(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Październik u Marsjan

Z KALENDARZA 5-LATKA

05.10.2020 – 09.10.2020

Pani Jesień i jej wspaniałe stroje

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Posługiwanie się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrody (opadanie liści, zapadanie w sen zimowy, zbieranie zapasów).
– Kształtowanie umiejętności układanie rytmów z materiału przyrodniczego.
– Stwarzanie okazji do eksperymentowania, badania przyrody za pomocą prostych narzędzi.

12.10.2020 – 16.10.2020
Co nam jesień w koszach niesie?

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Poznawanie jesiennych owoców i warzyw.
– Doskonalenie umiejętności klasyfikowania materiału przyrodniczego wg różnych cech.
– Kształtowanie świadomości wpływu prawidłowego odżywiania się na zdrowie człowieka.
– Kształtowanie umiejętności samodzielnego przygotowywania zdrowych posiłków.

19.10.2020 – 23.10.2020
Dbamy o nasze zdrowie

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Poznawanie sposobów dbania o zdrowie.
– Wdrażanie do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
– Kształtowanie umiejętności samodzielnego ubierania się odpowiednio do panujących warunków atmosferycznych.
– Ćwiczenie umiejętności przeliczania obiektów w dostępnym dla siebie zakresie.

26.10.2020 – 30.10.2020
Niezwykły rytm przyrody

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Utrwalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania pór roku.
– Poznawanie zmienności pór roku, następstwa dni i nocy.
– Kształtowanie umiejętności współpracy w zespole.
– Doskonalenie umiejętności układania historyjek obrazkowych przy zachowaniu kolejności chronologicznej.