EWIDENCJA UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

Od 1 stycznia 2015


Lp Numer umowy Kontrahent Wratość umowy Data zawarcia Obowiązuje od Obowiązuje do Przedmiot umowy
1. 11870575/2015 ORANGE POLSKA SA w Warszawie 69,00 zł 17.04.2015 17.06.2015 Czas nieokreślony Świadczenie usług ISDN
2. 11883763/2015 ORANGE POLSKA SA w Warszawie 27,90 zł 27.04.2015 27.05.2015 Czas nieokreślony Świadczenie usług telekomunikacyjnych
3. ODN TARGET 12600 zł 09.07.2015 09.07.2015 21.12.2015 Kurs doskonalący z języka angielskiego
4. 1/2015 osoba fizyczna 1518,00 zł 01.09.2015 01.09.2015 30.06.2016 Modernizacja i aktualizacja strony internetowej przedszkola
5. 1/2015 osoba fizyczna 34,00zł / 1h 11.09.2015 01.10.2015 30.06.2016 Wynajem sali
6. 1/2015 Taneczny Klub Sportowy 40,00 / 1h 21.09.2015 21.09.2015 30.06.2016 Prowadzenie zajęć
7. Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe Sp. z o.o. 1407,29 zł 02.12.2015 - - Sponsoring - przekazanie przez sponsora kamizelek i materiałów odblaskowych.
8. Nadleśnictwo Toruń 71,34 zł 08.12.2015 - - Darowizna - zakup choinek.
9. DS./SZ/AS/2015/TORUŃ-101 ENEA.SA 0,2183/kWh 27.11.2015 01.01.2016 31.12.2016 Sprzedaż energii elektrycznej
10. Zakład Usług Pożarniczych "Pożarnik" 184,50 zł 01.02.2016 01.02.2016 czas nieokreślony Świadczenie usług z zakresu BHP i Ppoż.
11. Umowa użyczenia KPCEN 17.06.2016 17.06.2016 - Dysponowanie zestawem tablicy interaktywnej
12. 1/2016 MIRES Sp. z.o.o 5.000,00 zł 28.07.2016 08.08.2016 30.08.2016 Dostawa i montaż urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej
13. 1/2016 osoba fizyczna 1518,00 zł 01.09.2016 01.09.2016 30.06.2017 Modernizacja i aktualizacja strony internetowej przedszkola
14. 2/2016 osoba fizyczna 34,00zł/1h 30.09.2016 01.10.2016 30.06.2017r Wynajem sali
15. 3/2016 Taneczny Klub Sportowy 44,00/1h 30.09.2016 01.10.2016 30.06.2017 Prowadzenie zajęć
16. Nadleśnictwo Toruń 86,00 zł 07.12.2016 Darowizna - zakup choinek
17. 1 Buglo Place Zabaw Sp. z o.o 10799,03 zł 29.12.2016 29.12.2016 13.01.2017 Dostawa i montaż placu zabaw
18. 13/PP Młodzieżowa Akademia Footballu 960 zł 6.03.2017 6.03.2017 30.06.2017 Prowadzenie zajęć ruchowych z elementami dyscypliny Piłka Nożna
19. 1/2017 Firma Usługowa SEMA - Michał Siemiński 15.940,80 zł 10.07.2017 10.07.2017 19.07.2017 Remont parkietów w salach przedszkolnych
20. 1/2017 osoba fizyczna 759 zł 1.09.2017 1.09.2017 31.12.2017 Modernizacja i aktualizacja strony internetowej przedszkola
21. PE/PM.13/2017 Młodzieżowa Akademia Footballu 840 zł 25.09.2017 25.09.2017 22.12.2017 Organizacja i prowadzenie zajęć ruchowych z elementami dyscypliny Piłka Nożna
22. 2/2017 MOVE ! 44/1h 29.09.2017 01.10.2017 30.06.2018 Prowadzenie zajęć
23. Umowa darowizny Nadleśnictwo Toruń 60 zł 4.12.2017 4.12.2017 Zakup choinek
24. nr1/2017/PM13 "CORRENTE" Sp. z o.o. 0,2249zł/kWh 27.11.2017 01.01.2018 31.12.2018 Umowa sprzedaży energii elektrycznej
25. Umowa nr 2/2018 Fundacja Alternatywna 1071 zł 02.01.2018 02.01.2018 30.06.2018 Prowadzenie strony internetowej przedszkola
26. Umowa Nr PE/PM.13/2018 Młodzieżowa Akademia Footballu 1260 zł 08.01.208 08.01.2018 22.06.2018 Organizacja i prowadzenie zajęć ruchowych z elementami dyscypliny Piłka Nożna