2016 / 2017
» Warsztaty logopedyczne
» Bez klapsa2015 / 2016
» Świąteczne warsztaty
   plastyczne

» Warsztaty logopedyczne2014 / 2015
» Warsztaty
   plastyczno - teatralne

» Klub Świadomego Rodzica
» Spotkanie z dietetykiem
» Warsztaty logopedyczne
» Wojewódzki Dzień
   Prostego Kręgosłupa

» Warsztaty z zakresu
   integracji sensorycznej

» Diagnoza i terapia
   w zakresie dysleksji
   i zaburzeń mowy


» Świąteczne warsztaty
   plastyczne


Klub Świadomego Rodzica


Diagnoza i terapia w zakresie dysleksji i zaburzeń mowy

Dnia 23.03.2015r. w ramach Klubu Świadomego Rodzica odbyło się spotkanie dotyczące diagnozy i terapii w zakresie dysleksji i zaburzeń mowy. Zostały zaprezentowane innowacyjne metody pracy z dzieckiem z wykorzystaniem nowoczesnego i specjalistycznego sprzętu medycznego. Spotkanie prowadziły panie: mgr Agnieszka Fabisiak i mgr Natalia Zambrzycka.