2016 / 2017
» Warsztaty logopedyczne
» Bez klapsa2015 / 2016
» Świąteczne warsztaty
   plastyczne

» Warsztaty logopedyczne2014 / 2015
» Warsztaty
   plastyczno - teatralne

» Klub Świadomego Rodzica
» Spotkanie z dietetykiem
» Warsztaty logopedyczne
» Wojewódzki Dzień
   Prostego Kręgosłupa

» Warsztaty z zakresu
   integracji sensorycznej

» Diagnoza i terapia
   w zakresie dysleksji
   i zaburzeń mowy


» Świąteczne warsztaty
   plastyczne


Klub Świadomego Rodzica


Świąteczne warsztaty plastyczne

30 marca odbyły się "Świąteczne warsztaty plastyczne" dla rodziców i dzieci, które poprowadziła pani mgr Alina Sopuszyńska - Żak. Tematem warsztatów było wykonanie "Baranka wielkanocnego" z masy solnej. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zaangażowani w swoją pracę, a jednocześnie doskonale się bawili.