(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Grudzień u Gwiazdeczek

Z KALENDARZA 3,4-LATKA

30.11.2020 r. – 04.12.2020 r.

MOJE OTOCZENIE – PEŁNE ZROZUMIENIE. MIKOŁAJU! MIKOŁAJU!

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

• Budzenie świątecznego nastroju
• Wdrażanie do kulturalnego zachowania podczas uroczystości przedszkolnej
• Kształtowanie umiejętności samoobsługowych i nawyków higienicznych
• Integracja grupy w toku zabaw ruchowych, rytmicznych, muzycznych
• Stwarzanie okazji do budowania relacji rówieśniczych, wspomaganie rozwoju emocjonalnego
• Kształtowanie umiejętności matematycznych w zakresie liczenia, tworzenia rytmów i przekładania reprezentacji
• Stymulowanie rozwoju kompetencji komunikacyjnych w toku zabaw językowych

7.12. 2020 r. – 11. 12.2020 r.

JA I PRZYRODA – WIELKA PRZYGODA! CO SIĘ KRYJE POD ZIEMIĄ?

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

• Rozwijanie wrażliwości w kontakcie z przyrodą
• Integrowanie grupy podczas zabaw muzyczno – ruchowych
• Wdrażanie do kulturalnych zachowań wobec rówieśników i osób dorosłych
• Kształtowanie umiejętności samoobsługowych i nawyków higienicznych
• Rozwijanie postawy badawczej, stwarzanie okazji do samodzielnego doświadczania i eksperymentowania z wykorzystaniem różnych materiałów naturalnych
• Rozwijanie sprawności manualnej w toku działań plastyczno – technicznych i konstrukcyjnych