(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Czerwiec u Meteorków

Z KALENDARZA 5-6 LATKA

31.05.2021 – 04.06.2021
Sporty letnie

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Wdrażanie do dbania o swoje zdrowie, sprawność fizyczną i bezpieczeństwo.
– Rozwijanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi i dorosłymi.
– Rozwijanie umiejętności panowania nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa.
– Kształtowanie charakteru i pożądanych postaw w działaniu zarówno indywidualnym jak i zespołowym.

07.06.2021 – 11.06.2021
Wyjątkowe smaki lata

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji.
– Kształtowanie umiejętności odreagowania napięć.
– Kształtowanie właściwej postawy wobec innych.

14.06.2021 – 18.06.2021
Zwierzęta na wsi i w domu

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Budowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt.
– Doskonalenie umiejętności współdziałania w pracach zespołowych.
– Wzbogacenie zasobu słownictwa i wiedzy o świecie.

21.06.2021 – 25.06.2021
Wkrótce wakacje

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Wzmacnianie poczucie wartości oraz indywidualności poprzez występy na form grupy.
– Uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk, zarówno przyrodniczych jak i społecznych.
– Budowanie zainteresowania regionami Polski.
– Wzbogacenie zasobu słownictwa o świecie.

6-latki

Przygotowanie do nauki czytania i pisania:
– przypomnienie i utrwalenie poznanych liter
– rozwijanie umiejętności tworzenia wyrazów z sylab
– kształcenie umiejętności czytania prostych wyrazów i zdań
– doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi na różne tematy
– wdrażanie do czytania globalnego

Czynności matematyczne:
– doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach
– kształtowanie umiejętności kodowania
– ćwiczenie umiejętności matematycznych w zakresie liczenia i porównywania zbiorów