(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Maj u Kosmonautów

Z KALENDARZA 6-LATKA

25.05.2020-29.05.2020
DZIEŃ DZIECKA ŚWIĘTUJEMY, NASZĄ ODMIENNOŚĆ SZANUJEMY !

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• Organizowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu odmiennych upodobań.
• Zapoznanie z różnicami występującymi w wyglądzie ludzi na świecie.
• Wdrażanie do tolerancji, przyjmowania innych takimi, jacy są, oraz do akceptacji inności.
• Kształtowanie postawy tolerancji i szacunku wobec zwyczajów innych krajów.

18.05.2020-22.05.2020
RODZINA TO ŚWIETNA DRUŻYNA !

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• Zacieśnianie więzi między dziećmi a rodzicami.
• Integracja rodzin.
• Promowanie aktywnego stylu życia międzypokoleniowego.
• Wzbogacanie rodzin w nowe pomysły na spędzanie wolnego czasu w rodzinie.
• Wskazanie różnych sposobów wyrażania uczuć miłości i wdzięczności oraz szacunku.

11.05.2020-15.05.2020
CO WIOSNĄ PISZCZY W TRAWIE?

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych – znajomość owadów i ich cyklów życia.
• Rozwijanie słownictwa.
• Zapoznanie ze znanymi powiedzeniami.
• Doskonalenie kompetencji czytelniczych.
• Kształtowanie umiejętności postępowania zgodnie z instrukcją słowną.

04.05.2020-08.05.2020
POWIETRZE (LATANIE)
temat realizowany w ramach innowacyjnego programu wychowania przedszkolnego TABLIT

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• Budowanie wiedzy o powietrzu (w szczególności o lataniu, zwierzętach, maszynach i przedmiotach latających).
• Wzbogacanie dziecięcego słownika o pojęcia związane z lataniem.
• Rozbudzanie zainteresowania zjawiskami fizycznymi, w szczególności lataniem i unoszeniem się w powietrzu.
• Kształtowanie postawy badawczej wobec otaczającego świata.
• Kształtowanie postawy badawczej wobec otaczającego świata.
• Tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, eksplorowanie.
• Rozwijanie języka w aspekcie komunikacyjnym.

Znamy już:

litery: O,o; A,a; E,e; I,i; M,m; T,t; L,l; U,u; K,k; D,d; y; B,b; C,c; N,n; P,p, R,r; W,w; S,s, Z,z; J,j; G,g; H,h; Ł,ł
cyfry: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,10