(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Luty u Ufoludków

Z KALENDARZA 4-LATKA

03.02.- 07.02.

Zima może być wesoła – ferie zimowe

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Uświadomienie znaczenia ruchu na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportów zimowych.
– Obserwowanie środowiska przyrodniczego w naturalnych sytuacjach.
– Wdrażanie dzieci do przestrzegania szczególnych zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.

10.02.- 14.02.
Kto w Toruniu mieszka, wesoło się śmieje

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Rozwijanie poczucia przynależności do swojego miasta, regionu, wzmacnianie więzi lokalnych.
– Stwarzanie warunków sprzyjających rozwijaniu dziecięcych zainteresowań.

17.02.- 21.02.
Kosmiczne podróże

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Wzbogacanie wiedzy dzieci o otaczającym świecie.
– Zwrócenie uwagi na piękno otaczającego świata.
– Rozwijanie przywiązania oraz poczucia przynależności do wspólnoty przedszkolnej.

24.02.- 28.02.
Poznajemy świat zmysłami

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Uświadomienie dzieciom konieczności dbania o zdrowie własne i innych.
– Rozwijanie wrażliwości zmysłowej.
– Zachęcanie do twórczego wyrażania swoich emocji poprzez różne formy artystyczne.