(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Maj u Gwiazdeczek

Z KALENDARZA 4-LATKA

02.05.2022 – 06.05.2022
To jest mój kraj, to moja Polska

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Kształtowanie poczucia przynależności narodowej.
– Kształtowanie postawy szacunku wobec flagi, hymnu, godła.
– Utrwalenie znajomości polskich symboli narodowych.
– Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat.
– Doskonalenie motoryki małej podczas wykonywania prac plastycznych.

09.05.2022 – 13.05.2022
Zwierzęta egzotyczne- z wizytą na sawannie

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Rozbudzanie zainteresowań zwierzętami egzotycznymi.
– Poznanie cech charakterystycznych sawanny
– Wzbogacanie słownictwa dzieci.
– Kształtowanie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi.
– Rozpoznawanie zmian brzmienia i charakteru muzyki w utworze.
– Rozwijanie sprawności grafomotorycznej.
– Uwrażliwienie na los dzikich zwierząt żyjących w niewoli.

16.05.2022 – 20.05.2022
Zwierzęta egzotyczne- z wizytą w dżungli

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Wzbogacanie wiadomości o zwierzętach egzotycznych.
– Poznanie nowego środowiska życia zwierząt i roślin- dżungli.
– Doskonalenie umiejętności dzielenia na sylaby.
– Rozwijanie twórczej ekspresji muzycznej poprzez tworzenie improwizacji ruchowej.
– Wzbogacanie słownictwa z języka angielskiego.
– Uświadomienie w jaki sposób szkodliwe działania człowieka wpływają na los dzikich zwierząt.
– Kształtowanie postawy poszanowania przyrody.

23.05.2022 – 27.05.2022
Moja mama jest kochana!

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Kształtowanie wrażliwości na emocje i przeżycia innych ludzi.
– Wzmacnianie więzi emocjonalnej dzieci z rodzicami.
– Budowanie poczucia przynależności do swojej rodziny.
– Kształtowanie umiejętności okazywania szacunku, miłości i przywiązania do rodziców.