(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Informacje dla rodziców

Szanowni Rodzice

W związku z COVID 19 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nie świadczy grupowych form pomocy bezpośredniej na terenie poradni, szkół i  przedszkoli, w zamian proponowane są formy pomocy realizowane on-line z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

Oferta zajęć dostępna jest na stronie poradni https://ppp.torun.pl/oferta-zajec-on-line/

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie linia.png

Szanowni Rodzice

Udostępniamy informację o prowadzonej przez Stowarzyszenie Dobry Start działające przy Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży w Toruniu rekrutacji do programu wspierania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
„DROGA KU SAMODZIELNOŚCI”  

Program Droga ku Samodzielności jest współfinansowany przez Prezydenta Miasta Torunia. W ramach programu oferujemy bezpłatne wsparcie dla dzieci i młodzieży oraz opiekunów. Ważne! Dzieci i nastolatki, żeby skorzystać z programu muszą posiadać opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju, orzeczenie o niepełnosprawności lub opinię o potrzebie kształcenia specjalnego oraz muszą zamieszkiwać na terenie Gminy Miasta Toruń. Oferowane wsparcie: terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna oraz terapia integracji sensorycznej.

Kwalifikacja do projektu: Przed zakwalifikowaniem dziecka lub nastolatka do projektu konieczne jest dostarczenie kserokopii dokumentów, a także udział w spotkaniu dotyczącym rozwoju i funkcjonowaniu dziecka. Zgłoszenia przyjmujemy drogą telefoniczną 506 203 047 lub milową: biuro@centrumpsychologiczne.net.

Czas trwania projektu: Spotkania będą prowadzone od poniedziałku do soboty przez planowany okres od 15.03.2021r. do 20.12.2021r. Dokładne terminy zostaną określone po wstępnym wywiadzie z rodzicem lub opiekunem.

Miejsce: Miejscem przeznaczonym do spotkań będzie siedziba Centrum na ulicy Kościuszki 11a/3 w Toruniu lub lokal na ul. Traktorowej 36a (lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych). Miejsce to jest przygotowane pod względem sanitarnym (znajdują się tam stacje dezynfekcji rąk oraz przeprowadzane jest regularne ozonowanie), a pracownicy zaopatrzeni są w maseczki/przyłbice. W sytuacji wprowadzenia lockdownu przewiduje się wykorzystanie platform on-line”

Informacja dotycząca
Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej
dla dzieci i młodzieży

Od nowego roku 2021 zaczynamy działalność przy ulicy Moniuszki 39 w Toruniu.
W ośrodku przyjmują psychologowie i psychoterapeuci zajmujący się dziećmi, młodzieżą i rodzinami w zakresie szerokiego spektrum problemów emocjonalnych i psychicznych.
Pomoc jest bezpłatna, finansowana przez NFZ.
Oferta obejmuje systematyczny, stały kontakt – wizyty odbywające się co tydzień/co dwa tygodnie, w zależności od rodzaju proponowanego świadczenia.
Przyjmujemy zgłoszenia bez skierowania, wystarczy zadzwonić i umówić się do
specjalisty.
Dziecko będzie przyjęte na terapię wyłącznie w towarzystwie i za zgodą rodzica/ opiekuna prawnego. Rodzic / opiekun uczestniczy przynajmniej w fazie wstępnej diagnozy, a często również w całym cyklu leczenia.
W ofercie jest: diagnoza, terapia indywidualna, rodzinna, a w przyszłości (po pandemii) również grupowa, wsparcie środowiskowe (możliwe wizyty w domu, placówce oświatowej)
Dysponujemy personelem pracującym z dziećmi w różnym wieku: poniżej 7 r.ż., w wieku szkolnym, aż do 21 r.ż., pod warunkiem uczenia się na poziomie szkoły średniej (nie studentów).
Jesteśmy otwarci na współpracę z pedagogami, lekarzami, pracownikami socjalnymi, nauczycielami, innymi osobami mającymi kontakt z dzieckiem i rodziną.
W ośrodku nie ma i nie będzie lekarza psychiatry dzieci i młodzieży.
Prosimy o propagowanie tej informacji, a szczególnie kierowanie jej do osób, które potencjalnie mogą być zainteresowane skorzystaniem z takiej formy pomocy.

KONTAKT

Nr telefonu do działający końca grudnia 2020 56 477 90 11 i komórkowy 668 476 791
Nr telefonu działający od stycznia 2021: 56 66 00 114
Mail: odim@remedis.pl

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie linia.png