(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Rozkład dnia Meteorków

 

GodzinyPrzebieg
7:00 – 8:15Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.
8:15 – 8:30Ćwiczenia poranne.
8:30 – 8:45Czynności higieniczno – porządkowe.
8:45 – 9:00I śniadanie.
9:00 – 10:00Zajęcia dydaktyczne według przyjętego programu wychowania przedszkolnego.
10:00 – 11:00Zabawy swobodne w sali, na powietrzu. Praca indywidualna.
11:00 – 11:15Czynności higieniczno – porządkowe.
11:15 – 11:30II śniadanie.
11:30 – 13:00Pobyt na powietrzu, gry i zabawy zespołowe, spacery, zabawy w sali.
13:00 – 13:15Czynności higieniczno – porządkowe.
13:15 – 13:30Obiad
13:30 – 14:00Czynności higieniczne w łazience – mycie zębów.
14:00 – 15:00Zajęcia dodatkowe realizowane poza podstawą programową.
15:00 – 16:00Zabawy w kącikach tematycznych, rozmowy indywidualne z dziećmi. Rozchodzenie się dzieci.