(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Wrzesień u Marsjan

Z KALENDARZA 5-LATKA

01.09.2021 – 10.09.2021
PRZYJACIÓŁ POZNAĆ CZAS, PRZEDSZKOLE WITA NAS

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Poznawanie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola (podczas zabaw w sali, na podwórku, w szatni itp.);
– Wdrażanie dzieci do przestrzegania umów zawartych w „Kodeksie Przedszkolaka”;
– Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i prostych sytuacjach zadaniowych;
– Kształtowanie świadomości własnego ja oraz orientacji przestrzennej;
– Pomaganie dzieciom w lepszym funkcjonowaniu społecznym przez zabawy integracyjne i ćwiczenia rytmiczno-muzyczne.

 

13.09.2021 – 17.09.2021
JUŻ OWOCÓW PEŁEN KOSZ

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Dostrzeganie i opisywanie wpływu zmian pór roku na przyrodę poprzez bezpośrednią obserwację w terenie
– Zapoznawanie się z budowa wybranych owoców (jabłko, śliwka, arbuz)
– Wyróżnianie części jadalnych owoców
– Poznawanie sposobów wykorzystania owoców: spożywanie przetworów..

 

20.09.2021 – 25.09.2021
BĄDŹMY OSTROŻNI!

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Kształtowanie odpowiedniej postawy dotyczącej bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym
– Rozwijanie właściwej postawy w sytuacji zagrożenia
– Budzenie odpowiedzialności za siebie i innych
– Znajomość numerów alarmowych i właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia

 

28.09.2021 – 01.10.2021
NASZE EMOCJE

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Rozwijanie umiejętności kontrolowania swoich emocji i zachowania
– Rozbudzanie empatii
– Kształtowanie umiejętności wyrażania negatywnych emocji w akceptowalny sposób