(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Czerwiec u Marsjan

Z KALENDARZA 5-LATKA

31.05.2021 – 04.06.2021
Dzieci z całego świata

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Rozwijanie umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.
– Doskonalenie umiejętności współdziałania grupowego, pozytywnej rywalizacji.
– Utrwalenie podstawowych praw dzieci oraz uświadomienie równości wszystkich ludzi w tym zakresie.

 

07.06.2021 – 11.06.2021
Na moim podwórku

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Chętnie uczestniczy w codziennych zabawach na świeżym powietrzu.
– Przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy.
– Klasyfikuje przedmioty spełniające podany warunek.

 

14.06.2021 – 18.06.2021
Wakacyjne podróże

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Poznanie zasad bezpiecznego zachowania w czasie wyjazdów wakacyjnych.
– Kształtowanie nawyku bezpiecznego korzystania z kąpieli wodnych i słonecznych.
– Utrwalenie znajomości adresu zamieszkania, przedstawiania się imieniem i nazwiskiem.

 

21.06.2021 – 02.07.2021
Przyszło do nas lato

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Rozpoznawanie cech charakterystycznych dla lata.
– Wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnych zabaw z przyjaciółmi.
– Kształtowanie umiejętności poprawnego rozpoznawania i nazywania kolorów podstawowych i pochodnych.