżym powietrzu dla zdrowia człowieka!
* Jak ważna w życiu każdego człowieka jest wiara we własne siły i możliwości


Już pamiętam

* Kiedy obchodzimy rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika?
* Że podczas zimowych zabaw należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa!
* Że wytrwałość i pracowitość pomaga w osiąganiu celów


Język angielski - realizacja podstawy programowej:

* planet, sun, sky, stars
* winter, snow, igloo, boy, story, "Little Red Riding Hood"
* brother, sister, family, I can, "Ten in the bed", "Yes, I can"


Współpraca z rodzicami i środowiskiem:

* Konsultacje indywidualne z rodzicami
* Wyjazd do kina na film animowany pt. "Tedi i mapa skarbów"
* Wycieczka do Planetarium im. W. Dziewulskiego na seans pt.: "Astropies Łajka"
* Zebranie grupowe podsumowujące I półrocze roku szkolnego 2017/2018
* Udział w zawodach sportowych "Lubimy zabawy ruchowe" w SP nr 18 w Toruniu


Działania podejmowane na rzecz czytelnictwa:

* Słuchanie różnych utworów czytanych przez rodziców w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom"
* Zachęcanie dzieci do umiejętnego korzystania z "Kącika Książki"
* Poznawanie poezji i prozy z klasyki literatury dziecięcej przedstawianych przez nauczycielkę
* Słuchanie wierszy i bajek z klasyki literatury
* Zainteresowanie książką, jako źródłem wiedzy o świecie
* Oglądanie ilustracji w ulubionych książkach oraz czasopismach dziecięcych


Ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania:

* Rozróżnianie głosek na początku i na końcu w prostych fonetycznie wyrazach
* Nazywanie symboli i piktogramów znajdujących się w otoczeniu, wyjaśnienie ich znaczenia
* Czytanie globalne krótkich wyrazów utworzonych z poznanych dotychczas liter w formie napisów drukowanych
* Poznanie głosek: r, s, w, z


Ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania:

* Rysowanie, malowanie i wyklejanie na zróżnicowanych pod względem wielkości powierzchniach
* Odwzorowywanie kształtów lub układów przedmiotów
* Tworzenie prostych i złożonych znaków graficznych
* Ćwiczenia grafomotoryczne: rysowanie po wykropkowanych liniach, po śladzie; rysowanie szlaczków, wzorów literopodobnych
* Poznanie liter: r, s, w, z
* Pisanie po śladzie poznanych liter


Aktywność matematyczna:

* Przeliczanie na konkretach
* Stosowanie liczebników głównych i porządkowych
* Utrwalanie poznanych cyfr od 1 do 9
* Identyfikowanie cyfry z liczbą elementów
* Porównywanie liczebności zbiorów - poprawne posługiwanie się znakami matematycznymi <, >, =.
* Rozumienie aspektu porządkowego liczby


Z kalendarza 5-6 - latka

* 05.02.2017 - 09.02.2017 - "Kiedyś mieszkał tu Kopernik..."
* 12.02.2017 - 23.02.2017 - "Zimo baw się z nami - ferie zimowe"
* 26.02.2017 - 02.03.2017 - "Pracowity, jak mrówka!"