(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Rozkład dnia Marsjan

GodzinyPrzebieg
6:30 – 7:30Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp.
7:30 – 8:15Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi, zabawa integracyjna.
8:15 – 8:30Ćwiczenia poranne.
8:30 – 9:00Czynności higieniczno- porządkowe, śniadanie.
9:00 – 10:00Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.
10:00 – 11:00Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna.
11:00 – 11:30Czynności higieniczno – porządkowe, II śniadanie.
11:30 – 11:45Odpoczynek /słuchanie muzyki, kwadrans dla bajki.
11:45 – 12:45Spacer, obserwacje przyrodnicze/zabawy ruchowe na placu zabaw.
12:45 – 14:00Czynności higieniczno- porządkowe, obiad, mycie zębów.
14:00 – 14:30Zabawy kierowane przez nauczyciela/ krąg zmysłów, ćwiczenia utrwalające treści, zabawy ruchowe.
14:30 – 16:00Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna.
16:00 – 16:30Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.