(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Rozkład dnia Gwiazdeczek

GodzinyPrzebieg
6:30 – 8:00Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp.,
8:00 – 8:15Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi.
8:15 – 8:30Zabawy ruchowe / zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence.
8:30 – 9:00Czynności higieniczno – porządkowe, I śniadanie.
9:00 – 9:30Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.
9:30 – 10:45Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna / zabawy ruchowe na placu zabaw.
10:45 – 11:30Czynności higieniczno – porządkowe, II śniadanie.
11:30 – 12:00Odpoczynek / słuchanie muzyki, kwadrans dla bajki.
12:00 – 12:45Spacer, obserwacje przyrodnicze / zabawy ruchowe na placu zabaw.
12:45 – 14:00Czynności higieniczno – porządkowe, obiad, mycie zębów.
14:00 – 14:30Zabawy kierowane przez nauczyciela / krąg zmysłów, ćwiczenia utrwalające treści, zabawy ruchowe.
14:30 – 15:00Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna.
15:00 – 16:30Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.