(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Litstopad u Słoneczek

Z KALENDARZA 3-LATKA

04.11.- 08.11.
Jesteśmy Polką i Polakiem

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Nabywanie świadomości narodowej oraz wzbudzanie uczuć patriotycznych
– Rozbudzanie zainteresowania historią i tradycjami swojego kraju
– Rozumienie znaczenia i odczuwanie szacunku dla symboli narodowych
– Wzbogacenie słownictwa o nowe pojęcia związane z poznawaniem swojego kraju

11.11.- 15.11.
Co robi listonosz?

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Zdobywanie wiedzy na temat funkcjonowania poczty oraz charakterystyki pracy listonosza
– Rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania utworu literackiego i wypowiadania się na temat jego treści
– Zachęcanie do zabierania głosu w rozmowie i udzielania odpowiedzi na pytania
– Rozwijanie umiejętności matematycznych – tworzenie zbiorów przedmiotów i przeliczanie ich w dostępnym zakresie

18.11.- 22.11.
Wieje i dmucha

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej
– Tworzenie akompaniamentu do utworu z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku
– Konstruowanie prostych kukiełek z materiałów papierniczych
– Bogacenie czynnego słownika dzieci

25.11.- 29.11.
Listopadowy deszcz

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

– Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych
– Rozbudzenie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych
– Bogacenie doświadczeń estetycznych i twórczych
– Rozwijanie poczucia estetyki