(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Styczeń u Słoneczek

Z KALENDARZA 3-LATKA

02.01.2023 – 05.01.2023

Witamy Nowy Rok

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Rozwijanie inwencji twórczej.
– Kształtowanie umiejętności dostrzegania cykliczności pór roku.
– Dostrzeganie rytmu i stałego następstwa dnia i nocy.
– Wdrażanie do właściwego posługiwania się pojęciami: rano, południe, wieczór.
– Wdrażanie do uczestnictwa w proponowanych formach aktywności.

09.01.2023 – 13.01.2023

Każdy lubi karnawał

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Wzbogacanie czynnego słownika dziecka w określenia związane z karnawałem.
– Doskonalenie percepcji wzrokowej.
– Wdrażanie do tworzenia wielozdaniowych wypowiedzi na określony temat.

16.01.2023 – 20.01.2023

Kocham babcię i dziadka

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Wdrażanie do prawdomówności.
– Kształtowanie okazywania miłości i szacunku bliskim oraz starszym.
– Doskonalenie umiejętności określania położenia przedmiotów w odniesieniu do siebie: góra – dół, z przodu – z tyłu.
– Zwrócenie uwagi na zainteresowania członków rodziny.
– Uświadomienie, że spacer to jeden ze sposobów nabywania odporności na choroby.

23.01.2023 – 27.01.2023

Zwierzęta zimą

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Rozbudzanie zainteresowań losem zwierząt w czasie zimy.
– Zachęcenie do samodzielnego wykonania pracy.
– Rozwijanie zainteresowań liczeniem.
– Tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej.