(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Listopad u Kosmonautów

Z KALENDARZA 6-LATKA

04.11.2019-15.11.2019
CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS
program przedszkolnej edukacji antytytoniowej

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

• Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

18.11.2019-22.11.2019
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA Z UNICEF
ogólnopolska akcja

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

• Uświadomienie dzieciom znaczenia praw dziecka i ich konsekwencji w codziennym życiu.
• Zapoznanie dzieci z zapisami Konwencji o prawach dziecka.
• Zwrócenie uwagi na dzieciństwo jako jeden z najważniejszych etapów rozwoju dziecka
• Kształtowanie wśród dzieci postawy zaangażowania społecznego.

25.11.2019-29.11.2019
ZIEMIA (SKAŁY I MINERAŁY)
temat realizowany w ramach innowacyjnego programu wychowania przedszkolnego TABLIT

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

• Budowanie wiedzy o skałach i minerałach (w szczególności o ich rodzajach, wydobyciu oraz sposobach wykorzystywania przez człowieka).
• Rozbudzanie zainteresowania badaniem i obserwowaniem przyrody nieożywionej.
• Tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, eksplorowanie.

Znamy już:

litery: O,o; A,a; E,e; I,i; M,m; T,t; L,l; U,u
cyfry: 1,2,3,4