(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Styczeń u Gwiazdeczek

Z KALENDARZA 4-LATKA

02.01.2023 – 05.01.2023

Jak mija czas?

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Uświadomienie dzieciom następstwa pór roku i dni tygodnia

– Dostrzeganie przez dzieci zmienności pór roku

– Zapoznanie ze sposobami odmierzania czasu

– Poznanie i utrwalenie nazw dni tygodnia

09.01.2023 – 13.01.2023

Zimowy czas

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku

– Podejmowanie rozsądnych  decyzji i nie narażanie się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody

– Przestrzeganie zasady właściwego ubierania się w zależności od pogody

16.01.2023 – 20.01.2023

Babcia i Dziadek

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny

– Wyrabianie szacunku do osób starszych i sprawiania im przyjemności

– Kształtowanie poczucia radości z obdarowywania innych

– Zaangażowanie w przygotowanie Święta Babci i Dziadka

23.01.2023 – 27.01.2023

Kosmiczne zabawy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Kultywowanie zwyczaju zabaw karnawałowych

– Rozwijanie umiejętności wspólnej, wesołej zabawy przy muzyce

– Współdziałanie z innymi uczestnikami zabawy

– Rozwijanie zainteresowań muzyką

– Stwarzanie sytuacji podczas zabawy do poznawania zagadnień związanych z kosmosem

– Rozwijanie zainteresowania tematyką kosmosu