(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Listopad u Ufoludków

Z KALENDARZA 4-LATKA

04.11.- 15.11.
Co to jest ojczyzna?

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
– Poznanie nazw niektórych miast Polski.
– Utrwalenie wyglądu symboli narodowych: flagi, godła.
– Właściwe zachowanie się podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości.

18.11.- 22.11.
Kiedy niebo płacze…

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych.
– Poznanie cyklu obiegu wody w przyrodzie.
– Tworzenie i nazywanie barw pochodnych.

25.11.- 29.11.
Kto widział wiatr?

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej.
– Rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych.
– Poznawanie pożytecznych sposobów wykorzystania siły wiatru.
– Wzbogacanie czynnego słownika dzieci.