2016 / 2017
» Warsztaty logopedyczne
» Bez klapsa2015 / 2016
» Świąteczne warsztaty
   plastyczne

» Warsztaty logopedyczne2014 / 2015
» Warsztaty
   plastyczno - teatralne

» Klub Świadomego Rodzica
» Spotkanie z dietetykiem
» Warsztaty logopedyczne
» Wojewódzki Dzień
   Prostego Kręgosłupa

» Warsztaty z zakresu
   integracji sensorycznej

» Diagnoza i terapia
   w zakresie dysleksji
   i zaburzeń mowy


» Świąteczne warsztaty
   plastyczne


Klub Świadomego Rodzica


Warsztaty logopedyczne - 26.04.2017r.


Warsztaty rozpoczęły się krótkim wprowadzeniem, dotyczącym przyczyn powstawania wad wymowy oraz profilaktyki logopedycznej. Druga część spotkania to praktyczne ćwiczenia, podzielone na 3 bloki:
1. ćwiczenia oddechowe
2. ćwiczenia artykulacyjne
3. ćwiczenia właściwe - na sylabach i wyrazach
Podczas warsztatów rodzice mieli okazję poznać metody i sposoby prowadzenia ćwiczeń logopedycznych z dziećmi. Na koniec warsztatów wszystkie Panie, wykonały grę dla dzieci, uwzględniając poznane na warszatach ćwiczenia i zabawy.