(56) 648 - 67 - 02
pm13@poczta.onet.pl

Rozkład dnia Ufoludków

 

GodzinyPrzebieg
6:30 – 8:20Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne lub kierowane przez nauczyciela, rozmowy indywidualne.
8:20 – 8:30Czynności porządkowe przed śniadaniem, zabawa ruchowa, czynności samoobsługowe i higieniczne.
8:30 – 9:00Śniadanie, czynności higieniczne.
9:00 – 10:00Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wynikające z realizacji zadań określonych w podstawie programowej.
10:00 – 11:00Pobyt na powietrzu, gry i zabawy zespołowe inspirowane głównie przez dzieci, spacery.
11:00 – 11:15Przygotowanie do II śniadania, czynności samoobsługowe i higieniczne.
11:15 – 11:30II śniadanie.
11:30 – 12:00Relaks, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie.
12:00 – 13:00Zabawy dowolne organizowane w sali lub w ogrodzie przedszkolnym, indywidualna praca stymulująca lub korekcyjna, działania rozwijające zdolności dzieci w różnych sferach rozwojowych, prace gospodarcze.
13:00 – 13:30Zajęcia dodatkowe realizowane poza podstawą programową.
13:30 – 14:00Czynności porządkowo – higieniczne – obiad.
14:00 – 16:30Zabawy w kącikach tematycznych, zabawy wspomagające rozwój dziecka.