(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Październik u Gwiazdeczek

Z KALENDARZA 4-LATKA

04.10 – 07.10.2022
Jesień w parku i w lesie

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– wdrażanie do uważnego słuchania,

– kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna przyrody,

– kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów ze względu na podaną cechę,

– rozwijanie poczucia rytmu, – rozwijanie mowy i myślenia.

10.10 – 14.10.2022
Dary Pani Jesieni – w sadzie

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– rozwijanie małej motoryki poprzez wykonywanie ćwiczeń manualnych,

– rozwijanie mowy i myślenia,

– rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na określone cechy,

– rozwijanie umiejętności przeliczania w dostępnym dziecku zakresie,

-rozwijanie umiejętności określania kierunków i ułożenia przedmiotów w przestrzeni,

– rozumienie pojęcia sad.

17.10 – 21.10.2022

Dary Pani Jesieni – w ogrodzie

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– zapoznanie z warzywami rosnącymi w ogrodzie,

– zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy,

– poznanie i wyróżnianie części jadalnych warzyw,

– rozumienie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia,

– doskonalenie klasyfikacji elementów ze względu na przeznaczenie,

– rozumienie pojęcia ogród.

24.10 – 28.10.2022
Dbamy o zdrowie jesienią – realizacja programu „Mamo, tato, wolę wodę!”

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie,

– wdrażanie do przestrzegania zasad zdrowego żywienia,

– budowanie wzorca zdrowego stylu życia opartego na przestrzeganiu picia wody,

– doskonalenie umiejętności grupowania obiektów ze względu na wspólne cechy,

– usprawnianie umiejętności przyczynowo – skutkowych,

– rozwijanie mowy i myślenia.