(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Wrzesień u Słoneczek

Z KALENDARZA 3-LATKA

01.09.2021-10.09.2021
W NASZYM PRZEDSZKOLU

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Rozwijanie umiejętności społecznych, niezbędnych w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.
– Stwarzanie warunków sprzyjających adaptacji dzieci do warunków przedszkolnych.
– Stwarzanie warunków sprzyjających poznawaniu imion kolegów i koleżanek z grupy.
– Wdrażanie do zgodnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej.
– Budzenie poczucia bezpieczeństwa i zaufania do opiekunów oraz placówki.

13.09.2021-17.09.2021
OTO JA

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Poznawanie podstawowych zasad współdziałania w grupie
– Kształtowanie świadomości swojego ciała (rozpoznawania i nazywania poszczególnych części ciała).
– Rozwijanie zdolności do obdarzania uwagą innych.
– Udział w obchodach Dnia Kropki – rozpoznawanie koła.

20.09.2021-24.09.2021
ŚWIAT WOKÓŁ NAS

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Poznawanie zasad bezpiecznego zachowania podczas spacerów, wyjść poza teren przedszkola.
– Kształtowanie kompetencji społecznych poprzez zabawy tematyczne
– Wdrażanie do współdziałania w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
– Wzbogacanie słownictwa o nazwy pomieszczeń i sprzętów w domu.

27.09.2021-01.10.2021
O ZDROWIE DBAMY RÓŻNYMI SPOSOBAMI

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych.
– Uwrażliwienie dzieci na potrzebę dbania o zdrowie;
– Uświadomienie dzieciom znaczenia ruchu i zdrowego trybu życia dla prawidłowego funkcjonowania organizmu;
– Wdrażanie do dbania o swój wygląd zewnętrzny.
– Wdrażanie do samodzielności przy wykonywaniu czynności higieniczno-porządkowych.