(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Rozkład dnia Kosmonautów

GodzinyPrzebieg
6:30 – 7:00Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki.
7:00 – 8:00Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci. Indywidualna praca z dziećmi.
8:00 – 8:15Krąg zmysłów – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych
8:15 – 8:30Ćwiczenia poranne.
8:30 – 9:00Czynności higieniczno _ porządkowe. I śniadanie.
9:00 – 10:00Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.
10:00 – 11:00Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci. Pobyt w ogrodzie przedszkolnym.
11:00 – 11:30Język angielski. Bajko lub muzyko terapia.
11:30 – 12:00Czynności higieniczno _ porządkowe. II śniadanie
12:00 – 13:00Aktywność ruchowa w ogrodzie przedszkolnym lub spacer, obserwacje przyrodnicze.
13:00 – 13:30Czynności higieniczno _ porządkowe. Obiad.
13:30 – 14:30Zajęcia dodatkowe. Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające treści.
14:30 – 16:00Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci. Indywidualna praca z dziećmi. Pobyt w ogrodzie przedszkolnym.
16:00 – 16:30Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.