(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Wrzesień u Gwiazdeczek

Z KALENDARZA 4-LATKA

20.09.2021 r. – 24.09.2021 r.

Na ulicy

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

– Zapoznanie dzieci z zasadami związanymi z bezpieczeństwem na drodze.
– Tworzenie sytuacji sprzyjających przestrzeganiu zasad ruchu drogowego.
– Wdrażanie do konieczności przestrzegania zasad ruchu drogowego oraz niebezpieczeństwa zabaw w pobliżu tras komunikacyjnych.

27.09.2021 r. – 01.10.2021 r.

Nadeszła jesień

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

– Zapoznanie dzieci z zasadami związanymi z bezpieczeństwem na drodze.
– Tworzenie sytuacji sprzyjających przestrzeganiu zasad ruchu drogowego.
– Wdrażanie do konieczności przestrzegania zasad ruchu drogowego oraz niebezpieczeństwa zabaw w pobliżu tras komunikacyjnych.