(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Czerwiec u Słoneczek

Z KALENDARZA 3-LATKA

15.06 – 26.06

Zbliża się lato i na wakacje nadszedł czas!

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

– Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane orazsamodzielne
– Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów
– Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań
– Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji

01.06 – 05.06

Wszystkie dzieci lubią zabawy!

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

– Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka – poznawanie ludzi innych ras, narodowości i kultur.
– Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci poprzez słuchanie czytanych wierszy i opowiadań.
– Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne.

08.06 – 12.06

Kto mieszka w ZOO?

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

– Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa.
– Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i odległego – egzotycznego.
– Ćwiczenia ortofoniczne rozwijające mięśnie narządów mowy.
– Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym.
– Wspieranie samodzielnych twórczych działań dzieci.