(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Maj u Kosmonautów

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Z kalendarza 6-latka:

· 06.05 – 10.05 – Łąka pełna życia
· 13.05 – 17.05 – Muzyka, która łączy
· 20.05 – 24.05 – W domu najlepiej
· 27.05 – 31.05 – Świętujemy razem Dzień Dziecka

W tym miesiącu chcemy:

· Poznawać zwierzęta zamieszkujące ekosystem łąki.
· Poznać różne gatunki muzyki – od klasycznej po współczesną.
· Wzmocnić więzi emocjonalne z rodziną.
· Poznać podstawowe prawa dzieci związane z obchodami Dnia Dziecka.

Już potrafię:

· Opisać wiosenną łąkę.
· Dostrzec różnice w brzmieniu między utworami muzyki klasycznej oraz opisać odczuwane wrażenia.
· Określić własne obowiązki domowe.
· Dostrzec podobieństwa i różnice w wyglądzie dzieci różnej narodowości.

Już rozumiem:

· Dlaczego nie można narażać zwierząt na cierpienie.
· Że głośne słuchanie muzyki przez słuchawki może spowodować zaburzenia słuchu.
· Konieczność sumiennego wypełniania obowiązków domowych.
· Że ludzie z różnych stron świata mają odmienne warunki życia, kulturę, zwyczaje.

Już pamiętam:

· Nazwy popularnych zwierząt łąkowych.
· W jaki sposób należy grać na instrumentach perkusyjnych.
· O szacunku do każdego rodzaju pracy i dla ludzi ją wykonujących.
· O tolerancji i życzliwości wobec innych dzieci bez względu na wygląd i pochodzenie.

Słowniczek z języka angielskiego:

· Rainbow, colours, green, yellow, ladybird, bee, grass
· music, loud, quiet, “Open, shut”
· parents, mommy, daddy, gift, “Happy mothers’s day”
· children, child, fun, game, “Hide and seek”

Ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania:

· Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej.
· Ćwiczenia słuchu fonematycznego.
· Wprowadzenie liter: f, F, h, H.

Ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania:

· Doskonalenie sprawności manualnej w trakcie wykonywania prac plastycznych.
· Pisanie szlaczków i znaków literopodobnych z zachowaniem kierunku od lewej do prawej.
· Pisanie liter po śladzie.

Aktywność matematyczna:

· Orientowanie się na kartce papieru – poprawne oznaczanie kierunków.
· Utrwalanie poznanych cyfr – identyfikowanie cyfry z odpowiednią liczbą elementów.
· Przeliczanie elementów w dostępnym sobie zakresie.
· Utrwalanie znaków matematycznych: <, >, =, +, -.
· Układanie działań matematycznych z zastosowaniem znaków matematycznych oraz liczmanów.