(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Styczeń u Meteorków

Z KALENDARZA 5-6 LATKA

02.01.2023 – 06.01.2023
Skok w Nowy Rok

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
-Poznanie różnych sposobów odmierzania czasu;
– Poznanie zwyczajów witania Nowego Roku na świecie,
– Utrwalanie nazw miesięcy, pór roku i dni tygodnia,
– Czerpanie radości z zabaw rytmiczno – ruchowych

09.01.2023 – 13.01.2023
Toruń- miasto Kopernika

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Poznanie zapisu graficznego litery „Y” oraz cyfry „9”, –
– Poznanie legend toruńskich,
– Poznanie dziedzictwa kulturowego własnego miasta,
– Utrwalanie wiadomości na temat patrona przedszkola – Mikołaja Kopernika

16.01.2023 – 20.01.2023
Dzień Babci i Dziadka

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Poznanie litery „B” o raz cyfry 9,
– Rozumienie znaczenie słowa „szacunek” w odniesieniu do osób starszych,
– Pogłębianie więzi rodzinnych,
– Uwrażliwienie na potrzeby osób starszych

23.01.2023 – 27.01.2023
Bale, bale w karnawale

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Poznanie litery C oraz cyfry 0,
– Rozwijanie umiejętności tanecznych,
– Integrowanie się z grupą,
– Poznanie zwyczajów karnawałowych w różnych częściach świata