(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Styczeń u Marsjan

Z KALENDARZA 3, 4, 5, 6-latka

02.01.2023 – 06.01.2023

Za zimową szybą

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

• kształtowanie umiejętności właściwego dobierania ubrania do pory roku i warunków atmosferycznych
• kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania potrzeb związanych z odpoczynkiem, ruchem, głodem, pragnieniem czy odczuciami np. zimna
• wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas spędzania czasu wolnego zimą
• kształtowanie empatycznego stosunku do zwierząt

09.01.2023 – 13.101.2023

Coraz bliżej gwiazd

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

• kształtowanie postawy zaciekawienia otaczającym światem oraz radości z jego odkrywania
• integrowanie się podczas planowania, przygotowywania i przeżywania wspólnej pracy i zabawy
• budowanie pozytywnej atmosfery w grupie
• kształtowanie świadomości, że w komunikacji najważniejsza jest chęć porozumienia, które to porozumienie można osiągnąć za pomocą różnorodnych środków przekazu
• doskonalenie koncentracji podczas zajęć i umiejętności podążania za ich tokiem

6-latki:

• doskonalenie techniki czytania poprzez czytanie prostych sylab
• wzbudzenie zainteresowania literami: litery „p”, „P”, wyrazy do globalnego czytania związane z wprowadzanymi literami
• kształtowanie pojęcia liczby „osiem”, poznanie cyfry 7,8
• rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 1 do 8

 

16.01.2023 – 20.01.2023

Serce dla babci i dziadka

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

• zachęcanie do poznawania historii własnej rodziny
• kształtowanie poczucia dumy z niepowtarzalności własnej rodziny, jej tradycji, zainteresowań oraz pasji
• kształtowanie postawy szacunku wobec seniorów
• kształtowanie umiejętności wyjaśniania swojej przynależności do rodziny
• kształtowanie umiejętności respektowania indywidualnych potrzeb innych osób

6-latki:

• utrwalanie kształtów liter poprzez działania: plastyczne, graficzne, konstrukcyjne, ruchowe
• wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „s”, „S”
• kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter
• kształtowanie umiejętności dostrzegania symetrii we wzorach, figurach geometrycznych
• doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie
• rozwijanie zdolności porządkowania, klasyfikowania, przyporządkowywania

23.01.2023 – 27.01.2023

Kim będę?

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

• integrowanie zespołu podczas planowania, przygotowywania i przeżywania wspólnej pracy i zabawy
• budowanie pozytywnej atmosfery w grupie
• budowanie świadomości, że siła fizyczna i bogactwo nie stanowią o sukcesie, szczęściu i wartości człowieka
• kształtowanie umiejętności oceny zachowań jako pozytywnych bądź negatywnych

6-latki:

• wzbudzenie zainteresowania czytaniem przez wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania
• doskonalenie umiejętności tworzenia prac plastyczno-technicznych z różnych materiałów według instrukcji słownych
• doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi, wyrażania opinii i ocen, uzasadniania ich
• kształtowanie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter
• doskonalenie umiejętności stosowania liczebników głównych i porządkowych
• doskonalenie umiejętności przeliczania elementów zbiorów