(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Wrzesień u Meteorków

Z KALENDARZA 5-6 LATKA

02.09.-06.09
Przedszkolaki to my

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• Doskonalenie nawyków higieniczno – kulturalnych i sprawności samoobsługowych
• Rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem
• Przypomnienie zasad regulujących właściwe zachowania podczas pobytu w przedszkolu
• Wdrażanie do wypowiadania się na określony temat pełnym zdaniem

09.09.-13.09.
Bezpieczne przedszkolaki zdobywają odznaki

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• Rozwijanie małej motoryki – kształtowanie gotowości do pisania (chwyt, manipulacje)
• Wdrażanie do radzenia sobie w nowych sytuacjach
• Kształtowanie umiejętności zachowania ostrożności w ruchu drogowym
• Rozwijanie zasobu słownictwa biernego i czynnego związanego z szeroko pojętym bezpieczeństwem

16.09.-20.09
Razem ciekawie spędzamy czas

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• Wdrażanie do sygnalizowania potrzeby odpoczynku lub potrzeby ruchu
• Wdrażanie do wyrażania emocji i uczuć w społecznie akceptowany sposób
• Kształtowanie nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności
• Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek(wielkość, kolor, kształt)

23.09.-27.09.
Co lubi każdy z nas?

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych
• Wzmacnianie poczucia własnej wartości
• Budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych
• Poznanie obrazu graficznego głoski „o” – litery „O”, „o”, poznanie obrazu graficznego liczby „1”