Ramowy rozkład dnia

Meteorki

Godziny Przebieg
7:00 - 8:15 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.
8:15 - 8:30 Ćwiczenia poranne.
8:30 - 8:45 Czynności higieniczno - porządkowe.
8:45 - 9:00 I śniadanie.
9:00 - 10:00 Zajęcia dydaktyczne według przyjętego programu wychowania przedszkolnego.
10:00 - 11:00 Zabawy swobodne w sali, na powietrzu. Praca indywidualna.
11:00 - 11:15 Czynności higieniczno - porządkowe.
11:15 - 11:30 II śniadanie.
11:30 - 13:00 Pobyt na powietrzu, gry i zabawy zespołowe, spacery, zabawy w sali.
13:00 - 13:15 Czynności higieniczno - porządkowe.
13:15 - 13:30 Obiad
13:30 - 14:00 Czynności higieniczne w łazience - mycie zębów.
14:00 - 15:00 Zajęcia dodatkowe realizowane poza podstawą programową.
15:00 - 16:00 Zabawy w kącikach tematycznych, rozmowy indywidualne z dziećmi. Rozchodzenie się dzieci.