(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Czerwiec u Kosmonautów

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Z kalendarza 6-latka:

· 03.06 – 07.06 – W poszukiwaniu sprawiedliwości
· 10.06 – 14.06 – Letnie wędrówki
· 17.06 – 21.06 – Lato tuż, tuż..

W tym miesiącu chcemy:

· Poznać sposoby dochodzenia sprawiedliwości
· Dowiedzieć się, jakie regiony Polski odwiedzamy najczęściej podczas wakacji?
· Poznać charakterystyczne cechy nadchodzącej pory roku – lata

Już potrafię:

· Z opanowaniem reagować na porażkę
· Rozróżnić i nazwać florę i faunę, zamieszkującą Morze Bałtyckie, jeziora mazurskie i polskie góry
· Rozpoznać i nazwać owoce dojrzewające latem

Już rozumiem:

· Że każdy odpowiada za swoje czyny i ponosi ich konsekwencje
· Jakie znaczenie ma siła nośna wiatru w żeglarstwie?
· Jak ważne latem jest nakrycie głowy?

Już pamiętam:

· Jak ważna dla człowieka jest pozytywna samoocena oraz korzystanie z właściwych wzorców zachowań
· Rodzaje i nazwy wodnych środków transportu
· O stosowaniu kremów z odpowiednio dobranym filtrem UV przed wyjściem na słońce

Słowniczek z języka angielskiego:

· fun, funny, children, world, “Shake your tail”
· holiday, summer, sea, mountain, lake, “Walking in the jungle”
· beach, ice-cream, boat, “In the summer”

Ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania:

· Sylabowe memory – układanie wyrazów z podanych sylab
· Rozsypanka wyrazowa – układanie zdań z podanych wyrazów
· Rozwiązywanie i odczytywanie rebusów
· Domino wyrazowe – tworzenie par rymujących się wyrazów
· Czytanie wyrazów i krótkich zdań i przyporządkowywanie ich do obrazków

Ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania:

· Wyklejanie plasteliną linii konturowych poznanych liter
· Odrysowywanie szablonów wyciętych z tektury
· Rysowanie wg instrukcji lub pod dyktando
· Pisanie po śladzie poznanych liter

Aktywność matematyczna:

· Orientowanie się na kartce papieru – poprawne oznaczanie kierunków
· Utrwalanie poznanych cyfr – identyfikowanie cyfry z odpowiednią liczbą elementów
· Przeliczanie elementów w dostępnym sobie zakresie
· Utrwalanie znaków matematycznych: <, >, =, +, –
· Układanie działań matematycznych z zastosowaniem znaków matematycznych oraz liczmanów