Przedszkolny Zestaw programów 2016/2017

Przyjęty uchwałą nr 4/2016 Rady Pedagogicznej
Miejskiego Przedszkola nr 13 im. M. Kopernika w Toruniu dnia 30.08.2016.


Lp. Program Autor Realizowany
w grupie
Nauczyciele
odpowiedzialni
Czas
realizacji
1. "Szkoła za rok" D. Kucharska
A. Pawłowska - Niedbała,
D. Banasik
IV
VI
I
D. Stogowska
B. Stroińska
M. Witt
M. Karwowska

cały rok
2. "Czyste powietrze wokół nas" Tamara Kowalczyk III
V
I.Dembkowska
M. Cedro
A. Sopuszyńska - Żak
A. Aleksandrowicz
luty
3. "Od zabawy do nauki" D. Kucharska
A. Pawłowska - Niedbała,
D. Banasik
I
II
V
III
E. Dąbrowska
M. Karwowska
M. Laskowska
A. Sopuszyńska - Żak
A. Aleksandrowicz
I. Dembkowska
M. Cedro
cały rok
4. "Przyjaciele Zippiego" Partnership for childern IV
VI
M. Witt
D. Stogowska
B. Stroińska
cały rok
5. "Kochamy dobrego Boga" J. Snopek
D. Kurpiński
I
II
III
IV
V
VI
H. Stysiek cały rok
6. "Moje pierwsze spotkanie z 3 - latkami" Maria Jabłońska I E. Dąbrowska
M. Karwowska
sierpień
7. "Bezpieczny przedszkolak" A. Matczak
M. Mentel
I
II
III
E. Dąbrowska
M. Karwowska
M. Laskowska
A. Aleksandrowicz
I. Dembkowska
M. Cedro
cały rok
8. "Przedszkole bez granic"
Program wczesnej nauki języka obcego nowożytnego i edukacji wielokulturowej
Jadwiga Pytlarczyk IV
VI
M. Karwowska cały rok