(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Klub Świadomego Rodzica

We wrześniu 2013 roku rozpoczął w naszej placówce działalność
„Klub Świadomego Rodzica”.

W ramach działalności klubu 9.01.2014 r. odbyło się zajęcie warsztatowe dla rodziców na temat:
„Znaczenie granic i konsekwencji w efektywnym wychowaniu i nauczaniu dzieci”.

Warsztat poprowadziła pani mgr Grażyna Szczepańska
– wicedyrektor KPCEN w Toruniu – Pracownia Promocji Zdrowia.

W marcu planujemy spotkanie z logopedą, którego tematem będzie:
„Prawidłowy rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym”.

Serdecznie zapraszamy