(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Luty u Kosmonautów

Z KALENDARZA 6-LATKA

01.02.2021-05.02.2021
WSZYSTKO JEST MUZYKĄ

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• Doskonalenie umiejętności różnicowania dźwięków, odtwarzania układu dźwięków na podstawie rytmu graficznego
• Kształtowanie postaw aktywnego odbiorcy sztuki muzycznej
• Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji związanych ze słuchaniem i tworzeniem muzyki
• Budowanie świadomości, że obcowanie ze sztuką jest wartościowe i może sprawiać przyjemność
• Rozwijanie zdolności do zaangażowanego współuczestnictwa w realizacji zadań podejmowanych w parach, zespole lub z całą grupą

08.02.2021-12.02.2021
EKSPERYMENTY Z WODĄ I ŚNIEGIEM

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
• Rozwijanie ciekawości poznawczej oraz chęci odkrywania tajemnic przyrody poprzez eksperymentowanie
• Rozwijanie zainteresowań badawczych- poznawanie właściwości niektórych ciał i substancji
• Kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych

15.02.2021-19.02.2021
MIKOŁAJ KOPERNIK – NASZ PATRON

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• Kształtowanie świadomości regionalnej
• Poznanie życiorysu i dorobku naukowego naszego patrona
• Aktywne uczestniczenie w uroczystościach organizowanych na terenie przedszkola

22.02.2021-26.02.2021
TORUŃ – MOJE MIASTO

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• Kształtowanie świadomości regionalnej
• Poznanie najbardziej charakterystycznych zabytków naszego miasta
• Wskazywanie naszego miasta na mapie Polski
• Kształtowanie uczuć patriotycznych do „małej ojczyzny”

Poznamy:

litery: n, N; p, P; r, R; s, S;
cyfry i znaki: 0; >,<,=, 10,+