(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Maj u Marsjan

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Z kalendarza 5-latka:

• 29.04.2019-03.05.2019 POD ZIEMIĘ WCIĄGA DOMY I NISZCZY ULICE! JAKIE ŻYWIOŁ ZIEMI SKRYWA TAJEMNICE
• 06.05.2019-10.05.2019 – MATKA NATURA DRZWI PRZED NAMI UCHYLI, ZAPROSI NAS DO ŚWIATA MOTYLI
• 13.05.2019-17.05.2019 – TATA DUŻO RZECZY WIE, TATA ZAWSZE KOCHA MNIE!
• 20.05.2019 – 24.05.2019 – WSZYSCY CHÓREM ZAŚPIEWAMY, ŻE KOCHAMY NASZE MAMY
• 27.05.2019- 31.05.2019 – A KIEDY DOROSNĘ…

W tym miesiącu:

• Porozmawiamy o żywiole ziemi.
• Porozmawiamy o motylach.
• Przygotowujemy się do Dnia Mamy i Taty
• Przygotowywać laurki dla Rodziców.
• Poznamy różne zawody.

Już potrafię:

• Nazwać i rozróżnić różne rodzaje gruntów.
• Nazwać wybrane motyle zamieszkujące Polskę.
• Wymienić obowiązki taty.
• Wymienić obowiązki mamy.
• Przegłoskować nazwę dowolnego zawodu.

Już rozumiem:

• Że nie wszystkie rodzaje gruntu nadają się do hodowli roślin.
• Stadia rozwoju motyla.
• Że należy pomagać tacie w jego obowiązkach.
• Jak ważne jest dbanie o dobre relacje z rodziną.
• Jak ważny jest każdy zawód.

Już pamiętam:

• Jak powstaje trzęsienie ziemi.
• O zasadach postępowania z owadami.
• Kiedy jest Dzień Mamy i Taty.
• Jak składać życzenia.
• Jakie narzędzie pasują do poszczególnych zawodów.

Słowniczek z języka angielskiego:

• Earth, animals, to hide, a seed, a plant
• a caterpillar, a butterfly, to eat, to grow, to fly
• my daddy is strong, my daddy is brave
• I mop the flor, I wash the dishes, I water the plants, I help my mummy
• painter, footballer, artist, dancer, driver, builder, sailor, policeman