(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Maj u Gwiazdeczek

Z KALENDARZA 3,4-LATKA

04.05 – 08.05

KOLOROWA WIOSENNA ŁĄKA CD.

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

– Budzenie zainteresowania życiem małych zwierząt- owadów, kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do zwierząt.
– Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki), zwrócenie uwagi na ich pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci.
– Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych.

11.05 – 15.05

Tęcza – wielobarwny most

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

– Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.
– Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody.
– Uwrażliwienie na piękno otaczającego świata.

18.05 – 22.05

Kto, gdzie pracuje

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

– Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego
– Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu – podstawowe czynności

25.05 – 29.05

Moja rodzina

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

– Wzmacnianie więzów rodzinnych.
– Zachęcenie do okazywania uczyć pozostałym członkom rodziny.
– Dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. sposobów wspólnego spędzania czasu.
– Rozbudzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka.