(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Wrzesień u Marsjan

Z KALENDARZA 5-LATKA

02.09.- 06.09.
Wspomnienia z wakacji

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Rozpoznawanie zapisu swojego imienia
– Rozwijanie umiejętności zgodnej zabawy przy muzyce i integracji w grupie
– Przestrzeganie ustalonych zasad

09.09.- 13.09.
Opiekun Zabawek- Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

 Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Opracowanie Kodeksu Postępowania z Zabawkami
– Kształtowanie postawy poszanowania zabawek
– Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoją salę przedszkolną i wszystkie sprzęty
– Budzenie wrażliwości na estetykę pomieszczeń, otoczenia

16.09.- 20.09.
Bądźmy ostrożni!

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Poznanie numerów alarmowych
– Rozpoznawanie i nazywanie wybranych znaków drogowych
– Utrwalanie znajomości figur geometrycznych
– Kształtowanie odpowiedniej postawy dotyczącej bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym
– Rozwijanie właściwej postawy w sytuacji zagrożenia

23.09.- 27.09.
Nasze emocje

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania wybranych stanów emocjonalnych
– Zachęcanie do uczestnictwa w śpiewie grupowym
– Rozwijanie sprawności manualnej i kreatywności
– Rozwijanie umiejętności kontrolowania swoich emocji i zachowania
– Rozbudzanie empatii
– Kształtowanie umiejętności wyrażania negatywnych emocji w akceptowalny sposób