(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Czerwiec u Marsjan

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Z kalendarza 5-latka:

• 03.06.2019-07.06.2019 – „OPIEKUN ZABAWEK”- OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY
• 10.06.2019-19.06.2019 – „SZKOŁA Z PRAWAMI DZIECKA” – OGÓLNOPOLSKI POROJEKT EDYKACYJNY

W tym miesiącu:

• Poznamy Misia Ludwiczka i jego historię.
• Poznamy prawa dzieci.
• Poznamy różnice występujące między ludźmi na świecie.

Już potrafię:

• Dbać o zabawki.
• Odróżnić prawo od zachcianki.
• Przyporządkować charakterystyczny symbol do konkretnego kraju.

Już rozumiem:

• Dlaczego warto robić porządek w zabawkach.
• Co to jest Konwencja Praw Dziecka
• Co to jest strefa osobista.

Już pamiętam:

• Co możemy zrobić z zabawkami, którymi się już nie bawimy.
• Jakie osoby i instytucje dbają o prawa dzieci.
• Aby akceptować innych takimi jacy są.

Słowniczek z języka angielskiego:

• What`s in the box? A doll, a car, a robot, a ball.
• human rights, children`s rights
• I am a boy/girl. I have black skin. I have brown hair. Do you know who I am?