(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Luty u Gwiazdeczek

Z KALENDARZA 3,4-LATKA

03.02.2020-07.02.2020

 NA DALEKIEJ PÓŁNOCY – Ferie

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

– Rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku oraz podejmowanie       rozsądnych decyzji i nie narażanie się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody.

– Pomaganie zwierzętom w czasie zimy.

10.02.2020-14.02.2020

ZABAWY W KARNAWALE

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

– Rozwijanie umiejętności wspólnej, wesołej zabawy przy muzyce.

– Współdziałanie z innymi uczestnikami zabawy.

17.02.2020 – 21.02.2020

WSTRZYMAŁ SŁOŃCE, RUSZYŁ ZIEMIĘ- ROCZNICA URODZIN MIKOŁAJA KOPERNIKA

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

– Zachęcanie dzieci do poznawania historii i legend związanych z naszym miastem rodzinnym.

– Rozwijanie poczucia przynależności do swojego miasta, regionu, wzmacnianie więzi lokalnych.

– Stwarzanie warunków sprzyjających rozwijaniu dziecięcych zainteresowań.

24.02.2020 – 28.02.2020

KIEDY PATRZĘ W NIEBO

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

– Zainteresowanie tematyką kosmosu.

– Wzbogacanie wiedzy dzieci o otaczającym świecie.

– Zwrócenie uwagi na piękno otaczającego świata.