(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Luty u Kosmonautów

Z KALENDARZA 6-LATKA

03.02.2020-07.02.2020

NA DALEKIEJ PÓŁNOCY… – FERIE

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

• Poznanie zwierząt zamieszkujących daleką północ.
• Zapoznanie z lodową krainą ,,Antarktydą’’.
• Zapoznanie z warunkami życia ludzi w innych rejonach świata.
• Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa.

13.01.2020-17.01.2020
CZY MOŻNA ZATRZYMAĆ CZAS?

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

• Wzbogacanie wiedzy na temat przedmiotów z dawnych lat.
• Utrwalanie w zabawach nazw dni tygodnia, miesięcy i pór roku.
• Zapoznanie z zawodem zegarmistrza i z różnymi typami zegarów.
• Wdrażanie do odczytywania godzin na zegarze.

10.02.2020-14.02.2020
PODRÓŻ DO KRAINY BEZPIECZEŃSTWA

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

• Zwrócenie uwagi na wielość urządzeń działających z wykorzystaniem prądu.
• Poszerzenie słownika.
• Utrwalenie zasad bezpieczeństwa w trakcie korzystania z urządzeń elektrycznych.

17.02.2020-28.02.2020
KOSMOS (PODRÓŻ KOSMICZNA)
temat realizowany w ramach innowacyjnego programu wychowania przedszkolnego TABLIT

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

• Rozbudzanie zainteresowania pracą kosmonauty, inżyniera.
• Rozwijanie umiejętności korzystania z urządzeń technicznych, poznanie zasad ich działania.
• Rozwijanie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji.
• Kształtowanie postawy badawczej, zainteresowanie światem nowoczesnych badań i technologii.
• Tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, eksplorowanie.
• Rozwijanie języka w aspekcie komunikacyjnym.

Znamy już:

litery: O,o; A,a; E,e; I,i; M,m; T,t; L,l; U,u; K,k; D,d; y; B,b; C,c;
cyfry: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0