(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Czerwiec u Ufoludków

Z KALENDARZA 4-LATKA

01.06.2020 – 05.06.2020

Wszystkie dzieci nasze są!

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka;
– Doskonalenie zabaw muzyczno-ruchowych poznanych podczas zajęć rytmicznych;
– Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci;
– Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy na świeżym powietrzu oraz ćwiczenia spontaniczne.

08.06.2020 – 12.06.2020

Nie jestem sam, kolegów wielu mam!

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Kształcenie postawy koleżeństwa i przyjaźni, wzmacnianie pozycji dziecka poprzez pełną akceptację w czasie zabawy.
– Kształtowanie prawidłowych postaw społeczno – moralnych.
– Rozwijanie emocjonalności i empatii.
– Rozpoznawanie zachowań pozytywnych i negatywnych.

15.06.2020 – 19.06.2020

Wakacyjne podróże

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów itp.;
– Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań;
– Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji – mówienie o swoich marzeniach;
– Aranżowanie sytuacji sprzyjających nawiązywaniu życzliwych kontaktów z ludźmi.

22.06.2020 – 26.06.2020

Kolorowe lato!

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Rozpoznawanie cech charakterystycznych dla lata;
– Wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnych zabaw z rodzicami;
– Kształtowanie umiejętności poprawnego rozpoznawania i nazywania kolorów podstawowych i pochodnych.