(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Luty u Marsjan

Z KALENDARZA 5-LATKA

03.02.2020 – 07.02.2020
Witajcie w naszej bajce

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Nieprzeszkadzanie innym dzieciom w odgrywaniu ich roli podczas zabaw i przedstawień teatralnych.
– Próby odczytywania myśli przewodniej i mądrości wynikającej z treści przedstawienia, filmu.

10.02.2020 – 14.02.2020
Podróże małe i duże

 Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Umożliwienie zdobywania wiedzy na temat pojazdów i różnych sposobów podróżowania.
– Rozwijanie umiejętności wychwytywania powtarzających się regularności, i uzupełniania i kontynuowania rytmów.

17.02.2020 – 21.02.2020
Mikołaj Kopernik – nasz patron

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Kształtowanie świadomości regionalnej.
– Aktywne uczestniczenie w uroczystościach organizowanych na terenie przedszkola.

24.02.2020 – 28.02.2020
Gdzie się co kupuje?

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Zapoznanie dzieci z różnymi placówkami handlowymi i specyfiką zawodu sprzedawcy.
– Kształtowanie właściwych nawyków i zachowania podczas spacerów i wycieczek w miejscach publicznych (ulica, park, sklep).