(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Październik u Ufoludków

Z KALENDARZA 4-LATKA

28.09.2020 – 02.10.2020

Każdy z nas jest inny

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

–  Wskazywanie części ciała, dostrzeganie podobieństw i różnic w wyglądzie,

– Rozpoznawanie przedmiotów za pomocą dotyku, tworzenie skojarzeń kinestetycznych,

– Rozwijanie życzliwości wobec innych,

– Kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi

– Kształtowanie pojęć określających położenie przedmiotów w przestrzeni i względem siebie.

05.10.2020 – 09.10.2020

Pani Jesień puka do drzwi

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Dostrzeganie i opisywanie charakterystycznych oznak jesieni,

– Rozpoznawanie wybranych gatunków drzew po liściach, owocach,

– Polisensoryczne poznawanie właściwości liści,

– Klasyfikowanie elementów ze względu na kształt, wielkość i kolor,

– Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie

12.10.2020 – 16.10.2020

Prezenty od Pani Jesieni

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Rozpoznawanie i nazywanie darów jesieni,

– Poprawne używanie określeń: „więcej”, „mniej”, „mały”, „duży”, „najmniejszy”, „największy”,

– Układanie przedmiotów od najmniejszego do największego i odwrotnie,

– Tworzenie warunków do wielozmysłowego poznawania rzeczywistości przez zabawy badawcze,

– Kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy.

19.10.2020 – 23.10.2020

Jestem zdrowym przedszkolakiem

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Kształtowanie zachowań prozdrowotnych,

– Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,

– Kształtowanie umiejętności dobrania właściwego ubioru do panującej pogody,

– Doskonalenie orientacji w przestrzeni i w schemacie własnego ciała,

– Poznanie zasad zdrowego stylu życia.

26.10.2020 – 30.10.2020

Kiedy mamy dzień, a kiedy noc?

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Odróżnianie dnia od nocy, nazywanie ich głównych cech,

– Poznanie cyklu dnia i nocy,

– Dostrzeganie ciągłości następstwa dnia i nocy,

– Klasyfikowanie przedmiotów według ich przeznaczenia,

– Dostrzeganie następstwa czasu, używając wyrażeń „najpierw”, „potem”.