(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Wrzesień u Marsjan

Z KALENDARZA 3, 4, 5, 6-latka

01.09.2022 – 09.09.2022

Ja i ty to my

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

• umacnianie więzi z grupą przedszkolną
• przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej oraz w kontaktach z dorosłymi
• stosowanie form grzecznościowych adekwatnie do sytuacji
• kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się
• kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych
• dostrzeganie różnic i podobieństw między ludźmi
• rozwijanie umiejętności autoprezentacji ze wskazywaniem swoich mocnych stron, predyspozycji i faktycznych osiągnięć

6-latki:

• wzbudzenie zainteresowania czytaniem poprzez wprowadzenie elementów metody czytania globalnego
• rozpoznawanie zapisu graficznego własnego imienia

12.09.2022 – 16.09.2022

Spotkanie z latawcem

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

• umacnianie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą oraz aktywne włączanie się w podejmowane działania grupowe
• kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby, rozumienia roli i wiążących się z nią zadań, jako członka grupy przedszkolnej
• doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny
• przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej oraz w kontaktach z dorosłymi
• obdarzanie uwagą rozmówców

6-latki:

• kształtowanie słuchu fonematycznego
• kształtowanie gotowości do nauki czytania, pisania oraz liczenia
• wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „o” „O”

19.09.2022 – 23.09.2022

Pożegnanie lata

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

• nabywanie wiedzy o własnym kraju poprzez zabawy z mapą
• dostrzeganie cech charakterystycznych krajobrazów Polski
• utrwalanie znajomości symboli narodowych i wzbudzanie do nich szacunku
• utrwalanie nazw i wyglądu letnich kwiatów i owoców
• rozwijanie słownictwa związanego z tematem • formowanie poczucia tożsamości narodowej
• wzmacnianie więzi pomiędzy dziećmi w grupie poprzez planowanie, przygotowywanie i przeżywanie wspólnej zabawy
• rozwijanie współpracy w grupie

6-latki:

• kształtowanie umiejętności czytania obrazów, symboli oraz całościowego rozpoznawania wyrazów (czytanie globalne)
• wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „a” „A”
• rozwijanie umiejętności klasyfikowania, przeliczania oraz porównywania elementów w zbiorach

26.09.2022 – 30.09.2022

Tajemnice Ziemi

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

• wielozmysłowe poznawanie otaczającego świata
• tworzenie sytuacji sprzyjających wyrażaniu rozumienia świata oraz zjawisk
• rozbudzanie zainteresowań dotyczących wiedzy o naszej planecie i jej położeniu w kosmosie
• rozwijanie wiedzy o kontynentach oraz ich faunie, florze i mieszkańcach
• przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej oraz w kontaktach z dorosłymi • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych podczas rozmowy
• kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby jako członka grupy przedszkolnej, rozumienia tej roli i wiążących się z nią zadań
• odczuwanie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą oraz aktywne włączanie się w podejmowane działania
• doskonalenie umiejętności współpracy w zespole

6-latki:

• wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „t” „T”
• kształtowanie pojęcia liczby jeden, poznanie cyfry 1
• rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi