Przedszkolny Zestaw programów 2017/2018


Lp. Program Autor Realizowany
w grupie
Nauczyciele
odpowiedzialni
Czas
realizacji
1. "Dziecięca matematyka" E. Gruszczyk - Kolczyńska I
II
D. Wjtowicz
M. Karwowska
Cały rok
2. "Zbieram, poszukuję, badam" D. Dziamska
M. Buchmat
I
II
III
IV
V
VI
M. Witt
D. Wójtowicz
M. Karwowska
M. Laskowska
A. Aleksandrowicz
D. Oparkowska
I. Dembkowska
D. Stogowska
B. Stroińska
A. Żak
Cały rok
3. "Bezpieczne przedszkole" A. Gabrysz
A. Baraniak
I
II
III
IV
V
VI
M. Witt
M. Karwowska
D. Wójtowicz
M. Laskowska
A. Aleksandrowicz
D. Oparkowska
I. Dembkowska
D. Stogowska
B. Stroińska
A Sopuszyńska - Żak
Cały rok
4. "Przyjaciele Zippiego" Partnership for childern IV D. Oparkowska II półrocze
5. "Kochamy dobrego Boga" Komisja Wychowania Katolickiego I
II
III
IV
V
VI
H. Stysiek Cały rok
6. "Program adaptacyjny - Moje pierwsze spotkanie z trzylatkami" M. Jabłońska
A. Łukaszewska
I M. Witt
D. Wójtowicz
Sierpień 2017