(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Grudzień u Kosmonautów

Z KALENDARZA 6-LATKA

30.11.2020-04.12.2020
MOJA RODZINA

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• Kształtowanie uczucia przywiązania oraz okazywania szacunku i wdzięczności innym
• Budowanie i wzmacnianie serdecznych relacji z rodziną
• Wdrażanie do respektowania norm społecznych wynikających z przynależności do rodziny

07.12.2020-11.12.2020
JAK BYĆ DOBRYM DLA INNYCH

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• Kształtowanie zdolności dzielenia się oraz sprawiania radości innym poprzez oferowanie prostej pomocy, miłe słowo i gest
• Uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami
• Rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi

14.12.2020-25.12.2020
NADCHODZI ŚWIĄTECZNY CZAS BOŻEGO NARODZENIA

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• Wywołanie radosnego nastroju, spowodowanego zbliżającymi się świętami i obecnością osób bliskich
• Wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie przedszkolnej i rodzinie
• Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną oraz chęci aktywnego uczestnictwa w przygotowaniach do świąt
• Zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w akcjach o charakterze charytatywnym jako elementu tradycji bożonarodzeniowej

28.12.2020-31.12.2020
KOCHAMY ZWIERZĘTA I POMAGAMY IM ZIMĄ

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt w okresie zimy
• Stałe dokarmianie zwierząt i ptaków żyjących na wolności
• Rozwijanie współczucia i empatii- uwrażliwienie na potrzeby ludzi i zwierząt

Poznamy:

litery: D,d; y
cyfry: 8, =