(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Październik u Kosmonautów

Z KALENDARZA 6-LATKA

03.10 – 07.10.2022

„Jesień w sadzie” 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– poszerzanie wiedzy o owocach dojrzewających jesienią w sadzie – poznawanie litery o, O

doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, a także słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego

– utrwalanie nazw drzew owocowych – poznawanie cyfry 1; rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności przeliczania

– poznawanie niektórych sposobów robienia przetworów, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), stosowanie się do instrukcji

10.10 – 14.10.2022

„Zbiory w ogrodzie”

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– poznawanie litery a, A – rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej

– utrwalanie i wzbogacanie wiadomości na temat warzyw, czytanie globalne wyrazów: marchew, cebula

– poznawanie jadalnych części roślin, odróżnianie, które rosną pod, a które nad ziemią – tworzenie zbiorów, przeliczanie; doskonalenie orientacji w przestrzeni

– samodzielne eksperymentowanie – poznawanie niektórych właściwości warzyw – rozwijanie ciekawości poznawczej oraz umiejętności formułowania hipotez

 

17.10 – 21.10.2022

„Jesienny krajobraz”

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– dostrzeganie różnic pomiędzy parkiem i lasem – rozwijanie logicznego myślenia, utrwalanie wiedzy o jesiennych zmianach w przyrodzie

– poznawanie litery i, I; doskonalenie słuchu fonematycznego, rozwijanie świadomości fonologicznej

– rozwijanie empatii i wrażliwości w stosunku do zwierząt

– poznawanie cyfry 2, określanie jej aspektu kardynalnego i porządkowego, rozwijanie umiejętności orientacji w schemacie ciała

 24.10 – 28.10.2022

„Deszczowa pogoda” 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– poznawanie litery e, E, doskonalenie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego

– nabywanie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią; utrwalenie informacji o pogodzie – poznanie niektórych właściwości wody, rozwijanie ciekawości badawczej, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania eksperymentów

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat – rozwijanie słownika czynnego i biernego

– poznawanie cyfry 3, rozumienie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 3, utrwalenie zasad gry w gry planszowe – rozwijanie współpracy