(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Marzec u Marsjan

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Z kalendarza 5-latka:

• 04.03 – 08.03 – Iskry tańczą, ciepły blask! Żywioł ognia poznać czas!
• 11.03 – 15.03 – Woda w rzece po sam pas. Kolejny żywioł poznać czas!
• 18.03 – 23.03 – Wiosna grządki ukwieciła, ziemia się zazieleniła!
• 25.03 – 29.03 – Powietrze otacza nas… Żywioł ten poznać czas!

W tym miesiącu chcemy:

• Wzbogacić wiedzę na temat żywiołu ognia
• Wzbogacić wiedzę na temat żywiołu wody
• Poznać zjawiska charakterystyczne dla Wiosny
• Wzbogacić wiedzę na temat żywiołu powietrza

Już potrafię:

• Wymienić pozytywne i negatywne skutki działania ognia
• Wymienić trzy stany skupienia wody
• Założyć własną hodowlę roślin
• Wymienić pozytywne i negatywne skutki działania wiatru

Już rozumiem:

• Jak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w kontakcie z ogniem
• Dlaczego należy dbać o czystość wody
• Co to są zwiastuny wiosny
• Że powietrze jest niezbędne do oddychania

Już pamiętam:

• W jakich branżach wykorzystuje się ogień
• Żeby starać się oszczędzać wodę
• Czego potrzebują rośliny aby rosnąć
• Jak ważna jest ochrona czystości powietrza

Słowniczek z języka angielskiego:

• Mountains, river, volcanous, islands, wood.
• Water, to drink, to wash, to swim, to fish, to dive.
• Tiny seed, grow, rain, sun, wake up
• Air, to touch, to see, to smell, to taste, to hear, to breathe