(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Marzec u Słoneczek

Z KALENDARZA 3-LATKA

01.03.2021-05.03.2021
CZWORONOŻNI PRZYJACIELE – Z NIMI W DOMU JEST WESELEJ !

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• Kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt.
• Uświadamianie niebezpieczeństw związanych ze zbliżaniem się do nieznanych zwierząt.
• Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w kontaktach z domowymi pupilami.
• Rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na dany temat poprzez ukierunkowywanie pytaniami.