Wrzesień u Meteorków


PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ

W tym miesiącu chcemy:

* Przypomnieć i stosować się do zasad kulturalnego zachowania się i współdziałania w grupie
* Dowiedzieć się, jakie regiony są charakterystyczne dla Polski
* Porozmawiać o zasadach bezpieczeństwa
* Uświadomić sobie, jak ważny jest przyjaciel w życiu człowieka


Już potrafię:

* Dbać o ład porządek w najbliższym otoczeniu zarówno w przedszkolu
* Nazwać i opisać poszczególne regiony naszego kraju
* Rozróżniać znaki zakazu, nakazu, informacyjne, a takżeostrzegawcze
* Opowiedzieć o swoich potrzebach, uczuciach i emocjach


Już rozumiem:

* Jakie są konsekwencje nieprzestrzegania zasad?
* Pojęcia: mapa, pamiątka
* Dlaczego należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa?
* Że każdy człowiek - powinien mieć przyjaciela


Już pamiętam

* Wszystkie zasady z "Kodeksu przedszkolaka"
* Jak wygląda kontur Polski na mapie
* Numery alarmowe
* Teksty nowych wierszy i piosenek


Zabawy ruchowe

* "Znajdź parę" orientacyjno - porządkowa
* "Wakacyjny pociąg" wieloznaczna
* "Samochody" bieżna
* "Pod prysznicem" wieloznaczna


Współpraca z rodzicami i środowiskiem:

* Rozmowy indywidualne z rodzicami
* Zebranie ogólne i grupowe dla rodziców - przedstawienie głównego kierunku pracy wychowawczo - dydaktycznej w roku szkolnym 2017/2018
* Spektakl Teatru "Vaśka"
* Impreza plenerowa z Teatrem "Magmowcy"


Praca indywidualna:

* Obserwacja dzieci, badanie umiejętności


Działania podejmowane na rzecz rozwoju czytelnictwa:

* Słuchanie różnych utworów czytanych przez rodziców w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom"
* Zachęcanie dzieci do umiejętnego korzystania z "Kącika Książki"
* Poznawanie poezji i prozy z klasyki literatury dziecięcej przedstawianych przez nauczycielkę


Ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania:

* Wyodrębnia i nazywa elementy obrazów
* Nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie
* Czytanie globalne napisów znajdujących się w sali grupy
* Poznanie głosek o, a


Ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania:

* Rysowanie kredkami, pastelami oraz malowanie farbami na duzych i małych arkuszach papieru
* Ćwiczenia grafomotoryczne: rysowanie po śladzie, rysowanie szlaczków
* Praca indywidualna w kartach pracy
* Poznanie liter o, a
* Pisanie po śladzie poznanych liter


Z kalendarza 5-6 - latka

* 01.09.2017 - 08.09.2017 - "Razem w pracy i w zabawie"
* 11.09.2017 - 15.09.2017 - "Letnie wspomnienia "
* 18.09.2017 - 22.09.2017 - "Bezpieczny przedszkolak"
* 25.09.2017 - 29.09.2017 - "Przyjaciela mieć - to bardzo ważna rzecz!"