(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Czerwiec u Marsjan

Z KALENDARZA 5-LATKA

15.06.2020 – 26.06.2020
Wakacji nadszedł czas! Morze albo góry czekają nas!

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

• Poznanie zasad sprzyjających zdrowiu i zachowań mu zagrażających w czasie wakacyjnych planów wyjazdu nad morze i w góry
• Zdawanie sobie sprawy z zagrożeń wynikających z przebywania w pobliżu zbiorników wodnych, kąpieli w nich.
• Kształtowanie postawy aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu.

01.06.2020 – 05.06.2020
Dzieci z różnych stron świata

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Kształtowanie świadomości swoich praw, poszanowania przez innych i tolerancji.
– Poznanie wyglądu oraz tradycji związanych z zamieszkaniem w różnych częściach świata.

08.06.2020 – 12.06.2020
Zwierzęta egzotyczne

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Poznawanie świata zwierząt, rozróżnianie i nazywanie wybranych przedstawicieli gatunków i warunków ich życia w odległych ekosystemach.
– Poznawanie stworzonych przez człowieka rezerwatów zwierząt.
– Poznawanie fauny niedostępnej bezpośredniemu poznaniu poprzez filmy i programy komputerowe.