(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Rozkład dnia Kosmonautów

 

Godziny Przebieg
6:30 – 7:30 Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki
7:30 – 8:15 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi, zabawa integracyjna
8:15 – 8:30 Ćwiczenia poranne
8:30 – 9:00 Czynności higieniczno – porządkowe, I śniadanie
9:00 – 10:00 Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego
10:00 – 11:00 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi
11:00 – 11:30 Czynności higieniczno – porządkowe, II śniadanie
11:30 – 11:45 Odpoczynek /słuchanie muzyki, kwadrans dla bajki
11:45 – 13:00 Spacer, obserwacje przyrodnicze/zabawy ruchowe na placu zabaw
13:00 – 13:30 Czynności higieniczno -porządkowe, obiad, mycie zębów
13:30 – 14:00 Zabawy kierowane przez nauczyciela/ ćwiczenia utrwalające treści, zabawy ruchowe
14:00 – 16:00 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi
16:00 – 16:30 Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.