(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Maj u Marsjan

Z KALENDARZA 5-LATKA

18.05.2020 – 22.05.2020
SKĄD SIĘ BIERZE MIÓD?

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

• Poznanie fauny niedostępnej bezpośredniemu poznawaniu poprzez filmy i programy komputerowe
• Poznawanie zasad hodowli pszczół
• Ukazanie znaczenia obecności pszczół w życiu człowieka

11.05.2020 – 15.05.2020
KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

• Wdrażanie do poszanowania książek. Posługiwanie się zakładką przy jej oglądaniu
• Odróżnianie książek do kolorowania, z kartami pracy, od książek do czytania
• Dostrzeganie piękna w utworach literackich.
• Rozumienie, że książka jest źródłem wielu informacji
• Tworzenie okazji do odtwarzania treści poznanej literatury w zabawach

04.05.2020 – 08.05.2020
KTO NAM NIEBO POMALOWAŁ? WITAJ TĘCZO KOLOROWA!

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

• Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny i lata: tęcza.
• Postrzeganie wody jako źródła życia, uświadomienie jej znaczenia dla roślin, zwierząt i człowieka
• Poznawanie obiegu wody w przyrodzie.
• Dostrzeganie związków i zależności między woda a zjawiskami atmosferycznymi, takimi jak: parowanie, tworzenie się chmur.