(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Styczeń u Kosmonautów

Z KALENDARZA 6-LATKA

02.01- 05.01.2023

Nadchodzi Nowy Rok

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Poznanie różnych sposobów odmierzania czasu i wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku i witaniem nowego.
– Zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie. rodzinnym.
– Rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego.
– Utrwalenie nazw dni tygodnia.
– Zapoznanie z cyklicznością pór roku i nazwami miesięcy.
– Poznanie litery l, L i liczby 7.

09.01- 13.01.2023

Sporty zimowe

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Poznanie zasad sportowego zachowania.
– Rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do zachowania postawy fair play.
– Wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.
– Poznanie litery u, U i liczby 8

 

16.01- 20.01.2023

Dzień Babci i Dziadka

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Poznanie słowa „szacunek” w odniesieniu do osób starszych.
– Kształtowanie pozytywnych cech charakteru.
– Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo- ruchowej.
– Uwrażliwienie na potrzeby osób starszych
– Pogłębianie więzi rodzinnych.
– Poznanie litery s, S liczby 9

23.01- 27.01.2023

Karnawał

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Poznanie zwyczajów karnawałowych w Polsce i na świecie.
– Uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka.
– Rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do czytania i pisania.
– Rozwijanie umiejętności tanecznych, koordynacji wzrokowo- ruchowej.
– Poznanie litery b, B i liczby 0
i