(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Marzec u Meteorków

Z KALENDARZA 5-6 LATKA

01.03.2021 – 05.03.2021
Ziemia – błękitna planeta

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– rozbudzenie ciekawości i zainteresowania otaczającym światem y
– rozwijanie ciekawości poznawczej oraz chęci odkrywania tajemnic przyrody poprzez eksperymentowanie

08.03.2021 – 12.03.2021
Dookoła świata

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– kształtowanie postawy poszanowania opinii innych osób niezależnie od ich zgodności z własnymi sądami, niekrytykowanie innych
– wykazywanie postawy badawczej
– kształtowanie odporności emocjonalnej w sytuacji „przegranej” oraz okazywania radości z wygranej swojej i innych

15.03.2021 – 19.03.2021
Wyprawa w kosmos

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– budowanie motywacji do poszukiwania i poznawania nowych informacji
– kształtowanie postawy badawczej

22.03.2021 – 22.03.2021
Chronimy przyrodę

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– budowanie motywacji do poszukiwania, poznawania i wykorzystywania nowych informacji
– budowanie uczucia więzi z przyrodą, poczucia odpowiedzialności za działania na rzecz środowiska przyrodniczego, dostrzeganie potrzeby ochrony przyrody
– rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
– rozwijanie ciekawości poznawczej oraz chęci odkrywania tajemnic przyrody poprzez prowadzenie obserwacji, wykonywanie doświadczeń i eksperymentowaniu

29.03.2021 – 02.04.2021
Wielkanocne tradycje

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– odczuwanie szczególnego nastroju zbliżających się świąt wielkanocnych .
– dostrzeganie piękna wytworów sztuki ludowej związanych z Wielkanocą
– poznanie tradycji, symbole i zwyczajów typowych dla Świąt Wielkanocnych
– odczuwanie szacunku i przywiązania do tradycji

6-latki

Przygotowanie do nauki czytania i pisania:
– rozpoznawanie liter w czasie zabaw i spontanicznych odkryć
– odczytywanie krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych y poznanie litery „g”, „G”
– doskonalenie umiejętności: rozpoznawania liter, odczytywania krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych, pisania po śladzie
– poznanie litery „ł”, „Ł”
– kształtowanie umiejętności: opowiadania o wytworach własnej pracy, formułowania pytań i odpowiedzi na nie y wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami
– kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania litery „f”, „F”
– rozwijanie umiejętności czytania liter, sylab, wyrazów i prostych tekstów złożonych z poznanych liter
– rozwijanie umiejętności posługiwania się nożyczkami (cięcie po liniach prostych i łukach)
– doskonalenie umiejętności pisania po śladzie, odtwarzania z pamięci wzorów poznanych liter
– doskonalenie umiejętności czytania prostych wyrazów i krótkich tekstów zawierających literę „j”, „J”
– wdrażanie do czytania globalnego

Czynności matematyczne:
– zdobywanie doświadczeń sprzyjających porównywaniu czasu wykonanych czynności, obserwacja ruchu wskazówek zegara
– wykonywanie działań – dodawania i odejmowania na konkretach (z wykorzystaniem liczmanów)
– doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10
– dodawanie i odejmowanie w zakresie 10
– kodowanie i odczytywanie zakodowanych informacji