(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Czerwiec u Kosmonautów

Z KALENDARZA 6-LATKA

31.05.2021-04.06.2021
ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ DZIECKA

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• Rozwijanie umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi
• Doskonalenie umiejętności współdziałania grupowego, pozytywnej rywalizacji
• Poznanie podstawowych praw dzieci oraz uświadomienie równości wszystkich ludzi w tym zakresie

07.06.2021-11.06.2021
SPORTY LETNIE

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• Wdrażanie do dbania o swoje zdrowie, sprawność fizyczną i bezpieczeństwo
• Aktywne uczestnictwo w różnych formach ruchu
• Rozwijanie umiejętności panowania nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementem współzawodnictwa
• Wdrażanie do współdziałania w zabawie zgodnie z zasadami fair play

14.06.2021-18.06.2021
ZWIERZĘTA NA WSI I W DOMU

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• Budowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt
• Poznanie pracy rolnika
• Doskonalenie umiejętności współdziałania w pracach zespołowych

21.06.2021-30.06.2021
NADCHODZĄ WAKACJE

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• Poznanie zasad bezpiecznego zachowania w czasie wyjazdów wakacyjnych.
• Kształtowanie nawyku bezpiecznego korzystania z kąpieli wodnych i słonecznych.

Poznamy:

litery: h, H.