(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Czerwiec u Ufoludków

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Z kalendarza 5,4-latka:

• 03.06 – 07.06 – Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany!
• 10.06– 14.06 – Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści!
• 17.06 – 21.06 – Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

W tym miesiącu chcemy:

• Zdobyć wiadomości i poszerzyć słownictwo związane z innymi krajami i kontynentami oraz ich mieszkańcami
• Poznać zwierzęta zamieszkujące dżunglę
• Uzyskać informacje na temat polskich regionów turystycznych

Już potrafię:

• Nazwać najbliższych sąsiadów Polski – zamieszkujących w Europie
• Opisać wygląd wybranych zwierząt egzotycznych
• Wyjaśnić, co oznacza pojęcie: agroturystyka

Już rozumiem:

• Co to jest tolerancjai dlaczego jest tak ważna w dzisiejszym świecie?
• Dlaczego niektóre zwierzęta nazywamy potocznie drapieżnikami?
• Określenie Park Narodowy oraz Park Krajobrazowy

Już pamiętam:

• Wybrane rasy i narodowości
• Nazwy charakterystycznych roślin rosnących w dżungli
• O przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa podczas podróży wakacyjnych

Słowniczek z języka angielskiego:

• Happy children`s day
• a gorilla, an elephant, a snake, a crocodile
• Flip-flops, ice-cream, lemonade, beach Ball, bucket