(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Listopad u Marsjan

Z KALENDARZA 5-LATKA

04.11 – 08.11
Poznajemy Kraków

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Budzenie zainteresowania ciekawymi miejscami w Polsce
– Zapoznanie z kulturą Krakowa
– Kształtowanie postawy poszanowania historii, tradycji
– Odczuwanie dumy z bycia Polakiem

11.11.- 15.11.
Czym zajmuje się opiekun zwierząt w schronisku?

 Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Kształtowanie humanitarnej postawy wobec zwierząt
– Rozwijanie opiekuńczości, wrażliwości, odpowiedzialności
– Rozróżnianie właściwych i nagannych zachowań wobec zwierząt

18.11.- 22.11.
Urządzenia elektryczne

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Zapoznanie z możliwością wykorzystywania urządzeń elektrycznych
– Uświadomienie zagrożeń płynących z niewłaściwego użytkowania urządzeń na prąd
– Zachęcanie do oszczędzania energii
– Dostrzeganie postępu technicznego

25.11.- 29.11.
Przygotowania do zimy

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Zapoznanie z jesiennymi zwyczajami zwierząt leśnych
– Kształtowanie postawy dbałości o zdrowie swoje i bliskich
– Dostrzeganie znaczenia przyrody w życiu ludzi