(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Wrzesień u Ufoludków

Z KALENDARZA 4-LATKA:

02.09. – 06.09. – Witamy w przedszkolu!

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

Dziecko:

   • W sposób kulturalny zwraca się do osób dorosłych w przedszkolu, stosuje odpowiednio zwroty grzecznościowe,
   • Rozpoznaje kolegów i koleżanki w grupie i podaje ich imiona,
   • Rozpoznaje swój znaczek w szatni i łazience,
   • Określa wielkość zabawki w porównaniu z innymi,
   • Zna zasady zgodnego współżycia w grupie.

09.09 – 13.09 – Bezpieczna droga do przedszkola

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

Dziecko:

   • Zna zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulicę,
   • Właściwe zachowuje się w pobliżu ulicy,
   • Układa dowolne kompozycje z figur geometrycznych,
   • Wie, czym zajmuje się policjant.

16.09 – 20.09 – Barwny kosz warzyw i owoców

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

Dziecko:

   • Rozpoznaje wybrane warzywa i owoce,
   • Wymienia produkty, których spożywanie sprzyja zdrowiu,
   • Kształtuje nawyk mycia owoców przed spożyciem,
   • Przelicza w dostępnym sobie zakresie elementy zbioru.

23.09 – 27.09 – Sport to ważna sprawa, a dla nas to zabawa

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

Dziecko:

   • Chętnie uczestniczy w codziennych zabawach na świeżym powietrzu,
   • Rozumie potrzebę ruchu dla zdrowia organizmu,
   • Uczestniczy we wspólnych zabawach sportowych z rodzicami i innymi dziećmi.