Konsultacje indywidualne z nauczycielem 2017/2018


Konsultacje indywidualne z rodzicami w poszczególnych grupach
w bieżącym roku szkolnym
odbywać się będą w miarę potrzeb,
po uprzednim umówieniu rodzica lub nauczyciela.
Co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem terminu konsultacji.