(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Marzec u Marsjan

Z KALENDARZA 5-LATKA

01.03.2021 – 05.03.2021
Odkrywamy świat muzyki

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Wdrażanie do przedstawiania swoich uczuć za pomocą ruchu i gestu.
– Budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach.
– Nazywanie i rozróżnianie instrumentów oraz ich dźwięków.
– Poznawanie różnych form tańca.
– Poznawanie różnych rodzajów muzyki.

08.03.2021 – 12.03.2021
Jak powstają obrazy i rzeźby?

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Poznawanie obrazów znanych twórców,
– Opisywanie obrazów, zwracanie uwagi na barwę, nastrój i treść,
– Czynny udział w zabawach dramowych,
– Poznawanie atrybutów artystów malarzy, rzeźbiarzy,
– Zorganizowanie kącika tematycznego dotyczącego sztuki.

15.03.2021 – 19.03.2021
W teatrze

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Wdrażanie do poprawnego posługiwania się językiem polskim,
– Wyjaśnianie znaczenia słów związanych z teatrem,
– Poznanie różnych bajek,
– Odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości,
– Poznanie i nazywanie osób pracujących w teatrze,
– Prezentowanie umiejętności teatralnych,
– Prezentowanie uczuć za pomocą gestów i mimiki.

22.03.2021 – 26.03.2021
Witaj Wiosno!

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie w okresie przedwiośnia
– Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków pogodowych
– Zachęcanie do przebywania na świeżym powietrzu
– Zwracanie uwagi na poszanowanie dla natury, szczególnie dla kwiatów oraz drzew

29.03.2021 – 02.04.2021
Święta Wielkanocne

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie w okresie przedwiośnia
– Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków pogodowych
– Zachęcanie do przebywania na świeżym powietrzu
– Zwracanie uwagi na poszanowanie dla natury, szczególnie dla kwiatów oraz drzew