(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Luty u Meteorków

Z KALENDARZA 5-6 LATKA

03.02.-07.02.
Ferie to jest super sprawa, odpoczynek i zabawa

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy i zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa.
– Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego oraz umiejętności układania i opowiadania historyjek obrazkowych.
– Rozwijanie zdolności skupiania uwagi na drugiej osobie oraz sprawnego wykonywania poleceń nauczyciela.
– Zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej i rozwijanie ich sprawności w zakresie dużej i małej motoryki podczas zabaw na śniegu i lodzie, ćwiczeń gimnastycznych.

10.02.-14.02.
W krainie muzyki

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Kształtowanie postaw aktywnego odbiorcy sztuki muzycznej.
– Budowanie świadomości, że obcowanie ze sztuką jest wartościowe i może sprawiać przyjemność.
– Rozwijanie zdolności do zaangażowanego współuczestnictwa w realizacji zadań podejmowanych w parach, zespole lub z całą grupą.

17.02.-21.02.
Wyprawa w kosmos

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Rozwijanie umiejętności współdziałania jako podstawy budowania współpracy
– Wdrażanie do respektowania norm społecznych przyjętych w kontrakcie grupowym
– Wdrażanie do uważnego słuchania i czekania na swoją kolej

24.02.-28.02.
Wśród malarzy i rzeźbiarzy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Wdrażanie do właściwego zachowania się w miejscach publicznych.
– Wdrażanie do przejawiania troski o estetykę i czystość otoczenia.
– Kształtowanie postawy samodzielności – przygotowywanie materiałów do pracy i organizowanie miejsca pracy.
– Kształtowanie umiejętności współdziałania, traktowania swoich potrzeb na równi z potrzebami innych członków grupy.
– Budowanie poczucia wartości, pewności siebie i odpowiedzialności.
– Wdrażanie do wyrażania siebie w indywidualny i oryginalny sposób (działalność artystyczna).