(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Marzec u Słoneczek

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Z kalendarza 3-latka:

• 04.03 – 08.03 – Zdrowe zęby mamy, bo o nie dbamy
• 11.03 – 15.03 – W marcu jak w garncu
• 18.03 – 22.03 – Wiosna idzie przez świat
• 25.03 – 29.03 – Poznajemy pracę krawcowej

W tym miesiącu chcemy:

• Poznać zasady prawidłowego mycia zębów.
• Obserwować marcową pogodę.
• Przywitać wiosnę.
• Poznać pracę krawcowej.

Już potrafię:

• Prawidłowo umyć zęby.
• Dbać o rośliny w kąciku przyrody.
• Nazwać pory roku.
• Układać przedmioty od największego do najmniejszego.

Już rozumiem:

• Że słodycze są niezdrowe dla zębów.
• Konieczność podlewania roślin.
• Następstwo pór roku w przyrodzie.
• Na czym polega praca krawcowej.

Już pamiętam:

• Że zęby trzeba myć codziennie.
• Że w marcu zaczyna się wiosna.
• Jakie ptaki przylatują do Polski na wiosnę.
• Jak należy zachować się w miejscu publicznym.

Słowniczek z języka angielskiego:

• Teeth, toothbrush, toothpaste.
• Spring, springtime, warmly.
• Bird, plant, to grow.
• To sew, clothes, small, big.