(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Maj u Meteorków

Z KALENDARZA 5-6 LATKA

04.05.-08.05.
Dookoła świata

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Budowanie motywacji do odkrywania rzeczy jeszcze nieodkrytych.
– Rozwijanie aktywności poznawczej.
– Rozwijanie myślenia logicznego oraz myślenia przyczynowo-skutkowego.
– Wdrażanie do czytania sylab i wyrazów.
– Rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter.
– Rozwijanie umiejętności czytania globalnego.

11.05.-15.05.
Nasze ulubione książki

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, jakie towarzyszą dziecku w kontakcie z literaturą
– Budowanie świadomości, że obcowanie ze sztuką – literaturą jest wartościowe i może sprawiać przyjemność, wywoływać radość oraz inne emocje
– Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, poznawanie języka literackiego
– Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka sprzyjającej nabywaniu doświadczeń w fizycznym obszarze jego rozwoju

18.05.-22.05.
Zawody naszych rodziców

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Kształcenie umiejętności wypowiadania się na temat wybranego przez siebie zawodu
– Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w dogodnym dla siebie zakresie, w sytuacji użytkowej
– Doskonalenie umiejętności rozpoznawania modeli monet i banknotów oraz posługiwania się nimi w praktyce
– Rozwijanie logicznego myślenia i wnioskowania na podstawie zagadek słownych
– Rozwijanie zainteresowania czytaniem
– Wdrażanie do czytania sylab i wyrazów z poznanymi literami
– Rozwijanie umiejętności pozyskiwania informacji na podstawie czytania prostych tekstów
– Rozwijanie umiejętności czytania globalnego – nazwy zawodów

25.05.-29.05.
Mama jest najważniejsza

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Kształtowanie postaw przejawiania życzliwości i troski w stosunku do najbliższych.
– Wdrażanie do aktywnego podejmowania działań na rzecz innych.
– Wdrażanie do uważnego słuchania dłuższych utworów literackich obejmujących cykl kilku opowiadań.
– Doskonalenie umiejętności odczytywania instrukcji opartych na znakach graficznych i prostych wyrazach doskonalenie sprawności płynnego wykonywania ćwiczeń.
– Doskonalenie sprawności płynnego wykonywania ćwiczeń.