(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Czerwiec u Kosmonautów

Z KALENDARZA 6-LATKA

15.06.2020-26.06.2020
DOKĄD NA WAKACJE?

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• Utrwalenie wiedzy o regionach Polski oraz o ukształtowaniu powierzchni, Powtórzenie wybrane nazwy miast, rzek, morza i gór.
• Budzenie zainteresowania własnym krajem, regionem.
• Propagowanie zdrowego stylu życia, zwrócenie uwagi na konieczność uprawiania sportu i korzyści płynące ze zdrowego odżywiania.
• Organizowanie sytuacji sprzyjających poszerzaniu zasobu słownictwa o nowe nazwy i związane z nimi pojęcia.

08.06.2020-12.06.2020
KIM ZOSTANĘ GDY DOROSNĘ?

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• Stwarzanie okazji do poznawania różnych zawodów i wskazywania na społeczną użyteczność pracy ludzkiej.
• Kształtowanie świadomości kulturowej poprzez zapoznanie z „ginącymi” zawodami.
• Organizowanie sytuacji sprzyjających poszerzaniu zasobu słownictwa o nowe nazwy i związane z nimi pojęcia.

01.06.2020-05.06.2020
PRZEDSZKOLNY ŚWIAT !

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• Aktywizowanie całych rodzin.
• Rozwijanie kompetencji społecznych.
• Zachęcanie do aktywności fizycznej poprzez taniec, zabawy i ćwiczenia gimnastyczne.

Znamy już:

litery: O,o; A,a; E,e; I,i; M,m; T,t; L,l; U,u; K,k; D,d; y; B,b; C,c; N,n; P,p, R,r; W,w; S,s, Z,z; J,j; G,g; H,h; Ł,ł; F,f; J,j
cyfry: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,10