(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Czerwiec u Słoneczek

Z KALENDARZA 3-LATKA

14.06.2021-18.06.2021
ZAŁÓŻ OKULARY PRZECIWSŁONECZNE I RUSZAJ NA WAKACJE BEZPIECZNE

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa.
• Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad w czasie wakacji.
• Rozpoznawanie niebezpiecznych sytuacji.
• Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

07.06.2021-11.06.2021
DZIŚ POEZJI ŚWIĘTO MAMY, WIĘC WIERSZE CZYTAMY !

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• Zachęcanie dzieci do uważnego słuchania wierszy i rozmów na temat ich treści.
• Rozwijanie zainteresowania poezją.
• Doskonalenie pamięci słuchowej i nauka wybranych wierszy z kanonu literatury dziecięcej.
• Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia.

31.05.2021-04.06.2021
DZIEŃ DZIECKA ŚWIĘTUJEMY, NASZĄ ODMIENNOŚĆ SZANUJEMY

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• Wyrażanie radości z okazji przeżywania dzieciństwa.
• Szanowanie kolegów z grupy i doskonalenie umiejętności komunikowania się z innymi dziećmi (przywitanie, pożegnanie, używanie zwrotów grzecznościowych, uważne słuchanie innych).
• Organizowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu od¬miennych upodobań rówieśników.
• Zapoznanie z różnicami występującymi między ludźmi na świecie (kolor skóry, zwyczaje, język).