(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Luty u Słoneczek

Z KALENDARZA 3-LATKA

03.02.- 07.02.
Zimo, baw się z nami – ferie zimowe

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Uświadomienie dzieciom, znaczenia ruchu na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportów zimowych
– Obserwowanie środowiska przyrodniczego w naturalnych sytuacjach
– Poznanie sposobów zabezpieczania się przed zimnem przez właściwe ubranie, zabezpieczenie skóry kremem ochronnym
– Wdrażanie dzieci do przestrzegania szczególnych zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych

10.02.- 14.02.
Gdzie robimy zakupy?

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych
– Obserwacja pracy ludzi wykonujących rożne zawody w bliskim otoczeniu przedszkola
– Nabywanie umiejętności wymiany jeden do jednego, jeden do wielu w sytuacji zabawy
– Poznanie rożnych rodzajów placówek handlowych i ich asortymentu

17.02.- 21.02.
W Toruniu mieszkał kiedyś Kopernik

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Stwarzanie okazji do pogłębiania wiedzy na temat swojego miasta rodzinnego
– Poznawanie historii swojego regionu i życiorysów wielkich Polaków – M. Kopernika
– Wzbogacania słownika czynnego i biernego o nowe wyrazy i wyrażenia związane z Toruniem i słynnym astronomem
– Dostarczanie pozytywnych wzorców zachowań i postaw na podstawie faktów z życia naszego patrona

24.02.- 28.02.
Czym możemy podróżować?

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Rozróżnianie pojazdów poruszających się na lądzie, na wodzie, w powietrzu
– Składanie prostych konstrukcji z papieru
– Stworzenie okazji do obserwacji obiektów w powietrzu i na wodzie w toku zabaw badawczych
– Rozwijanie zdolności uważnego słuchania wierszy oraz wypowiadania się w rożny sposób