(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Wrzesień u Kosmonautów

Z KALENDARZA 6-LATKA

02.09.2019-06.09.2019
PO WAKACJACH

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Zapoznanie z zasadami obowiązującymi w przedszkolu.
– Wdrażanie do zgodnego funkcjonowania w grupie.

09.09.2019-27.09.2019

GOSPODARSTWO
temat realizowany w ramach innowacyjnego programu
wychowania przedszkolnego TABLIT

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Wzbogacanie dziecięcego słownika o pojęcia związane z uprawą ziemi, przetwarzaniem plonów, pracą rolnika.
– Kształtowanie szacunku do produktów spożywczych np.; mąki.
– Tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, eksplorowanie.
– Uświadomienie na czym polega praca rolnika, piekarza
– Kształtowanie postawy szacunku dla wyżej wymienionych zawodów
– Zaproszenie dzieci z młodszej grupy na wydarzenie kulminacyjne
– Dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem
– Wzmacnianie relacji ze społecznością przedszkolną