(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Marzec u Gwiazdeczek

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Z kalendarza 4-latka:

• 04.03.2019 – 08.03.2019 – RÓŻNE ZAWODY KOBIET
• 11.03.2019 – 15.03.2019- CZEKAMY NA WIOSNĘ
• 18.03.2019 – 22.03.2019 – WIOSNA W KĄCIKU PRZYRODY
• 25.03.2019 – 29.03.2019 – CO TO JEST TEATR?

W tym miesiącu:

• Poznamy zawody naszych mam
• Zaobserwujemy zmiany zachodzące przyrodzie wczesną wiosną
• Założymy hodowle w kąciku przyrody
• Poznamy tajniki teatru

Już potrafię:

• Nazwać różne zawody kobiet
• Założyć hodowlę szczypiorku i natki pietruszki
• Wymienić pracowników teatru
• Nazwać różne emocje

Już rozumiem:

• Dlaczego mama jest czasem zmęczona
• Jak zakłada się hodowlę roślinną
• Dlaczego w teatrze na początku jest ciemno
• Co to są uczucia

Już pamiętam:

• O tym, że kobiety to mama, babcia, ciocia, pani i koleżanki
• Jakie zmiany zachodzą w przyrodzie wczesną wiosną
• Nazwy przylatujących do nas ptaków
• Że w teatrze należy zachowywać się kulturalnie

Słowniczek z języka angielskiego:

• Shop, here you are, thank you, please
• Spring, flower, ladybird, butterfly
• Tulip, snowdrop, daisy, crocus
• Happy, sad, angry, scared