ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

Miesięczna opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole wyliczana jest:
1,00 zł. x liczba godzin deklarowanych płatnych x liczba dni roboczych
w danym miesiącu.

Godziny deklarowane płatne są 6.30 - 8.00 i 13.00 - 16.30.
W godzinach 8.00 - 13.00 godziny niepłatne w ramach podstawy programowej.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 5,00 zł.Opłaty wnosić należy do 10-go dnia każdego miesiąca na konto przedszkola:BANK MILLENIUM

51 1160 2202 0000 0001 7628 3515