(56) 648 - 67 - 02
przedszkole@pm13.edu.torun.pl

Wrzesień u Meteorków

Z KALENDARZA 6 – LATKA

01.09.2023 – 08.09.2023
JA I TY TO MY

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się,
– kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych,
– przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej oraz w kontaktach z dorosłymi,
– stosowanie form grzecznościowych adekwatnie do sytuacji,
– dostrzeganie różnic i podobieństw między ludźmi,
– rozwijanie umiejętności autoprezentacji ze wskazywaniem swoich mocnych stron, predyspozycji i faktycznych osiągnięć.

11.09.2023 – 15.09.2023

SPOTKANIE Z LATAWCEM

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– rozwijanie umiejętności nazywania emocji i radzenia sobie z ich przeżywaniem podczas przebywania
w grupie,
– przedstawianie własnych emocji w trakcie zabaw,
– kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, np. podczas rywalizacji,
– doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny
– przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej oraz w kontaktach z dorosłymi,
– obdarzanie uwagą rozmówców,
– wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „o” „O”.

18.09.2023 – 22.09.2023
POŻEGNANIE LATA

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– nabywanie wiedzy o własnym kraju poprzez zabawy z mapą,
– dostrzeganie cech charakterystycznych krajobrazów Polski,
– utrwalanie znajomości symboli narodowych i wzbudzanie do nich szacunku,
– utrwalanie nazw i wyglądu letnich kwiatów i owoców,
– wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „a” „A”,
– rozwijanie umiejętności klasyfikowania, przeliczania oraz porównywania elementów w zbiorach,
– rozwijanie współpracy w grupie

25.09.2023 – 29.09.2023
TAJEMNICE ZIEMI

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– rozbudzanie zainteresowań dotyczących wiedzy o naszej planecie i jej położeniu w kosmosie,
– rozwijanie wiedzy o kontynentach oraz ich faunie, florze i mieszkańcach,
– kształtowanie aktywnej postawy proekologicznej, rozumienie konieczności podejmowania działań proekologicznych w najbliższym otoczeniu i na co dzień,
– wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „t”, „T”,
– kształtowanie pojęcia liczby jeden, poznanie cyfry 1,
– rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.