(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Grudzień u Słoneczek

Z KALENDARZA 3-LATKA

30.11.2020-04.12.2020
ZWIERZĄTKA PRZESZUKUJĄ POLA I LASY SZUKAJĄC ZAPASÓW
NA ZIMOWE CZASY

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat zmian zachodzących w przyrodzie.
• Wzbudzanie zainteresowania światem zwierząt i ich zwyczajami.
• Stwarzanie sytuacji do wypowiadania się (na temat opowiadania, ilustracji, mowa dialogowa);
• Wdrażanie dzieci do używania prawidłowych form gramatycznych.
• Doskonalenie umiejętności rozróżniania liczenia prawidłowego od błędnego.

07.12.2020-18.12.2020
ZBLIŻAJĄ SIĘ ŚWIĘTA, NIECH ZABRZMI KOLĘDA!

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• Poznawanie zwyczajów tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
• Zapoznanie z kolejnymi etapami przygotowań do świąt i włączane dzieci do udziału w tych pracach.
• Uwrażliwianie na krzywdę innych na potrzebę pomagania.
• Rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie licznych prac manualnych.
• Zachęcanie do śpiewania kolęd.