2016 / 2017
» Warsztaty logopedyczne
» Bez klapsa2015 / 2016
» Świąteczne warsztaty
   plastyczne

» Warsztaty logopedyczne2014 / 2015
» Warsztaty
   plastyczno - teatralne

» Klub Świadomego Rodzica
» Spotkanie z dietetykiem
» Warsztaty logopedyczne
» Wojewódzki Dzień
   Prostego Kręgosłupa

» Warsztaty z zakresu
   integracji sensorycznej

» Diagnoza i terapia
   w zakresie dysleksji
   i zaburzeń mowy


» Świąteczne warsztaty
   plastyczne


Klub Świadomego Rodzica


Bez klapsa, czyli jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice.


W ramach Klubu Świadomego Rodzica odbywały się w naszej placówce 12 godzinne warsztaty prowadzone przez panią pedagog mgr Joannę Sandecką - Laps oraz panią psycholog mgr Magdalenę Dąbrowską. Warsztaty pod nazwą "Bez klapsa, czyli jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice" rozpoczęły się 20.02.2017r., a zakończyły się 27.03.2017r. Podczas ich trwania rodzice zapoznali się z następującymi modułami zagadnień:
1. Związek między sposobami wychowania dzieci a tym, jakimi osobami stają się one w życiu dorosłym
2. Czym jest klaps i w jakich sytuacjach go stosujemy?
3. Nauka rozpoznawania uczuć u siebie i innych
4. Radzenie sobie z własnymi uczuciami i myślami w sytuacjach trudnych
5. Rozpoznawanie, jakie uczucia przeżywa dziecko, gdy dostaje klapsa, a także czego potrzebuje wtedy od rodzica?
6. "Błędne koło złości"
7. Różnica między karą i konsekwencją