(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Marzec u Meteorków

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Z kalendarza 5-6-latka:

• 04.03 – 08.03 – Zwierzęta mieszkające na wsi
• 11.03 – 15.03 – Odpowiedzialność to ważna sprawa!
• 18.03 – 22.03 – Oznaki wiosny
• 25.03 – 29.03 – W świecie ekologii

W tym miesiącu chcemy:

• Dowiedzieć się, jakie zwierzęta produkują mleko?
• Ustalić, jakie cechy posiada człowiek odpowiedzialny?
• Znaleźć symptomy nadchodzącej wiosny
• Poznać zasady działania recyklingu prowadzącego do ponownego przetworzenia odpadów

Już potrafię:

• Opisać rodzaj pokarmu dla wybranych zwierząt
• Docenić wytrwałość w dążeniu do realizacji marzeń
• Wymienić nazwy pierwszych wiosennych kwiatów
• Dostrzec problemy ekologiczne naszej planety oraz wskazać przyczyny ich powstawania

Już rozumiem:

• Jakie korzyści płyną z hodowli zwierząt gospodarskich?
• Sens powiedzenia: Mierz siły na zamiary!
• Jak ważne jest słońce i woda dla rozwoju roślin?
• Konieczność segregowania odpadów do odpowiednich pojemników i zmniejszania ich objętości

Już pamiętam:

• Nazwy produktów pochodzących od zwierząt wiejskich
• Jak ważną rolę pełni odpowiedzialność w życiu człowieka
• Kiedy obchodzimy pierwszy dzień wiosny?
• Kolory pojemników na określone odpady

Słowniczek z języka angielskiego:

• Village, horse, goat, cow, pig
• Important, responsible
• Spring, flower, warm, grass, Spring song for Children
• Earth, clean up, water, sea, river, trash, Clean up

Ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania:

• Tworzenie domina głoskowego – tworzenie ciągów wyrazów w taki sposób aby ostatnia głoska poprzedniego wyrazu, była pierwszą głoską wyrazu następnego
• Tworzenie rymów, wymyślanie krótkich rymowanek
• Czytanie globalne wyrazów i krótkich zdań utworzonych z poznanych dotychczas liter w formie napisów drukowanych
• Poznanie głosek: z, g, ł, f

Ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania:

• Nawlekanie koralików, makaronów – tworzenie z nich kompozycji przestrzennych od dużych do bardzo małych
• Wyszywanki bez igły – tworzenie wzorów liter z wykorzystaniem sznurówek lub tasiemek
• Wycinanie zróżnicowanych pod względem wielkości „serwetek”
• Ćwiczenia grafomotoryczne: rysowanie po wykropkowanych liniach, po śladzie; rysowanie szlaczków, wzorów literopodobnych
• Poznanie liter: z, g, ł, f
• Pisanie po śladzie poznanych liter

Aktywność matematyczna:

• Orientowanie się na kartce papieru – poprawne oznaczanie kierunków
• Utrwalanie poznanych cyfr – identyfikowanie cyfry z odpowiednią liczbą elementów
• Doskonalenie umiejętności liczenia – porównywanie liczby przedmiotów w zbiorach – poprawne posługiwanie się znakami matematycznymi: <, >, =
• Rozwijanie rozumowania przyczynowo – skutkowego podczas pracy z historyjką obrazkową
• Stosowanie umiejętności segregowania i klasyfikowania w sytuacjach życiowych