(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Maj u Meteorków

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Z kalendarza 5-6-latka:

• 06.05 – 10.05 – Muzyka wokół nas
• 13.05 – 17.05 – Co to jest uczciwość?
• 20.05 – 24.05 – Najlepiej jest w domu
• 27.05 – 31.05 – Niech nam żyją dzieci!

W tym miesiącu:

• Dowiedzieć się, jakie mamy gatunki muzyki?
• Ustalić, jakie cechy posiada człowiek uczciwy?
• Poznać zawody naszych rodziców
• Zdobyć informacje na temat afrykańskiej przyrody

Już potrafię:

• Rozróżnić podstawowe rodzaje instrumentów muzycznych
• Grać, przestrzegając ustalonych reguł i zasad oraz prawidłowo reagować w sytuacji przegranej
• Opisać na czym polega praca zawodowa moich rodziców
• Wyjaśnić, w jaki sposób powinno się chronić afrykańskie zwierzęta?

Już rozumiem:

• Dlaczego warto słuchać różnych gatunków muzyki?
• Sens powiedzenia: Kłamstwo ma krótkie nogi!
• Jak ważne jest okazywanie szacunku swoim rodzicom!
• Że wszystkie dzieci mają takie same prawa

Już pamiętam:

• Nazwy kilku wybranych gatunków muzyki
• Jak ważną rolę pełni uczciwość w życiu człowieka
• Kiedy obchodzimy „Dzień Mamy i Taty”
• Jakie są moje prawa?

Słowniczek z języka angielskiego:

• music, loud, quiet, “Open, shut”
• honest, fairness, unfair
• parents, mommy, daddy, gift, “Happy mothers’s day”
• children, child, fun, game, “Hide and seek”

Ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania:

• Sylabowe memory – układanie wyrazów z podanych sylab
• Rozsypanka wyrazowa – układanie zdań z podanych wyrazów
• Rozwiązywanie i odczytywanie rebusów
• Domino wyrazowe – tworzenie par rymujących się wyrazów
• Czytanie wyrazów i krótkich zdań i przyporządkowywanie ich do obrazków
• Poznanie głoski: h

Ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania:

• Wyklejanie plasteliną linii konturowych poznanych liter
• Odrysowywanie szablonów wyciętych z tektury (kwiatek, serduszko, koło itp.), przedmiotów codziennego użytku (np. kubeczek, talerz) albo części swojego ciała (np. dłoni)
• Rysowanie wg instrukcji lub pod dyktando
• Poznanie litery: h
• Pisanie po śladzie poznanych liter

Aktywność matematyczna:

• Prawidłowe przeliczanie elementów na obrazku i przyporządkowywanie im odpowiedniej cyfry;
• Porównywanie liczebności zbiorów z wykorzystaniem liczmanów – zapisywanie działań z wykorzystaniem znaków matematycznych
• Dostrzeganie sekwencji rytmicznych i kontynuowanie rozpoczętego rytmu
• Utrwalanie znajomości figur geometrycznych – rozpoznawanie i nazywanie figur
• Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania – rozwijanie matematycznego myślenia