Rada Rodziców 2018 / 2019


Przewodnicząca:

Magdalena Lewandowska


Zastępca:

Łukasz Korpal


Sekretarz:

Emilia Majewska


Członkowie:

Magdalena Stelter

Maciej Piotrowski

Marzena RumińskaOpłatę na Radę Rodziców wpłacamy na konto:BANK MILLENIUM

57 1160 2202 0000 0001 9770 0425