(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Marzec u Kosmonautów

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Z kalendarza 6-latka:

• 04.03. – 08.03. – „Oblicza sztuki”
• 11.03. – 15.03. – „Nasze zwierzęta”
• 18.03.-22.03. – „Ważna sprawa – odpowiedzialność”
• 25.03.- 29.03. – „Nadchodzi do nas wiosna”

W marcu chcemy:

• Obcować z różnymi rodzajami sztuki
• Dowiedzieć się, jakie zwierzęta produkują mleko?
• Ustalić, jakie cechy posiada człowiek odpowiedzialny?
• Poszukać pierwszych oznak wiosny

Już potrafię:

• Wyjaśnić co to jest rzeźba
• Opisać rodzaj pokarmu dla wybranych zwierząt
• Docenić wytrwałość w dążeniu do realizacji marzeń
• Wymienić pierwsze wiosenne kwiaty

Już rozumiem:

• Co to jest rzeźba, malarstwo, architektura, fotografia artystyczna
• Jakie korzyści płyną z hodowli zwierząt gospodarskich?
• Sens powiedzenia: Mierz siły na zamiary!
• Następstwo pór roku i zmiany w przyrodzie

Już pamiętam:

• Że należy właściwie się zachować w miejscach publicznych
• Nazwy produktów pochodzących od zwierząt wiejskich
• Jak ważną rolę pełni odpowiedzialność w życiu człowieka
• Kiedy jest pierwszy dzień wiosny

Słowniczek z języka angielskiego:

• on, in, under, by, box, “Where is the spider?”
• village, horse, goat, cow, pig
• important, responsible
• spring, bee, sky, ladybird, “Spring is here”

Ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania:

• Rozróżnianie głosek na początku i na końcu w prostych fonetycznie wyrazach
• Nazywanie symboli i piktogramów znajdujących się w otoczeniu, wyjaśnienie ich znaczenia
• Czytanie globalne krótkich wyrazów utworzonych z poznanych dotychczas liter w formie napisów drukowanych
• Poznanie głoski: g

Ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania:

• Rysowanie, malowanie i wyklejanie na zróżnicowanych pod względem wielkości powierzchniach
• Odwzorowywanie kształtów lub układów przedmiotów
• Tworzenie prostych i złożonych znaków graficznych
• Ćwiczenia grafomotoryczne: rysowanie po wykropkowanych liniach, po śladzie; rysowanie szlaczków, wzorów literopodobnych
• Poznanie litery: g
• Pisanie po śladzie poznanych liter

Aktywność matematyczna:

• Przeliczanie na konkretach
• Stosowanie liczebników głównych i porządkowych
• Utrwalanie poznanych cyfr
• Identyfikowanie cyfry z odpowiednią liczbą elementów
• Porównywanie wielkości przedmiotów – stosowanie określeń: duży – większy – największy; mały – mniejszy – najmniejszy;
• Rozumienie aspektu porządkowego liczby