(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Maj u Słoneczek

Z KALENDARZA 3-LATKA

02.05 – 06.05

Nasze ulubione książeczki

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Przygotowanie dzieci do roli świadomego czytelnika, potrafiącego korzystać z biblioteki i czytelni,

– Wdrażanie do szanowania książek i właściwego z nich korzystania.

09.05 – 13.05

Kolorowa łąka

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Kształtowanie empatycznego stosunku do świata przyrody i aktywnej postawy w celu jej ochrony,

– Uświadomienie wartości pobytu na świeżym powietrzu i przyjemności obcowania z naturą.

.

16.05 – 20.05

Domowi ulubieńcy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za warunki życia posiadanych zwierząt,

– Zapoznanie z potrzebami zwierząt i sposobami opieki nad nimi.

23.05 – 27.05

Kocham Mamę, kocham Tatę! 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, zachęcanie do kultywowania zainteresowań, tradycji i zwyczajów,

– Wdrażanie do szacunku członków rodziny,

– Uświadomienie własnej roli w rodzinie oraz wdrażanie do sumiennego wypełniania obowiązków domowych.