(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Czerwiec u Gwiazdeczek

Z KALENDARZA 3,4-LATKA

01.06 – 05.06

Wszystkie dzieci nasze są

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

– Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka
– Poznanie świata osób niepełnosprawnych
– Kształtowanie świadomej przynależności do narodu i kraju
– Przygotowanie do zgodnego współżycia w Europie i w świecie, kształtowanie tolerancji wobec ludzi innych ras i kultur

15.06 – 26.06

Niedługo lato i wakacje

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

– Dostarczanie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów itp.
– Rozwijanie mowy i myślenia przez wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji
– Poznanie bezpiecznych sposobów spędzania czasu wolnego