» Rola głośnego czytania
» Znaczenie kącików
» Słowa ważne znam
» W krainie bajek
» Kosmiczna podróż

Artykuły i publikacje


Znaczenie tworzenia w przedszkolu galerii plastycznej,
sali teatralnej i kącików tematycznych.

Pojęcie piękna kształtujemy u dzieci na podłożu pojęcia czystości, ładu, porządku - tak w otoczeniu przedszkolnym, jak i estetycznym zewnętrznym wyglądzie każdego elementu urządzenia wnętrza. Dzieci powinny przyjść do przedszkola już przygotowanego na ich przyjęcie. Bez względu na to, z jakich wyszły warunków środowiskowych, współczesne przedszkole ma stworzyć im doskonałe warunki wielogodzinnego pobytu zarówno pod względem zdrowotnym, jak i estetycznym.

Tworzenie kącików zainteresowań, ich rozmieszczenie i wyposażenie ma ogromne znaczenie dla wszechstronnego rozwoju dziecka. Należy jednak pamiętać o tym, aby ich ilość i wyposażenie były dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci. W każdej sali powinien znajdować się kącik: samochodów, lalek, książek, muzyczny, przyrody, relaksacyjny. Pozostałe, tworzone przez nauczycielkę, kąciki związane są z tematyką roczną bądź potrzebami danej grupy wiekowej.

W kącikach zainteresowań dzieci młodszych nie powinno być zbyt wielu różnych elementów, ale przedmioty muszą się powielać, np. w kąciku książki powinno znajdować się około 15 książek, po 3, 4 egzemplarze tej samej książki. Związane jest to z faktem, że dzieci młodsze nie oglądają książki "po cichu". Opowiadają, co widzą na obrazkach i w ten sposób wymieniają między sobą spostrzeżenia odnośnie ilustracji. U dzieci starszych rola "kącika książki" nabiera większego znaczenia, ponieważ krąg działalności tych dzieci znacznie się rozszerza i można już zauważyć zainteresowanie słowem pisanym.

Podobnie powinno się wyposażać inne kąciki zainteresowań, ponieważ u dzieci młodszych występuje jeszcze zjawisko "egoizmu dziecięcego" tzn. dzieci chcą mieć te same zabawki. U dzieci starszych pojawia się "zainteresowanie wielotorowe", więc urozmaicenie elementów w kącikach jest wskazane.

Szerzej należy zająć się kącikiem plastycznym. W sali organizuje się wystawę bieżących prac plastycznych dzieci. Podnosi to znaczenie pracy dzieci, nobilituje je. Ważnym elementem jest umieszczanie prac plastycznych dzieci w miejscu dostępnym dla rodziców. Ma to dwojakie znaczenie:
* rodzice wiedzą, co robią ich dzieci,
* rodzice mają możliwość obserwowania rozwoju swojego dziecka na tle grupy.

Zorganizowanie galerii prac dzieci wiąże się z przedstawieniem twórczości dzieci z całego przedszkola. Organizuje się tam wystawy prac dzieci po przeprowadzanych w przedszkolu konkursach, przedstawia się tam prace zbiorowe wykonane przez dzieci po "Dniach europejskich". Wystawienie pracy dziecka w takiej galerii podnosi rangę tej pracy, dzieci czują się dowartościowane i wyróżnione. Galeria musi spełniać odpowiednie wymogi. Musi być ogólnie dostępna, odpowiednio oświetlona i systematycznie uzupełniana.

Teatr będący syntezą wszystkich rodzajów sztuki jest dla dziecka jedną z ważnych form poznawania świata. Przez właściwe, dostępne dla umysłu i uczuć wydobycie piękna środowiska społecznego i przyrodniczego teatr uczy rozumieć stosunki międzyludzkie, rozwija wyobraźnię i poczucie estetyczne. Zadaniem każdego teatrzyku jest nauczyć przeżywania piękna zawartego w otaczającym świecie, w przyrodzie, w pracy, zachwycania się pięknem słowa, barwą, muzyką, pobudzić do twórczości własnej.

Zorganizowanie sali teatralnej stanowi już poważne wyzwanie i obliguje nauczycieli do odpowiedniego jej wykorzystania. Sala teatralna musi zawierać szereg elementów: podest sceniczny, część dla widowni, lożę honorową, odpowiednie oświetlenie - oddzielne dla sceny i dla widowni, kurtynę rozsuwaną, miejsce dla sprzętu muzycznego i nagłaśniającego. W grupach młodszych wystarczają kąciki teatralne w sali, w których znajdują się kukiełki, pacynki, maski, okienka sceniczne. Najstarsze grupy mają możliwość występowania na prawdziwej scenie teatralnej, w kostiumach i przy widowni znacznie szerszej, jak ich rówieśnicy. Prezentują się podczas przeglądów małych form teatralnych przed widownią dzieci z innych grup i przedszkoli. Mają też możliwość oglądania przedstawień dzieci z innych przedszkoli, występy rodziców czy nauczycielek.

Dorota Oparkowska