(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Czerwiec u Meteorków

Z KALENDARZA 5-6 LATKA

01.06.2020 – 05.06.2020
Duże i małe rodziny w akcji

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina.
– Uświadomienie sobie przez dzieci własnej indywidualności przy jednoczesnym poszanowaniu odrębności innych.
– Kształcenie określonych zachowań społecznych – panowanie nad emocjami, koncentracja, współdziałanie w grupie.
– Wzbogacanie słownictwa o pojęcia dotyczące środowiska społecznego rodziny.
– Kształtowanie biegłości w wykorzystywaniu umiejętności matema¬tycznych w sytuacjach typowych i nietypowych.

08.06.2020 – 12.06.2020
Sporty letnie

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Wdrażanie do dbania o swoje zdrowie, sprawność fizyczną i bezpieczeństwo
– Rozwijanie umiejętności panowania nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa
– Wdrażanie do współdziałania w zabawie zgodnie z zasadami fair play
– Przypomnienie i utrwalenie poznanych liter kształtowanie umiejętności kodowania doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach

15.06.2020 – 19.06.2020
Wyjątkowe smaki lata

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– kształtowanie właściwej postawy wobec innych
– wdrażanie do samodzielności i wykonywania prac porządkowych
– wdrażanie do budowania postawy proekologicznej, pełnej szacunku do świata zwierząt i roślin
– doskonalenie umiejętności czytania globalnego – nazwy potraw
– wdrażanie do zachować prozdrowotnych i higienicznych
– kształtowanie kompetencji matematycznych w zakresie porównywania zbiorów
– doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach
– wzbogacanie słownictwa i wiedzy o świecie
– rozwijanie zainteresowań kulinarnych
– rozwijanie wyobraźni twórczej

22.06.2020 – 26.06.2020
Wkrótce wakacje!

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Aktywne uczestnictwo w różnych formach ruchu
– Wzmacnianie poczucia wartości i indywidualności poprzez występy na forum grupy
– Wzbogacanie zasobu słownictwa i wiedzy o świecie
– Doskonalenie sprawności grafomotorycznej
– Budzenie zainteresowania regionami Polski