(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Wrzesień u Gwiazdeczek

Z KALENDARZA 3,4-LATKA

02.09.- 06.09.
W przedszkolu

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Pokonywanie lęku przed nową sytuacją
– Rozpoznawanie swojego znaczka orientacyjnego w szatni i łazience
– Ćwiczenie ustawień w kole i w parach
– Stosowanie zwrotów grzecznościowych
– Zwrócenie uwagi na przyjemną stronę wspólnej zabawy

09.09.- 13.09.
Ja i Środowisko

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Przypomnienie zasad zgodnej i bezpiecznej zabawy w sali i na terenie przedszkolnym
– Wdrażanie do nawyku codziennego mycia zębów
– Poznawać możliwości wtórnego wykorzystania odpadów i zasad segregacji śmieci
– Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko w którym żyjemy

16.09.- 20.09.
Na ulicy

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Poznanie zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym
– Kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych
– Poznanie miejsc bezpiecznego przekraczania jezdni
– Rozpoznawanie i odczytywanie niektórych znaków drogowych

23.09.- 27.09.
Jesień daje nam owoce

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Poznanie miejsc użyteczności publicznej i ich znaczenia w życiu
– Poznanie umiejętności kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych
– Poznanie wyglądu i nazw owoców krajowych oraz niektórych egzotycznych
– Uświadomienie dzieciom konieczności jedzenia owoców i mycia ich przed spożyciem