(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Kwiecień u Gwiazdeczek

Z KALENDARZA 3,4-LATKA

19.04.2021 r. – 23.04.2021 r.

DBAMY O NASZĄ ZIEMIĘ

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

• Rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego
• Poznanie sposobów dbania o rośliny i zwierzęta
• Rozwijanie postaw ekologicznych
• Docenianie użyteczności rzeczy pochodzących z recyklingu
• Rozumienie potrzeby oszczędnego użytkowania wody z kranu

26.04.2021 r. – 30.04.2021 r.

W ZGODZIE Z NATURĄ

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

• Uwrażliwienie na piękno przyrody i konieczność jej ochrony
• Utrwalanie postaw ekologicznych
• Poszanowanie dla organizmów żywych poprzez dbanie o przyrodę
• Dbanie o estetykę najbliższego otoczenia